Novinky

Propojení ArchiCAD – Rhino – Grasshopper

[24.9.2015] Sada sw doplňků zajišťuje obousměrný přenos dat i možnost aplikovat vizuální parametrické skriptování v ArchiCADu

Rhino-Grasshopper-ArchiCAD propojeni (verze 2) je více než „jen“ nástroj pro zabezpečení interoperability mezi programy. Systém vyplňuje mezeru mezi zpracováním úvodní studie a vytvořením BIM projektu.
 
Sada softwarových doplńků umožňuje přímou komunikaci mezi Rhinem/Grasshopperem a ArchiCADem. Propojení Rhino / Grasshopper a ArchiCAD umožňuje „nastartovat“ projekt z obou stran, ať už v Rhinu nebo v ArchiCADu. V každém případě uživatel vybere objekty, resp. referenční křivky, se kterými bude prostřednictvím Grasshoppera manipulovat nebo je od začátku v Grasshopprru vytvoří. Tyto geometrie mohou být body, křivky, polygony, povrchy nebo BIM objekty (pouze v ArchiCADu). V případě, že architekt začíná pracovat se základními geometrickými prvky, začíná pracovat v Rhinu a Grasshopperu. V případě, že chce začít pracovat již s rozpracovaným BIM modelem, začne v ArchiCADu a na tento aplikuje postupy parametrického navrhování. V tomto případě je referenční geometrie (referenční body, křivky a další parametry) převzata přímo z ArchiCADu a použita Grasshopperem bez interakce v Rhinu.
 
Více informaci
Webinář 6.10., registrace
Registrace k získání beta verze