Aktualizace podmínek užívání BIMcloudu Basic s platností od 1.7. 2021

Znáte to? 15. 1. 2021

S příchodem Archicadu 24 a odpovídající verze BIMcloudu/BIMcloudu Basic v červenci 2020 došlo ke drobné ale zásadní změně podmínek pro koncové uživatele s nainstalovaným TW prostředím BIMcloud Basic.

Do 4. odstavce – 4. LICENČNÍ PODMÍNKY – byl doplněn text
„Zvláštní podmínky: Používání BIMcloudu Basic je omezeno na lokální sítě (LAN / VPN). Používání BIMcloudu Basic v rozlehlých sítích (Wide Area Network – WAN / Internet) je přísně zakázáno. BIMcloud Basic lze nainstalovat pouze na lokální fyzický hardware. BIMcloud Basic nesmí být instalován na / provozován z virtuálních nebo cloudových počítačů. Všichni koncoví uživatelé, kteří aktivovali jakoukoli verzi BIMcloudu Basic před 1. červencem 2020 („Stávající koncoví uživatelé“), jsou osvobozeni od zvláštních podmínek obsažených v tomto odstavci až do 1. července 2021 a tyto zvláštní podmínky se nevztahují na stávající koncové uživatele do 1. července 2021, i když stávající koncový uživatel aktivuje během přechodného časového období mezi 1. červencem 2020 a 1. červencem 2021 další BIMcloud Basic.“

Co to znamená?

  • Jste-li stávající uživatel s nainstalovaným BIMcloudem Basic a používáte jej pouze lokálně (LAN) v kanceláři, nemusíte dělat nic, vaše připojení podmínky splňuje.
  • Jste-li stávající uživatel s nainstalovaným BIMcloudem Basic a projektanti se připojují lokálně přes LAN síť a vzdáleně přes VPN, nemusíte dělat nic, vaše připojení podmínky splňuje.
  • Jste-li stávající uživatel s nainstalovaným BIMcloudem Basic a projektanti se připojují lokálně i přes doménu nebo veřejnou IP adresu, vaše připojení podmínky porušuje a bude třeba jej upravit:
    – Pokud chcete zachovat stávající připojení, musíte upgradovat na plný BIMcloud (alternativou je služba BIMcloud as a Service)
    – Pokud ne, upravte připojení na LAN síť a připojujte se vzdáleně prostřednictvím VPN

Na provedení změn je vyčleněno přechodné období, které končí 1. července 2021.

BIMcloud Basic je nástroj určený primárně pro menší projekční týmy sedící většinou v jedné kanceláři. Dostupné funkce jsou v některých oblastech omezené, pro menší počet projektů, uživatelů a knihoven ale dostačují. Větší týmy můžou vyžívat veškerá nastavení a doplňkové funkce plného BIMcloudu, který není nijak technicky ani funkčně omezen, naopak nabízí celou řadu pokročilých nástrojů a funkcí (namátkou – BIMcloud souborový server s možností sledovat změny na uložených souborech (DWG, PDF, PLN, JPG), rezervační asistent, BIMx propojení, víceúrovňové složky souborů a knihoven, pokročilejší systém zálohování a další).

Více informací o BIMcloudu najdete na https://graphisoft.com/solutions/products/bimcloud nebo na https://www.cegra.cz/produkty/software/archicad/bim-server-bim-cloud-teamwork/

Informace o službě BIMcloud as a Service na https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/126870/