Novinky v2019

Nový způsob zákresu do fotografie

Nový způsob zákresu do fotografie vede uživatele tak, aby svůj 3D projekt dokázal jednoduše vsadit do zvoleného prostředí.

Rozšířené katalogy médií včetně realistické vegetace

3D tráva, široká škála vegetace, postav lidí a dopravních prostředků.

Vylepšený nástroj pro umisťování rostlin

Lze zvolit mezi „táhni&pusť“ umísťováním objektů nebo automatickým „zalesněním“ vyznačené oblasti.

Automatická expozice

Rendry vždy těží z nejlepší možné expozice.

Novinky z předchozích verzí

Vylepšená umělá světla

Přesnější výpočet nasvícení scény umělými zdroji světla; zvýraznění odrazů světla od materiálů typu saténových tkanin přináší jejich jasnější lesk.

Adaptivní antialiasing

Artlantis 7 disponuje „chytřejším“ výpočtem vyhlazení hran. Program se soustředí pouze na oblasti, kde je antialiasing důležitý. Radikálně se tak snižuje čas výpočtu, aniž by došlo ke snížení kvality výsledného renderu.

Propojení do Twinlinker (webová aplikace společnosti Abvent R&D)

Twinlinker umožňuje vytvářet a sdílet virtuální návštěvy projektů a to snadno a online. Stačí exportovat obrázky, panoramata a videa vytvořená Artlantisem do Twinlinkeru, ten je spojí do „virtuální návštěvy“, kterou lze zaslat emailem nebo ji umístit na webové stránky.

Render manažer

Artlantis 6.5 optimalizuje dobu renderování prostřednictvím tzv. Render manažeru. Jedná se o nástroj obdobný „“batch renderingu“ z předchozích verzí programu. Díky aplikaci nainstalované na dalších počítačích (Mac nebo PC) v lokální síti, dokáže Render manažer rozdělit výpočet mezi ně, což dramaticky sníží čas potřebný k získání výsledné vizualizace.

Náhledové okno je k dispozici i v „draft“ módu

Artlantis si dlouho udržuje pozici lídra v technologii náhledového zobrazení v reálném čase. Ačkoli došlo k vývoji nastavení scény (materiály, osvětlení, prostředí), náhledové zobrazení se stále aktualizuje průběžně. Uživatelé tak mají nastavení scény plně pod kontrolou a neztrácejí drahocenný čas zbytečným opakováním finálního výpočtu vizualizací.

Navíc pro ještě vyšší produktivitu práce nabízí Artlantis 6.5 možnost výběru mezi náhledovým zobrazením vysoce přesným nebo náhledem v módu „draft“, určeným hlavně pro vlastní práci při nastavování scény. Mezi oběma zobrazeními lze kdykoli v průběhu práce přecházet.

Export do Twinmotion

Projekty z Artlantis 6.5 lze ukládat ve formátu .tma, což zabezpečuje přímou komunikaci s programem Twinmotion 2016.

Fyzikální obloha

Artlantis 6.5 vylepšil fotorealistické zobrazení prostředí. Nové realistické mraky byly integrovány do nastavení fyzikální oblohy. Efekt „god rays“ je nyní pozorovatelný i za sklem.

Předpřipravená nastavení výpočtu

Podobně jako nastavení « automat » u digitálního fotoaparátu, slouží předpřipravená nastavení ke zrychlení práce při zachování kvality. Přednastavené režimy reflektují buď vlastnosti (interiér, exteriér, málo světla) nebo různé požadavky na rychlost, resp. kvalitu výpočtu (rychlý, střední, kvalitní).

Bílý architektonický model

Artlantis 6 reflektuje požadavek na tzv. bílý architektonický model. Během renderování jsou všechny barevné povrchy, kromě těch průhledných, nahrazeny bílou. Barva světel ve scéně zůstává zachována.

Vyvážení bílé

Funkce Vyvážení bílé umožňuje přizpůsobit dominantní barvu ve scéně rozptýlenému světlu. Funkce pracuje v buď v módu automaticky nebo označit zvolenou barvu jako bílou.
©Abvent

Zastínění okolím (ambient occlusion)

Funkce Zastínění okolím dodává modelům realistický vzhled díky započtení tlumení světla zastíněním. Jedná se o napodobení skutečného chování světelného záření, zvláště na matných plochách. Výpočet scény s funkcí Zastínění okolím zvýrazňuje prostorový tvar zobrazovaných předmětů.
© Yanosh Hdry

Vignetting

Efekt vinětace byl přidán mezi postprocesorové efekty. Jde o ztmavením snímku v jeho rozích, efekt při fotografování způsobený optickými vlastnostmi zvláště levnějších objektivů.

Světla & neon

Výchozí nastavení Artlantisu nabízí 8 IES přednastavených profilů. Dále Artlantis 6 umožňuje import IES profilů svítidel přímo z internetových stránek jejich výrobců. IES profily slouží k tomu, aby simulace nasvícení scény byla opravdu realistická. Ovšem Artlantis samozřejmě nabízí i uživatelsky jednoduchou editaci jasu, barvu, směru a úhlu kužele světla. Artlantis nabízí dvě metody nastavení nasvícení: automatika a ISO/clona. Automatika sama přizpůsobí intenzitu světel a neonů umístěných ve scéně obloze a slunci. Rovněž stojí za zmínku, že neony v Artlantis 6 byly kompletně přepracovány, a to s ohledem ke zvýšení kvality i rychlosti výpočtu.
©Abvent

Integrovaný editor nastavení průhlednosti (alfa kanálu)

Tento v pravdě revoluční nástroj umožňuje přímo v Artlantisu vyznačit průhledné oblasti ve fotografii umístěné do popředí scény, což výrazně zvyšuje věrohodnost výsledných vizualizací.

Zaměření laserem

Kliknutím myši lze na referenční plochu v okně náhledu lze definovat pozici a směr laserového paprsku. Červenou linku laserového paprsku lze použít pro zarovnání objektů nebo textur ve scéně.
©Abvent