BIM normy & příručky

V ČR platné normy vztahující se k BIM: 

  • ČSN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: ne pro klasifikaci informací
  • ČSN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
  • ČSN ISO 16354 Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
  • ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
  • ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu
  • ČSN ISO 29481-1 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
  • ČSN ISO 29481-2 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
  • ČSN P ISO-TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

Pro normy pro BIM jsou vybrány třídící znaky ve struktuře:
73 0101 až 0109 pro obecné dokumenty
- 73 0101 - ISO 12006
- 73 0102 - ISO 22263
- 73 0109 - ISO 16739 (IFC)
73 0111 až 0119 pro knihovny
- 73 0111 - ISO 16354
- v budoucnu sem bude patřit ISO/DIS 16757 (Product Data for Building Services System Models)
73 0121 až 0129 pro pravidla BIM
- 73 0121 - ISO/TS 12911
- 73 0122 - ISO 29481
00 je vždy ponechána pro budoucí sumarizaci terminologie pro danou kategorii. 
 

Příručky & další publikace:

 

Odkaz proč BIM Odkaz proč BIM Odkaz proč Open BIM
Odkaz na přehled Open BIM softwaru Odkaz na postřehy k implementaci BIM