Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Parametrické BIM navrhování — Cegra

Parametrické BIM navrhování

Propojení Rhino-Grasshopper-ARCHICAD

Propojení Rhino-Grasshopper-ARCHICAD se skládá ze dvou sad nástrojů, které podporují dva hlavní pracovní postupy:

  1. propojení Rhino – ARCHICAD má za cíl přenášet model nebo jeho části mezi Rhinem a ARCHICADem
  2. propojení Grasshopper – ARCHICAD umožňuje uživateli on-line aplikovat vizuální algoritmické modelování na objekty ARCHICADu

Propojení Rhino – ARCHICAD

Propojení RH-AC (export/import) jsou standardní komunikační můstky (doplňky), které umožňují ARCHICADu načítat a zapisovat data ve formátu 3dm. Díku tomuto propojení mohou uživatelé ARCHICADu pracovat s tzv. referenčním, resp. sdíleným, modelem v nativním formátu Rhina 3dm. Následně lze z ARCHICADu zpět do Rhina přenést celý nebo jen část archicadovského modelu. Do Rhina jsou přeneseny informace o geometrii modelu, ostatní údaje (např. informace pro výkazy) přeneseny nejsou. Nemapují se ani textury, neboť Rhino nepodporuje „multi“ textury u „single“ modelu. V případě exportu modelu z Rhina do ARCHICADu se rovněž přenáší model nebo jeho část. Importovaný model se do ARCHICADu načte jako needitovatelný GDL objekt. Doplněk obsahuje výpočtový mechanismus (od nezávislého výrobce), který interpretuje plochy definované NURBS křivkami do archicadovských polygonálních ploch.

Grasshopper – ARCHICAD „živé“ propojení

Grasshopper (GH) je grafický editor integrovaný do Rhina, pomocí něhož uživatel vizuálně definuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými parametry modelu, resp. jeho částí. Prostřednictvím algoritmů je uživatel schopen vytvořit soubor pravidel, která definují operace provedené s modelem a tím ho v podstatě vytvářet. Grasshopper-ARCHICAD živé propojení je nástroj, který převádí konstrukční geometrii Rhina do BIM konstrukčních prvků ARCHICADu. Funguje „on-line“, grafické skriptování (nastavování vztahových algoritmů) v Grasshopperu bezprostředně ovlivňuje archicadovský BIM model.

Pracovní postupy

Propojení Rhino / Grasshopper a ARCHICAD umožňuje „nastartovat“ projekt z obou stran, ať už v Rhinu nebo v ARCHICADu. V každém případě uživatel vybere objekty, resp. referenční křivky, se kterými bude prostřednictvím Grasshoppera manipulovat nebo je od začátku v Grasshopprru vytvoří. Tyto geometrie mohou být body, křivky, polygony, povrchy nebo BIM objekty (pouze v ARCHICADu). V případě, že architekt začíná pracovat se základními geometrickými prvky, začíná pracovat v Rhinu a Grasshopperu. V případě, že chce začít pracovat již s rozpracovaným BIM modelem, začne v ARCHICADu a na tento aplikuje postupy parametrického navrhování. V tomto případě je referenční geometrie (referenční body, křivky a další parametry) převzata přímo z ARCHICADu a použita Grasshopperem bez interakce v Rhinu.

Grasshopper – ARCHICAD Live Connection. Download zdarma >>
Rhinoceros Import/Export Add-ons. Download zdarma >>
Rhinoceros – GDL Converter. Download zdarma >>