Novinky v22

Nový LOP

Přepracovaný nástroj pro navrhování fasád, resp. lehkých obvodových plášťů, umožňuje tvůrčím způsobem vymodelovat a zdokumentovat opláštění budov tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky norem a předpisů. To lze díky uživatelsky nastavitelnému a na měřítku závislém zobrazení každého detailu. Výkaz prvků zahrnuje přesný výpis všech sloupků, trámků i doplňků. I tvarově sofistikovaná konstrukční řešení fasád lze BIM vymodelovat a zdokumentovat díky algoritmickému navrhování. Jako vzor schématu LOP lze použít libovolné uskupení 2D čar a to následně algoritmicky upravovat a díky skutečnosti, že propojení ARCHICAD-Rhino-Grasshopper ovládá i vnitřní parametry LOP.

Vzorce v hodnotách vlastností

ARCHICAD 22 umožňuje zadat vztahy mezi vnitřními parametry jednotlivých prvků k získání dalších informací, např. možný počet osob v budově při znalosti požadované plochy pro jednu osobu. Tato novinka výrazně prohlubuje informace získávané přímo z BIM modelu bez nutnosti ručního na chybu náchylného přepisování dat. Výsledky mohou být použity v ARCHICADu pro tagování nebo filtrování prvků a lze je zobrazit v libovolném výkresovém, tabulkovém nebo 3D výstupu. Hodnoty vlastností, které obsahují platnou adresu URL, se stanou aktivním hypertextovým odkazem v interaktivních tabulkách, což umožňuje rychlý přístup k připojeným webovým stránkám nebo online datům.

Parametrické profily

Přepracovaný editor profilů spojuje efektivitu parametrického navrhování s volností navrhování grafického. Profily stěn, nosníků a sloupů získaly „inteligenci“ díky možnosti parametrizace jejich hran. Lze tak odsadit jednu hranu nebo výběr hran profilu od jeho osy v Editoru profilů. Taková úprava se projeví u všech prvků s daným profilem. Nebo lze upravit jeden prvek graficky ve výkresu nebo dialogu nastavení prvku.

Rychlý a plynulý pohyb v oknech se 2D zobrazením

ARCHICAD 22 se zaměřil na to, aby zoomování a posunování velkých výkresů bylo plynulé a aby odezva programu byla rychlá. Vykreslování povrchových a řezových výplní je „akcelerováno grafickou kartou“. Využití vícejádrových procesorů zefektivňuje patentovaný algoritmus, který na pozadí předpočítává očekávané zobrazení. V prostředí OS Windows nabízejí monitory s ultra vysokým rozlišením (4K a 5K) mnohem ostřejší vykreslení detailů.

Vylepšení zvyšující produktivitu

Uživatelsky vytvořená popiska

Lze vybrat jakoukoli kombinaci primitiv čáry (čára, oblouk, polyčára) a textový blok (včetně textů obsahujících autotext), vše uložit a následně používat jako popisku.

Vylepšení nástrojů Schodiště a Zábradlí

Nově schodiště umožňuje nastavení a zobrazení průchozí výšky, kterou je možné využít i při detekci kolizí. Díky novým možnostem úprav 2D symbolu schodiště je možné nastavit jeho symbol tak, aby odpovídal normám specifickým pro jednotlivé země. Nové možnosti dostupné pro šikmé zábradlí umožňují přesnější vytváření a dokumentaci BIM modelu.

Import a export vlastností prvků v IFC

ARCHICAD 22 vylepšil kvalitu a přesnost exportovaných komponent a vlastností materiálů do IFC2x3 a IFC4. To je důležité při zpracování výkazů prvků a výměr v případě, že je třeba vykázat údaje týkající se stavebních materiálů, jednotlivých vrstev sendvičových konstrukcí a částí komplexních profilů.

Toolset Rhino–Grasshopper–ARCHICAD

Nově lze jako referenční prvky pro Grasshopper načíst 3D prvky ARCHICADu a díky přidané funkci „Deconstruct“ použít jejich geometrii a vlastnosti pro další práci v Grasshopperu.

Podpora vysokého rozlišení monitorů pro Windows 10

Zobrazení ikon, čar, textů a dalších částí grafického rozhraní ARCHICADu na monitorech s velmi vysokým rozlišením (4K, 5K) je nyní mnohem ostřejší.

Automatické rezervování prvků v Teamworku

S GRAPHISOFT BIMcloudem nyní trvá rezervování prvků v Teamwork projektech jen zlomky sekund, a to i v případě velmi rozsáhlého výběru prvků. (Funkce je dostupná pouze pro licenci BIMcloud.)

 

Leták ARCHICAD 22 CZ >>
Srovnání jednotlivých verzí ARCHICADu >>