Studenti

● Uplatněte své projekty v některé ze studentských soutěží či projektů:

Inspireli.com
 
ČKA - Přehlídka diplomových prací
Isover - Studentská soutěž Multi-Komfortní dům Isover
KM Beta - Studentská soutěž
VELUX - International VELUX Award
Ytong - Studentská soutěž
Young Architect Award
Schiedel - Můj rodinný dům
Wienerberger - „Soutěž o nejlepší projekt“

  Nechte si ocenit své vizualizace studenty z celého světa na ArchitectJURY.com

● Seznamte s "Programem pro mladé architekty", který vám umožní získat komerční licenci ARCHICADu za výhodných podmínek