Další kompatibilní programy

       
 Rhino/Grasshopper  Google Earth  SketchUp  Cinema 4DPropojení Rhino-Grasshopper-ARCHICAD

Propojení Rhino-Grasshopper-ARCHICAD se skládá ze dvou sad nástrojů, které podporují dva hlavní pracovní postupy:
 
1. propojení Rhino – ARCHICAD má za cíl přenášet model nebo jeho části mezi Rhinem a ARCHICADem
2. propojení Grasshopper – ARCHICAD umožňuje uživateli on-line aplikovat vizuální algoritmické modelování na objekty ARCHICADu
 
Propojení Rhino – ARCHICAD
Propojení RH-AC (export/import) jsou standardní komunikační můstky (doplňky), které umožňují ARCHICADu načítat a zapisovat data ve formátu 3dm. Díku tomuto propojení mohou uživatelé ARCHICADu pracovat s tzv. referenčním, resp. sdíleným, modelem v nativním formátu Rhina 3dm. Následně lze z ARCHICADu zpět do Rhina přenést celý nebo jen část archicadovského modelu. Do Rhina jsou přeneseny informace o geometrii modelu, ostatní údaje (např. informace pro výkazy) přeneseny nejsou. Nemapují se ani textury, neboť Rhino nepodporuje „multi“ textury u „single“ modelu. V případě exportu modelu z Rhina do ARCHICADu se rovněž přenáší model nebo jeho část. Importovaný model se do ARCHICADu načte jako needitovatelný GDL objekt. Doplněk obsahuje výpočtový mechanismus (od nezávislého výrobce), který interpretuje plochy definované NURBS křivkami do archicadovských polygonálních ploch.
 
Grasshopper – ARCHICAD „živé“ propojení
Grasshopper (GH) je grafický editor integrovaný do Rhina, pomocí něhož uživatel vizuálně definuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými parametry modelu, resp. jeho částí. Prostřednictvím algoritmů je uživatel schopen vytvořit soubor pravidel, která definují operace provedené s modelem a tím ho v podstatě vytvářet. Grasshopper-ARCHICAD živé propojení je nástroj, který převádí konstrukční geometrii Rhina do BIM konstrukčních prvků ARCHICADu. Funguje „on-line“, grafické skriptování (nastavování vztahových algoritmů) v Grasshopperu bezprostředně ovlivňuje archicadovský BIM model.
 
 
Pracovní postupy
Propojení Rhino / Grasshopper a ARCHICAD umožňuje „nastartovat“ projekt z obou stran, ať už v Rhinu nebo v ARCHICADu. V každém případě uživatel vybere objekty, resp. referenční křivky, se kterými bude prostřednictvím Grasshoppera manipulovat nebo je od začátku v Grasshopprru vytvoří. Tyto geometrie mohou být body, křivky, polygony, povrchy nebo BIM objekty (pouze v ARCHICADu). V případě, že architekt začíná pracovat se základními geometrickými prvky, začíná pracovat v Rhinu a Grasshopperu. V případě, že chce začít pracovat již s rozpracovaným BIM modelem, začne v ARCHICADu a na tento aplikuje postupy parametrického navrhování. V tomto případě je referenční geometrie (referenční body, křivky a další parametry) převzata přímo z ARCHICADu a použita Grasshopperem bez interakce v Rhinu.

 

Google Earth Connections (standardní součást od AC17)

Ať už chcete prezentovat názor na rozvoj nějakého místa, nebo projekt v kontextu okolí či prostě nabídnout svůj projekt k posouzení, je ARCHICAD ve spojení s Google Earth, Google 3D Warehouse a případně SketchUpem ideálním nástrojem. Díky intuitivnímu ovládání, lze nejen stahovat 3D informace do projektů, ale i projekty publikovat. Google Earth vytváří prostor, kde lze získat řadu hodnotných 3D dat a naopak vlastní data sdílet.

Balíček Google Earth Connections zprostředkovává propojení ARCHICADu, Google Earth, SketchUpu a Google 3D Warehouse prostřednictvím datových formátů *.kmz a *.skp. Tato schopnost posouvá virtuální budovu - BIM model - do virtuálního světa.


Propojení s Google Earth

S nástroji Google Earth Connections lze zobrazit archicadovský model přesně v místě, kde má stát. Systém pracuje s funkcemi Google Earth značka místa a mnohoúhelník, s jejichž pomocíjsou 3D geografické informace přeneseny do archicadovského projektu. Značka místa pak slouží i následnému přenesení archicadovské virtuální budovy do prostředí virtuálního světa Google Earth.

Import terénu a dalších informací z Google Earth

Už v úvodních fázích návrhu lze modely umísťovat do reálného kontextu a získat tak přesvědčivé a vypovídající vizualizace. Za pomoci Google Earth Connections lze získat model terénu konkrétního území i další informace pro použití v ARCHICADu.
 

Vyhodnocení archicadovských modelů v reálném prostředí

Díky Google Earth Connections lze 3D model včetně textur jednoduše umístit do konkrétního terénu na virtuálním modelu země Google Earth a vytvořit prezentaci ve formě velmi působivé animace.


SketchUp

SketchUp spojuje "skicování tužkou" s rychlostí a flexibilitou digitálních technologií. Je to nástroj pro vytváření, prohlížení a modifikaci 3D konceptu. Prostředí programu je lokalizováno do českého jazyka včetně rozsáhlé nápovědy a samostatné učebnice. S nástroji SketchUp In/Out, jež jsou součástí balíčku Google Earth Connections, mohou archicadisté využít modelovací prostředí SketchUpu. To nejen vymodelováním vlastních nových objektů, ale i načtením katalogových objektů pro SketchUp vytvořených. Díky těmto nástrojům mohou archicadisté postupovat i "opačným" směrem: exportovat část archicadovského projektu nebo projekt celý do SketchUpu.
 

Google 3D Warehouse

Díky propojení s Google 3D Warehouse lze do ARCHICADu načíst objekty z obrovského "uložiště" pokrývajícího téměř vše, od interiérového zařízení po modely celých staveb. A rovněž opačným směrem, z ARCHICADu do Google 3D Warehouse lze uložit celý projekt nebo jeho část.

Umístění návrhů z ARCHICADu do Google 3D Warehouse

Podělit se o vlastní, i velmi komplexní, 3D návrhy budov i jiných objektů je velmi jednoduché díky Google 3D Warehouse. Google Earth Connections nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro umístění objektů do „celosvětového 3D skladu“ jen na několik kliknutí myší.

 

Import 3D staveb a objektů z Google 3D Warehouse

Internetovské stránky Google 3D Warehouse nabízejí tisíce 3D modelů pro vlastní využití. K dispozici ke stažení jsou i 3D modely budov. Když potřebuje do archicadovského modelu umístit auto nebo interiérové zařízení, stačí několik kliknutí myší.
  

Cinema 4D

CINEMA 4D je výkonným 3D modelovacím, vizualizačním a animačním programem, který lze použít pro vytváření konstrukcí obecných organických tvarů či zpracování profesionálních vizualizací. Jedná se o plně modulární produkt, který lze rozšiřovat dle aktuálních potřeb a možností. Více informací o Cinema 4D najdete na stránkách výrobce programu firmy Maxon http://www.maxon.net

Cinema 4D add-on

Propojení s ARCHICADem nabízí tři varianty jeho využití:
1. export modelu z ARCHICADu s cílem zpracování vizualizace
2. načtení objektů z Cinema 4D do ARCHICADu s cílem vytvoření nových knihovních GDL prvků
3. obousměrné interaktivní propojení obou programů s cílem zpracovat BIM projekt volných tvarů

 
Ukázka systému obousměrného interaktivního propojení ArchiCADu s Cinema 4D