Twinmotion

Architekt, urbanista, návrhář interiérů, developer, krajinář, investor, majitel, ...

Od kulturního dědictví k aktuální geografii, od územního plánování k archeologii, od analýzy nákladů a přínosů k marketinku a obchodu – všichni aktéři ve světě architektury a stavebnictví mají nástroj, který by si ještě před několika lety stěží uměli představit.

Chcete-li komunikovat projekt ve všech jeho souvislostech i dopadech na životní prostředí, i ve všech jeho vývojových etapách je interaktivní prezentace z Twinmotion klíčovým aktivem. Twinmotion si poradí do nejmenšího detailu se všemi projekty, včetně rozsáhlých infrastrukturálních investic jako jsou letiště, nádraží a nákupní centra.

Se specializovanými funkcemi pro tvarování a kolorování krajiny, grafickými nástroji pro náhodné přidávání vegetace do velkých ploch, nebo nástroji pro vytváření komunikací a doplňování postav a vozidel, je Twinmotion základní pomůckou pro všechny, kteří chtějí prezentovat své městské nebo krajinářské záměry v realistickém a živém prostředí. Všechny modely jsou animované, stromy a tráva reagují na vítr a přizpůsobují se ročním obdobím, vlny na vodních plochách se pohybují, lidé jdou či gestikulují.