AD2022

ArchiDAYs 2022

12. ročník konference proběhl  9. – 10.6. 2022, centrem byl Dělnický dům v Jihlavě.
Fotografie z ADAYS 2022 najdete zde.

Čtvrtek

dopoledne

09:30 – 10:00 Registrace
10:05 – 16:30 Přednášky a kontaktní stanoviště firem/produktů
18:00 – 23:30 Večerní program

Úvodní slovo
Co se událo během pandemie v Cegře, co v Graphisoftu, a co vůbec ...
10:05 - 10:30 (25min)Tomáš Lejsek (ředitel CEGRA)
Integrované navrhování: síla jednoho
Strategií Graphisoftu je nabídnout řešení pro integrované projektování. Archicad, BIMcloud a nástroje pro analýzu konstrukcí a statiku se zdokonalují a poskytují průlomová řešení pro víceoborové týmy. Dozvíte se, co je to integrované navrhování, jak funguje a jaké nástroje lze použít k nastavení bezproblémové spolupráce mezi architekty a stavebními inženýry. Podíváme se na SAF, datový formát pro sdílení stavebního a analytického modelu, i novinky, které v této oblasti přinese Archicad 26.
10:30 - 11:15 (45min)Moaaz Hassan *) Graphisoft Services Consultant)
Upoutávky kontaktních stanovišť firem/produktů11:15 - 11:35 (20min)
Přestávka11:35 - 11:55 (20min)
Chystané české BIM standardy pohledem uživatele Archicadu
V příštím roce by měl začít platit zákon o BIM a s ním související standardy a metodiky, které aktuálně vznikají v rámci Koncepce BIM v agentuře ČAS a budou závazné pro nadlimitní veřejné zakázky. Co lze očekávat dle rozpracovaných standardů, které jsou už nyní veřejně dostupné? Na co se mohou začít připravovat uživatelé Archicadu? Jak (a zda) bude možno v Archicadu pracovat s Datovým standardem staveb (DSS), klasifikačním systémem CCI či podle pravidel pro tvorbu digitálního modelu stavby (DiMS)?
11:55 - 12:30 (35min)Martin Jan Rosa (architekt a BIM konzultant)
Novostavby administrativních a bytových staveb z pohledu implementace BIMu
Nejdůležitější část cesty k BIMu je začátek a Vaše rozhodnutí, že tím pomůžete Vašim klientům a lepším stavbám v dlouhodobém měřítku.
12:30 - 12:50 (20min)Radim Kučera (Projekce 21)
Přestávka - oběd12:50 - 14:00 (70min)
Jak "vytěžit" BIM ve vlastní praxi
BIM od návrhu k výkazům, nacenění a výrobě. Co pro nás BIM představoval dříve, co znamená dnes a co si od BIM slibujeme v blízké budoucnosti. IFC, vazba na Callidu, ...
14:00 - 14:35 (35min)Lukáš Pejsar, Václav Valášek (3AE)
Rekonstrukce budovy českého rozhlasu Olomouc
Změna využití jednoho z nejstarších železobetonových skeletů v Olomouci a komplexní rekonstrukce interiéru a exteriéru v Archicadu s částečným využitím BIMu.
14:35 - 14:50 (15min)Martin Struhala (Atelier 38)
Archicad (mimo jiné) v době pandemie a ekosystém Archicadu
Jaké změny se v Archicadu udály za poslední dva roky, kdy po celém světě řádil čínský virus? Jak se k věci postavil Graphisoft a jaké akce připravila Cegra? Dopady nuceného přechodu do online světa mají i své světlé stránky...
Ekosystém Archicadu:
Archicad se pyšní absolutní otevřeností a schopností sdílet data s jinými programy za účelem zrychlení a zkvalitnění práce na všech frontách. Od studie až po realizační dokumentaci a facility management nabízí chytrá a efektivní řešení.
14:50 - 15:20 (30min)technická podpora CEGRA
Přestávka15:20 - 15:40 (20min)
Kontrola dat v ekosystému Archicadu
S přibývajícím množstvím požadovaných informací a nároků na podrobnost modelu se také zvyšují nároky na jejich správné třídění a kontrolu. Nekonzistentní 3D model a negrafické informace jsou nežádoucí a vizuální kontrola modelu již na odhalení nestačí. Vedle kontrolních nástrojů dostupných přímo v Archicadu pomůže s kontrolou kvality aplikace Solibri komunikující s Archicadem oběma směry.
Výhled na další vývoj Archicadu:
Poslední roky šel Archicad mílovými kroky kupředu, a to především v oblasti integrovaného analytického (statického) modelu či vylepšování TZB modeláře. Jaké budou další kroky?
15:40 - 16:20 (40min)technická podpora CEGRA
Rekapitulace dne16:20 - 16:30 (10min)Tomáš Lejsek

Kontaktní stanoviště firem/produktů

►ARCHICAD
►BIM Technology www.bimtech.cz
►DDS-CAD www.dds-cad.cz
►Dlubal Software www.dlubal.cz
►GEFOS www.gefos-leica.cz
►MICHNA&PERHÁČ – AxisVM www.mpce.cz; www.axisvm.cz
Nema Dřevostavby www.nema-drevostavby.cz
Odborná rada pro BIM (czBIM – buildingSMART ČR) www.czbim.org
►RHINO-GRASSHOPPER
►SCIA
www.scia.net
►SOLIBRI
►TWINMOTION/ARTLANTIS

odpoledne/večer

Program zahájíme v kostele sv. Jakuba Většího v 18.00 (gotický kostel s dlouhým kněžištěm, trojlodní halou a dvěma věžemi /1240–1243/;  letech 2017 – 2019 byla kompletně zrekonstruována střecha kostela. Novou krytinu speciálně pro tuto střechu vyrobila firma Wienerberger-Tondach ve Slovinsku; na střeše je celkem 82 tisíc bobrovek, které byly uchyceny 160 tisíci kusy měděných hřebů; zajímavostí je, že krovy byly opravovány technologií celodřevěných spojů www.svjakub.cz/sv-jakub-vetsi). V kostele zazpívá barytonista Luboš Skala **) s klavírním doprovodem.

Pokračovat pak budeme v klubu D v Dělnickém domě. K poslechu a tanci bude hrát DJ Peroutka. Nebude chybět hra ani tombola.

Pátek

Začátek workshopů v 9:00. Každý workshop trvá 75 min, následuje pauza 15 min.

workshopzačátkymoderátor
A. Správa, koordinace a kompletace projektu pomocí modulů
Dělení velkých projektů na menší části je klíčem k efektivní práci a kompletaci projektu. Využití modulů a oddělené výkresové složky uplatníte v široké škále projektů počínaje bytovými domy, hotely a administrativní budovy, až po rozsáhlé developerské komplexy. Využití ale najdou i u malých projektů - např. rekonstrukce s přístavbou, která má jiné konstrukční výšky.

Workshop je určený...
...zejména pro uživatele, kteří začínají pracovat na větších projektech, a v oblasti modulů jsou na začátečnické úrovni. Uživatelé pracující na menších projektech zde mohou získat zajímavé tipy aplikovatelné v jejich praxi.
9:00; 10:30; 13:15Jakub Nohejl
CEGRA
B. Archicad v praxi: jak na koordinační situace
Koordinační situace je takový projekt v projektu. Obsahuje celou řadu informací a prvků, které jsou zobrazené právě jen v koordinační situaci. Množství vstupů (sítě, doprava, ochranná pásma atd.)vyžaduje dobrou orientaci a důslednou hygienu práce. Nemalé problémy může způsobovat i nutnost koordinovat výkresy v souřadnicích S-JTSK. Jaké nástroje a postupy může Archicad projektantům nabídnout?

Workshop je určený...
...pro uživatele začátečníky i pokročilé. Zaměřuje se na možnosti přípravy koordinační situace, která je součástí každého projektu - malého i velkého. I zkušení uživatelé můžou odhalit něco nového, zároveň přispějí svými poznatky v diskusi.
9:00; 10:30; 13:15Radovan Richtárik
CEGRA
C. Vlastnosti a práce s negrafickými daty
Práce s negrafickými daty z BIM modelu a rozdíly mezi jednotlivými typy dat, které model poskytuje; možnost výměny dat mezi architektem a investorem/externím specialistou s možnostmi zpětného spojení s modelem a způsoby grafického znázornění informací ve 2D zobrazeních; způsoby kontroly správnosti dat modelu přímo v Archicadu.

Workshop je určený...
... jak začátečníkům, kteří s dozví obecné informace o správě a využití negrafických dat, tak pokročilým, kterým ukáže možnosti, jak pomocí vlastností a dalších nastavení zefektivnit práci na svém projektu.
9:00; 10:30; 13:15Karel Landa
CEGRA
D. SNIM a DSS v Archicadu
S bobtnajícími informacemi a narůstajícím chaosem v procesu navrhování se normalizace a klasifikační systémy snaží zkrotit lavinu informací co se na nás valí. Každý nový systém se tváří že je všelék na naše problémy. Představíme si nejznámější systémy v česku a nynější vývoj normalizace. Ukážeme si, jak je lze implementovat v Archicadu a na konci podebatujeme o jejich přínosu.

Workshop je určený...
pro uživatele, kteří pracují s komplexními projekty a zajímají se o efektivní využití a správu BIM dat. Je také pro ty, kteří chtějí mít ve svém projektu pořádek a zajímají se o současný vývoj legislativy ohledně BIMu.
9:00; 10:30; 13:15Martin Vojtíšek
CEGRA
E. Scan to BIM aneb laserové skenování v praxi
Pojem Scan-to-BIM představuje soubor činností zahrnujících sběr dat, zpracování naměřených dat geodety a práci s mračnem bodů v CAD/BIM nástrojích, kde již ve fázi pasportu objektu vzniká budoucí základ informačního modelu stavby. V současné době drtivá většina pasportů na podkladu mračen bodů vzniká manuálně. Vymodelování stávajícího stavu budovy je tak mnohdy o zručnosti a zkušenosti jak s modelováním v konkrétním BIM nástroji, tak i v terénu při sběru dat a práci s mračny bodů. Na workshopu si prakticky vyzkoušíme všechny tyto činnosti, jako jsou sběr dat, zpracování dat z terénu a transformace do S-JTSK, a práci s těmito daty v Archicadu. Řekneme vám, jaké jsou výhody tohoto pracovního postupu i na co si dát pozor. Sběr dat si budete moci osobně vyzkoušet s přístroji Leica, a to od ručního mobilního skeneru BLK2GO, vysokorychlostního skeneru RTC360 po terestrický skener BLK360.
9:00; 10:30; 13:15Jan Švejda, Robin Pflug
Gefos

*) Moaaz Hassan joined Graphisoft in 2021 as a Professional Services Consultant, mainly focusing on the structural design aspect of the integrated design process. He is graduated from Ain Shams University in Cairo, Egypt as a structural engineer. He has 5 Years of Experience in the field of structural design working in multi-disciplinary consultant offices. During this time, he has acquired an interest in BIM and the process of coordinating with other disciplines. Working for Graphisoft, he is closer to the development of the Integrated Design Solution where he can provide his insights from a structural aspect. He develops training materials and workflow guides for the specialists working in the AEC industry.

**) Luboš Skala studoval u prof. Jaroslava Mrázka. Absolvoval zahraniční stáž na Conservatoriu Maastricht v Maastrichtu. Je absolventem hudební fakulty AMU v Praze. V současné době hostuje v Národním divadle v Praze a nahrává klasickou hudbu pro Český rozhlas.