ARCHICAD

Nový LOP

Přepracovaný nástroj pro navrhování fasád, resp. lehkých obvodových plášťů, umožňuje tvůrčím způsobem vymodelovat a zdokumentovat opláštění budov tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky norem a předpisů. To lze díky uživatelsky nastavitelnému a na měřítku závislém zobrazení každého detailu. Výkaz prvků zahrnuje přesný výpis všech sloupků, trámků i doplňků. I tvarově sofistikovaná konstrukční řešení fasád lze BIM vymodelovat a zdokumentovat díky algoritmickému navrhování. Jako vzor schématu LOP lze použít libovolné uskupení 2D čar a to následně algoritmicky upravovat a díky skutečnosti, že propojení ARCHICAD-Rhino-Grasshopper ovládá i vnitřní parametry LOP.

Vzorce v hodnotách vlastností

ARCHICAD 22 umožňuje zadat vztahy mezi vnitřními parametry jednotlivých prvků k získání dalších informací, např. možný počet osob v budově při znalosti požadované plochy pro jednu osobu. Tato novinka výrazně prohlubuje informace získávané přímo z BIM modelu bez nutnosti ručního na chybu náchylného přepisování dat. Výsledky mohou být použity v ARCHICADu pro tagování nebo filtrování prvků a lze je zobrazit v libovolném výkresovém, tabulkovém nebo 3D výstupu. Hodnoty vlastností, které obsahují platnou adresu URL, se stanou aktivním hypertextovým odkazem v interaktivních tabulkách, což umožňuje rychlý přístup k připojeným webovým stránkám nebo online datům.

Parametrické profily

Přepracovaný editor profilů spojuje efektivitu parametrického navrhování s volností navrhování grafického. Profily stěn, nosníků a sloupů získaly „inteligenci“ díky možnosti parametrizace jejich hran. Lze tak odsadit jednu hranu nebo výběr hran profilu od jeho osy v Editoru profilů. Taková úprava se projeví u všech prvků s daným profilem. Nebo lze upravit jeden prvek graficky ve výkresu nebo dialogu nastavení prvku.

Rychlý a plynulý pohyb v oknech se 2D zobrazením

ARCHICAD 22 se zaměřil na to, aby zoomování a posunování velkých výkresů bylo plynulé a aby odezva programu byla rychlá. Vykreslování povrchových a řezových výplní je "akcelerováno grafickou kartou". Využití vícejádrových procesorů zefektivňuje patentovaný algoritmus, který na pozadí předpočítává očekávané zobrazení. V prostředí OS Windows nabízejí monitory s ultra vysokým rozlišením (4K a 5K) mnohem ostřejší vykreslení detailů.

Výběr z dalších funkcí a vylepšení

Vytváření vlastních popisek

Jakékoliv 2D prvky a texty včetně autotextů lze uložit jako vlastní popisku a vytvořit si tak popisky se vzhledem a obsahem přesně podle představ. Tu je pak možné přiřadit k prvkům v libovolném zobrazení.

Import a export uživatelských vlastností pomocí IFC

ARCHICAD 22 vylepšuje exportované informace o prvcích a materiálech do formátu IFC2×3 a IFC4. To je důležité při vytváření tabulek, kalkulací a rozpočtů na základě dat o stavebních materiálech, sendvičových konstrukcích a vlastních profilech.

Propojení Rhino–Grasshopper–ARCHICAD

Nově lze jako referenční prvky pro Grasshopper načíst 3D prvky ARCHICADu a díky přidané funkci „Deconstruct“ použít jejich geometrii a vlastnosti pro další práci v Grasshopperu.

Podpora vysokého rozlišení monitorů pro Windows 10

Zobrazení ikon, čar, textů a dalších částí grafického rozhraní ARCHICADu na monitorech s velmi vysokým rozlišením (4K, 5K) je nyní mnohem ostřejší.

Vylepšení nástrojů Schodiště a Zábradlí

Schodiště umožňuje nastavení a zobrazení průchozí výšky, kterou je možné využít i při detekci kolizí. 2D symbol schodiště je možné nastavit tak, aby odpovídal normám specifickým pro jednotlivé země. Nové možnosti dostupné pro šikmé zábradlí umožňují přesnější vytváření a dokumentaci BIM modelu.

Automatické rezervování prvků v Teamworku

S GRAPHISOFT BIMcloudem nyní trvá rezervování prvků v Teamwork projektech jen zlomky sekund, a to i v případě velmi rozsáhlého výběru prvků.

Nová verze renderovacího enginu Cinerender

ARCHICAD 22 obsahuje nejnovější verzi enginu Cinerender od Maxonu (R19), který umožňuje mimo jiné vytváření stereoskopických (3D) nebo 360° renderů.