Novinky v24

Aktualizace Archicadu (české verze)  jsou ke stažení ze stránek Graphisoftu >>
Zkušební (TRIAL) verze Archicadu je zdarma zde >>

Novinky Archicad 24 Update 3 (build 5000)

Vytváření vlastních knihovních prvků ve Windows i macOS. Integrovaný parametrický modelář PARAM-O je nyní k dispozici pro obě platformy, Windows i macOS. Díky PARAM-O lze rychle vytvářet vlastní objekty a konstrukce a to bez napsání jediného řádku kódu nebo skriptu GDL. PARAM-O má snadno použitelné uživatelské rozhraní vyvinuté pro architekty a projektanty.

Ušetřete čas díky vylepšenému analytickému modelu pro statické výpočty. Vylepšené automatické mapování ocelových profilů (ve formátu SAF) je nyní k dispozici nejen pro import, ale i pro export profilů.

Seznam problémů vyřešených v této aktualizaci.
Aktualizace vždy zlepšují kvalitu Archicadu odstraňováním známých problémů. Kompletní seznam najdete zde.

Archicad 24

Archicad 24 zavádí integrované pracovní postupy. Propojuje architekty, projektanty, statiky a specialisty ve sdíleném prostředí BIMcloud. Tato technologie umožňuje způsob komunikace a sdílení projektu, které se dají bez nadsázky nazvat integrovaným navrhováním. Transparentní výměna informací vytváří důvěru mezi členy týmu, eliminuje duplicitu modelu a zbytečnou práci, ať už na straně architekta nebo specialisty.

Navrhování

Vestavěný TZB modelář. TZM modelář se stal standardní součástí Archicadu. Přímo zde lze tak pracovat s inteligentními prvky reprezentující technické rozvody v budově a využívat automatizované vazby mezi nimi a stavební částí projektu.
AC24 TZB modelář
Sdílejte a konzultujte varianty návrhu. Porovnejte nápady a alternativy návrhu do posledního detailu. Pošlete návrhy k posouzení ostatním. Jakmile budou odsouhlaseny, okamžitě se stanou součástí projektu.
AC24 srovnání modelů
Jednoduché vytváření objektů. Vytvořte si vlastní objekty pomocí vizuálního nástroje PARAM-O, aniž byste musili znát programování v GDL. Modelovat lze cokoli, od detailů interiéru až po městské části, a to na úrovni plně parametrických objektů!
DOWNLOAD PARAM-O https://graphisoft.com/downloads/param-o
ParamO
Param-O

Analýza

Vestavěný analytický model. Archicad 24 staví architekty a statiky těsně vedle sebe tím, že integruje analytický model přímo do BIM modelu architektonického. Už v prvních fázích návrhu je možné konzultovat řešení na základě obousměrně sdílených informací.

Vestavěná kontrola architektonického i analytického modelu. Spolehlivost a přesnost navrhovaných konstrukcí prověřuje vestavěný kontrolní systém architektonického a analytického modelu využívající obousměrnou komunikaci mezi architektem a statikem.

Spolupráce

Jednoduchá správa změn. Protože na projektu spolupracuje více subjektů, je důležité, aby měli možnost sledovat jeho vývoj včetně změn a rozuměli mu. Archicad umí porovnat dvě varianty 3D modelu, dvě různá zobrazení v jenom modelu nebo verzi před a po odeslání změn v Teamwork projektu, vizualizovat a filtrovat rozdíly mezi nimi a nabízí tak způsob, jak dosáhnout nejlepšího řešení.

Sledování a řešení problémů. Řešte situace rychle a snižte tak riziko z nevyřešených problémů díky přehledné on-line správě hlášení o problémech a změnách na BIM modelu. Začleňte připomínky od nezávislých konzultantů na základě kompatibility s průmyslovými standardy pro sdílení připomínek k BIM modelu.

Neustálá synchronizace. Díky BIMcloud nahrávejte a aktualizujte model bez ohledu na tom, kde jste. Ušetřete čas, vyhýbejte se chybám a bezpečně sdílejte data, o nichž jste si jisti, že jsou neustále aktuální. Přístup ke sdílenému modelu v reálném čase v průběhu práce na projektu znamená, že všichni členové týmu jsou vždy synchronizováni.

Přímé sdílení informací s Revitem. Vyměňujte si informace přímo s Revitem. Importujte a exportujte prvky s jejich přesnou geometrií a parametry (jako needitovatelný obsah) ze souborů Revit (RVT) pro účely koordinace a jako referenční model. Přistupujte k souborům RVT lokálně nebo prostřednictvím BIMcloud s využitím funkcí Hotlink nebo Publikovat.

Jednoduché předání projektu. Jednoduše publikujte projekty z Archicadu do sdílených online uložišť díky zjednodušenému procesu odesílání. Není třeba zůstat přilepený k obrazovce, abyste mohli sledovat průběh publikace nebo něco ručně nahrávat. Archicad se o to postará.

Připojte se ke špičkovým CDE systémům jako je Aconex pomocí otevřených protokolů definovaných organizací buildingSMART.

Dokumentace

Automatizujte, co automatizovat lze. Pomocí programovacích jazyků jako je Python vytvářejte v Archicadu skripty, které dokáží automaticky zrealizovat sadu příkazů. Získejte přístup k obecným prvkům, informacím o vlastnostech a informacím o prvcích a podle potřeby je upravte či prvky překlasifikujte.
Více o Python https://graphisoft.com/downloads/python

Chytřejší výměna informací. Informace s konzultanty mimo BIM model si vyměňujte inteligentním a efektivním způsobem: exportem (a následným importem) hodnot vlastností z interaktivních tabulek do Excelu (.xls) při zachování vlastních přednastavených voleb, např. třídy požární bezpečnosti.

Vizualizace

Nové a aktualizované povrchové materiály.  Je to fotografie nebo vizualizace? Vytvářejte špičkové vizualizace rychle a snadno za pomoci nových a aktualizovaných povrchových materiálů. 500+ povrchových materiálů, včetně nových tapet a realistických kovových povrchů, vedou k ohromujícím fotorealistickým renderům.
AC24 vizualizace
Vdechněte život navrhovaným interiérům. Oživte 2D i 3D zobrazení projektu a získejte modernější vzhled vizualizací a dojem z nich. Umístěte své projekty do scén doplněných o zbrusu novými objekty z aktualizované knihovny.
AC24 vizualizace

Žádný projekt není příliš velký.
Prezentujte projekty libovolné velikosti přímo na svém mobilním zařízení díky zcela novému enginu BIMx 3D. Získejte plnohodnotný zážitek z BIMx také na svém počítači.

Ohromující vizualizace v reálném čase. Vytvářejte špičkové vizualizace pomocí Archicad-Twinmotion Direct Link přímo při práci na vašem BIM projektu. Dokážete tak dělat informovaná rozhodnutí během návrhu a máte přesvědčivé prezentace pro klienty. Twinmotion 2021 je pro uživatele Archicad 24 se službou SupportPack zdarma – do 31.12. 2021.