Solibri Model Checker

Solibri Model Checker™ je počítačový program určený ke kontrole BIM modelu a to jak pouze jedné profese (stavební projekt) tak i komplexního projektu obsahujícího další, resp. všechny, profese. Program analyzuje správnost technického provedení projektu a současně prověřuje, zda projekt splňuje požadavky norem a dalších předpisů. Systém umožňuje snadnou vizualizaci modelu. Na jedno kliknutí myši systém "zrentgenuje" model budovy a odhalí nedostatky a slabá místa konstrukce, vyznačí případné kolize a nedostatky. Pracovat se Solibri Model Checker lze hned po instalaci, žádné úpravy programu či doinstalace dalších komponent není třeba.
 
Solibri Model Checker je využíván majiteli a uživateli budov pro kontrolu správné funkčnosti budovy, architektonickými a projekčními ateliéry pro kontrolu integrity a správnosti provedení projektu, stavebními firmami pro kontrolu proveditelnosti konstrukce a kontrolu nákladů a facility manažery k inventarizaci, kontrole životnosti a proveditelnosti, resp. nákladovosti, údržby. Cílem Solibri je zefektivnit návrh a realizaci projektu a to hlavně díky rychlejšímu zpracování projektové dokumentace, úspoře stavebních nákladů eliminací chyb v projektu, přesnější a denně aktualizované kalkulaci nákladů, transparentnímu řízení projektu a přesnému plánování.
 

 

Uživatelské rozhraní SMC je přehledné. SMC pracuje v prostředí MacOS i Windows
 
Kontrola integrity BIM modelu vzájemné vazby konstrukcí. V tomto případě se jedná o příliš krátký sloup
 
SMC kontroluje bezproblémové fungování budovy. Zde bylo nalezeno málo místa pro invalidní vozík
 
SMC kontroluje případné kolize mezi jednotlivými systémy. V tomto případě kolidují TZB rozvody se stavební konstrukcí
 
SMC kontroluje případné kolize mezi jednotlivými systémy. V tomto případě kolidují TZB rozvody se stavební konstrukcí, resp. oknem
 
SMC kontroluje případné kolize mezi jednotlivými systémy. V tomto případě kolidují TZB rozvody se stavební konstrukcí, resp. dveřmi
 
SMC generuje výkazy výměr