Kontrola projektu

TeklaBIMSight využívá BIM model pro vysvětlení konstrukcí, koordinaci profesí a řízení projektu a stavby. V prostředí programu lze vytvořit a pracovat s několika projekty. Po založení projektu se do něj importují data z různých zdrojů: architektonicko-stavební projekt, konstrukční model, výpočtový model statika, TZB. Výchozím datovým formátem je IFC, TeklaBIMSight má však i přímé propojení s několika CAD/BIM programy a rovněž dokáže načíst formáty DWG a DGN. Pro ARCHICAD bezchybně funguje propojení prostřednictvím IFC. Načtená data zůstanou roztříděna podle zdrojů a podle času (den/hodina), kdy byla importována. V rámci jednotlivých zdrojů si data přinesou původní rozčlenění. Načtená data zobrazuje TeklaBIMSight jako hmotový model, průhledný nebo X-ray model (obr. 1). Zobrazení modelu lze zpřehlednit vypnutím jednotlivých datových zdrojů, nebo vrstev nebo zneviditelněním objektů. Projekt lze zobrazit i jako kombinaci 3D modelu a 2D výkresů (obr. 2). Program zobrazuje podrobný výpis všech konstrukcí a prvků. Seznam a zobrazení modelu je oboustranně propojeno, položku ze seznamu lze zvýraznit ve 3D zobrazení a naopak (obr. 3). Největší přínos TeklaBIMSight je ve schopnosti nalézt kolize mezi konstrukcemi a objekty a následně s nimi pracovat. Pro práci s kolizemi se vytvářejí tzv. filtry, které definují pravidla. Nastavují se skupiny objektů, mezi kterými jsou hledány kolize a kritéria, co se kolizí myslí. Po vytvoření filtru a následném spuštění vyhledání kolizí program zpracuje seznam všech kolidujících objektů. Každé kolizi lze přiřadit statut nová, přetrvávající, někomu přiřazená, kritická, vyřešená nebo bezpředmětná. Kolidující prvky lze označením v seznamu zvýraznit v modelu (obr. 4) nebo lze zobrazovat skupiny kolidujících objektů dle jejich statutu. Díky tomuto a možnosti přiřazovat k jednotlivým objektům vlastní poznámky i externí dokumenty lze velmi přesně sledovat průběh řešení kolizí včetně jeho historie. Tekla BIMsight je produktem firmy Tekla. Program pracuje v prostředí Windows a je zdarma ke stažení zde

DDS-CAD Viewer má za cíl nabídnout svým uživatelům pomůcku pro pochopení výhod BIM projektování. Aplikace dokáže načíst modely, resp. 3D projekty, (ve formátu IFC) různých profesí (stavařina, TZB) a ty vzájemně porovnat a vyhodnotit kolize konstrukcí. Viewer obsahuje omezenou verzi systému kontroly kolizí TZB aplikace DDS CAD. Tato omezená verze kontroluje kolize stavařina – TZB a TZB – TZB. Viewer dále nabízí funkce pro opravu případných chyb v načtených modelech, např. změna klasifikace objektu nebo změna nastavení vzájemných vazeb mezi objekty. DDS Viewer podporuje nejnovější verzi formátu IFC, Ifc2x4. Díky schopnosti importu dokumentů DWG a DXF slouží aplikace i jako prohlížečka 2D výkresů. DDS Viewer má řadu funkcí pro manipulaci s objekty a prohlížení scény jako jsou zoom, pan, orbit, průchod, průlet, přitažlivost, x-ray, posun po patrech a ořezávání. Objekty lze zobrazit hmotově, čárově, průhledně, jako skicu atd. Kritéria pro třídění objektů jsou prostorová a konstrukční struktura, a vlastnosti objektů. V rámci koordinace profesí lze hledat kolize a vytvářet dokumenty formátu OpenBIM Collaboration (BCF). Projekty, resp. 3D modely, lze upravovat změnou vztahů objektů, doplňováním a změnami vlastností objektů, úpravou typu a kategorie objektu. Podporované datové formáty pro načtení jsou Ifc, IfcZip, gbXML, DWG a DXF, ukládat lze Ifc, IfcZip, DWG, DXF, DWF a 3DS. DDS Viewer je zdarma ke stažení zde

Solibri™ je BIM software pro kontrolu kvality, resp. proveditelnosti, stavebního projektu. Program analyzuje 3D virtuální budovu s cílem lokalizovat případné kolize konstrukcí a optimalizovat projekt. Solibri Model Checker rovněž provádí analýzu nákladů. Cílem Solibri Model Checker je stoprocentní odstranění chyb v projektu, nalezení míst pro úspory a optimalizace návrhu. Systém je plně kompatibilní s ARCHICADem.