Novinky v2022

Novinky ACSE 2022

2D/3D přepínání

Značné zrychlení práce přináší fakt, že prvek označený ve 2D (půdorys, řez, pohled) lze kliknutím zobrazit ve 3D (perspektiva, axonometrie) a naopak. Prvky označené ve 3D lze kliknutím skrýt.

Polygonální prostupy

Nástroj Prostup je zásadní pomůckou při BIM projektování pro koordinace a vykazování. Archicad SE 2022 rozšířila možnosti tohoto nástroje, ve 2D i 3D lze navrhovat prostupy s polygonálním profilem.

Nové metody pro Schody

Vylepšení nástroje Schodiště přineslo novou metodu výpočtu délky stupňů „Podél sečny“, novou volbu „Zamknout referenční čáru“ při editaci schodiště, automatizované nastavení „Podesty schodiště“, nové nastavení symetrického uspořádání zkosených stupňů. Schodiště lze vytvořit dle všech lokálních standardů.

Geodetický bod

Prvek Geodetický bod lze vložit kamkoli do půdorysu a definovat tak počátek souřadného systému daného projektu ve vztahu ke spolupracujícím projektantům či navazujícím profesím. Takto „přenastavený“ souřadný systém se projeví i při sdílení projektu prostřednictvím „obecných“ datových formátů jako jsou IFC, BCF a DWG.

Povrchové textury v řezech & pohledech

Materiály v Archicadu s sebou nesou informace o barvě, textuře a vektorové šrafě na povrchu. Tyto parametry byly primárně určeny pro 3D zobrazení. Archicad SE 2022 s nimi pracuje i v řezech a pohledech, kde mohou dokreslit povrchy konstrukcí i vyplnit plochy stínů.

Nové popisky Zón

Zóny se zobrazují jako řezané a v pohledu přímo v řezech, pohledech, interiérových pohledech i 3D dokumentech. Zóny lze popisovat stejně jako ostatní prvky. Pomocí nástroje Popiska lze přidat k jedné Zóně libovolný počet popisků, například pro různé typy zobrazení a měřítka. Lze použít Popisku Text/autotext a pracovat s údaji jako Název místnosti, Kategorie/kód zóny a Měřená/vypočtená plocha. K dispozici je také nově vytvořená GDL popiska s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení.

Parametrické modulární kuchyně

Rozšíření knihovny o nábytek a dekorace pro obýváky, kuchyňské židle, venkovní nábytek, ale hlavně plně parametrické modulární kuchyně. Kuchyňské skříňky jsou seřazeny do tří hlavních kategorií – spodní, vysoké a horní (nástěnné) – a dále tříděné dle tvaru (např. obdélníkové, zkosené, tvaru L, C nebo S). Každý prvek linky (skříňka) je plně parametrický a nabízí celou škálu nastavitelných elementů (úchytka).

AC 25 - ACSE 2022 - srovnání

AC25SE2022
NAVRHOVÁNÍ
Prostupy polygonálního profiluANO
Vylepšení nástroje Schodiště - nové metoda výpočtu délky stupňůANO
Parametrické modulární kuchyněANO
Podpora pro Rhino 6 a 7  NE
VIZUALIZACE
Povrchové textury v řezech & pohledechANO
Textury ve vektorových výplníchANO
Nativní podpora technologie Metal graphics (nahrazuje Open GL na macOS)ANO
Podpora renderovacího enginu Redshift od Maxonu – rychlejší výpočty využívající GPUNE
ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE
Zobrazení Zón v řezech a pohledechANO
Popisky Zón využívající autotexty stejně jako u ostatních prvkůANO
PRACOVNÍ POSTUPY
Nativní geodetický bod ANO
Vylepšená navigace mezi 2D/3DANO
Další vylepšení Grafických stylů - snadná synchronizace "vizualizací" 2D a 3D zobrazeníANO
Nastavení průhlednosti povrchu v pravidlech pro Grafické stylyANO
Možnost skrýt obrysy řezaných a neřezaných částí prvkůANO
Sledování změn a vylepšené porovnávání modelůNE
Aktualizace vlastností v připojených modulechNE
Nový příkaz pro kontrolu (částečného) překryvu lineárních prvkůNE
OPEN BIM
Práce se zatížením (statika)NE
Podpora všech verzí formátu SAF (statika)NE
Automatizované vytvoření podpor konstrukcí (statika) NE
Sdílení RFA & RVT geometrieNE
Archicad - Solibri propojeníNE
SPOLUPRÁCE
Export klasifikací stavebních materiálů jako IFC klasifikacíANO
Podpora geodetického bodu Archicadu v rámcí sdílení RVTNE
Add-ons
Vylepšené PARAM-ONE

Novinky ACSE 2021

Archicad SE 2021 má stejné jádro jako Archicad 24, proto pracuje se stejnými GDL knihovnami a volně dostupnými API doplňky (kromě Grasshopper-Archicad 24 Live Connection a Param – O).

Správa anotací (BCF 2.1)

Nové nástroje pro správu anotací umožňují uživatelům Archicadu vyhnout se veškerým problémům s koordinací a místo toho se soustředit na vlastní projekt. Architekti a inženýři mohou efektivněji komunikovat a řešit případné změny v návrhu pomocí anotací, aniž by přerušili práci.

Rozšířená editace lomené čáry

Příkaz Protnout nyní funguje mezi dvěma nebo více nezávislými čarami a mezi čarami a zdí / nosníkem / přímkou / obloukem.
Příkaz Zaoblení / Zkosení nyní funguje na lomených čarách (pokud je pro tento příkaz vybráno více lomených čar, budou nejprve protnuty a poté zaobleny nebo zkoseny.)

Import rodin Revitu jako objektŮ GDL

Tato funkce byla vydána jako samostatný doplněk pro Archicad 24.

Uživatelé mohou přímo vytvářet objekty, dveře a okna z Revit Families (RFA) a používat je v projektu Archicadu. Vygenerované položky knihovny Archicadu mají stejnou geometrii a všechny parametry (v neupravitelném režimu) jako ty uložené v RFA.
Archicad používá ODA Teigha BIM Engine, který importuje verze souborů RFA 2015-2020.

Podpora DGN v8

Archicad SE 2021 podporuje import nejnovější verze formátu DGN v8. Prvky obsažené v dokumentu DGN v8 jsou přeloženy do prvků Archicadu (2D a 3D prvky jsou transformovány pouze do 2D prvků). Import lze konfigurovat dle potřeb uživatele. Během exportu Archicad SE 2021 uloží předchozí formát (v7) DGN.

Společné prostupy pro TZB prvky

Nástroj Prostup, který přinesl Archicad 23, byl aktualizován, aby lépe vyhovoval mezioborové spolupráci. Nyní je možné vytvořit společný prostup pro trubky a rozvodné žlaby rovnoběžně vedoucí. Lze nastavit různé tolerance sloučení podélně i do strany.

Toto vylepšení je zvláště užitečné v situaci, kdy do projektu Archicadu byl načten (příkaz Spojit) specialistou navržený systém TZB ve formátu IFC a prvky TZB byly převedeny na objekty GDL nebo Morfy. Takto získaný TZB systém nebo jednotlivé trubky lze vybrat pro vytvoření požadovaných prostupů ve stěnách.

Poznámka: TZB modelář není k dispozici ve verzi SE 2021, ale lze vytvořit prostupy pro TZB rozvody přijaté v souboru IFC, jak je popsáno výše.

NOVINKY ACSE 2020

MODELOVÁNÍ

Sloup a Trám mají nyní hierarchické nastavování. Prvky lze vytvořit z jednoho nebo více dílčích segmentů, které jsou poskládané podél referenční osy. Jak průřez segmentů lze použít i vlastní profil.

Nástroj Prostup umožňuje vytvořit prostup/prohlubeň/niku napříč libovolným množstvím prvků a podlaží. Prostupy lze vykazovat, anotovat i sdílet prostřednictvím IFC.

OPTIMALIZOVANÉ PRACOVNÍ POSTUPY

ARCHICAD SE 2020 optimalizuje pracovní postupy díky aktualizovaným infopaletkám nástrojů Zóna a Popiska, zjednodušeným dialogovým oknům nástrojů Skořepina a Morf, možnostem nastavení popisek a jedinečným ID v nastavení zobrazení.

Vytvářejte studii oslunění se zobrazením data, času a razítkem umístění a získejte živou zpětnou vazbu ze zobrazených stínů.