Knihovny&objekty pro ArchiCAD

Knihovní objekty pro ARCHICAD (*.gsm) stojí na objektové technologii GDL (Geometric Description Languague). Ta umožňuje, aby objekty obsahovaly veškeré informace nutné pro BIM projektování:
2D parametrické symboly pro zobrazení objektů ve 2D výkresech (půdorys, řez, pohled) přizpůsobující se měřítku výkresu
textové informace (cena, výrobce, technické parmetry, …)
3D model pro vizualizace a vykazování počtu, ploch a objemů
 

Přednosti GDL

  • Optimalizace pro internet - GDL objekty jsou díky své parametričnosti jednoduše dostupné a jednoduše nastavitelné prostřednictvím internetu. Elektronické katalogy výrobků na bázi GDL vyžadují minimální údržbu, snadno se udržuje jejich aktuálnost
  • Flexibilita - s GDL objekty lze pracovat v prostředí MacOS i Windows, lze je uložit v dalších formátech jako jsou DXF, DWG a hlavně BIM standard IFC
  • Šíře záběru - možnost využití elektronických katalogů přináší výhodu pro architekta, který pracuje s aktuálními konstrukcemi, i pro výrobce, který už v úvodních fázích projektu na své produkty upozorní. Objekty s sebou mohou nést informace pro projektanty navazujících profesí, facility managery, resp. všechny, kteří potřebují nějaké informace o budově po dobu jejího životního cyklu
  • Úspora nákladů - GDL je otevřeným formátem, který je snadné se naučit. Náklady na vývoj a údržbu GDL objektů jsou nízké.