Novinky v2020

RAL barvy

Artlantis 2020 nabízí 243 kodifikovaných barev a odstínů z barev Ral Effect, RAL Design a RAL Classic, které jsou určujícími standardy barev ve světě architektury a stavebnictví.

Nástroj Denoiser („odšumovač“)

Snižte nebo dokonce odstraňte šum ve vašich vizualizacích, obvykle vytvářený odrazem od shaderů. Nebo naopak chcete trochu šumu v obrázku? Rozhodněte se, zda tuto volbu aktivujete nebo ne. Nástroj Denoiser analyzuje obrazové body obrazu a snižuje šum.

Denoiser ON (© Stephane Desmulie)

Denoiser OFF (© Stephane Desmulie)

3D tráva

Integrovaný katalog médií nabízí 4 nové typy trávy a 6 aktualizovaných typů 3D trávy vylepšených o nové nastavení „upravit barvu chomáčů trávy, nastavit její hustotu.“

Nástroj Portals

Nové nastavení optimalizace správy světla v Artlantisu. Když používáte nastavení „nízká kvalita“ pro rychlý výpočet rendrů, zlepší tato možnost osvětlení vnitřních scén a odstraní šum z obrazu.

Portals ON (© Pauline Inglesakis)

Portals OFF (© Pauline Inglesakis)

Novinky z předchozích verzí

Nový způsob zákresu do fotografie

Nový způsob zákresu do fotografie vede uživatele tak, aby svůj 3D projekt dokázal jednoduše vsadit do zvoleného prostředí.

Vylepšený nástroj pro umisťování rostlin

Lze zvolit mezi „táhni&pusť“ umísťováním objektů nebo automatickým „zalesněním“ vyznačené oblasti.

Adaptivní antialiasing

Artlantis 7 disponuje „chytřejším“ výpočtem vyhlazení hran. Program se soustředí pouze na oblasti, kde je antialiasing důležitý. Radikálně se tak snižuje čas výpočtu, aniž by došlo ke snížení kvality výsledného renderu.

Náhledové okno je k dispozici i v „draft“ módu

Artlantis si dlouho udržuje pozici lídra v technologii náhledového zobrazení v reálném čase. Ačkoli došlo k vývoji nastavení scény (materiály, osvětlení, prostředí), náhledové zobrazení se stále aktualizuje průběžně. Uživatelé tak mají nastavení scény plně pod kontrolou a neztrácejí drahocenný čas zbytečným opakováním finálního výpočtu vizualizací.

Navíc pro ještě vyšší produktivitu práce nabízí Artlantis 6.5 možnost výběru mezi náhledovým zobrazením vysoce přesným nebo náhledem v módu „draft“, určeným hlavně pro vlastní práci při nastavování scény. Mezi oběma zobrazeními lze kdykoli v průběhu práce přecházet.

Bílý architektonický model

Artlantis reflektuje požadavek na tzv. bílý architektonický model. Během renderování jsou všechny barevné povrchy, kromě těch průhledných, nahrazeny bílou. Barva světel ve scéně zůstává zachována.

Vyvážení bílé

Funkce Vyvážení bílé umožňuje přizpůsobit dominantní barvu ve scéně rozptýlenému světlu. Funkce pracuje v buď v módu automaticky nebo označit zvolenou barvu jako bílou.
©Abvent

Zastínění okolím (ambient occlusion)

Funkce Zastínění okolím dodává modelům realistický vzhled díky započtení tlumení světla zastíněním. Jedná se o napodobení skutečného chování světelného záření, zvláště na matných plochách. Výpočet scény s funkcí Zastínění okolím zvýrazňuje prostorový tvar zobrazovaných předmětů.
© Yanosh Hdry

Světla & neon

Výchozí nastavení Artlantisu nabízí 8 IES přednastavených profilů. Dále Artlantis 6 umožňuje import IES profilů svítidel přímo z internetových stránek jejich výrobců. IES profily slouží k tomu, aby simulace nasvícení scény byla opravdu realistická. Ovšem Artlantis samozřejmě nabízí i uživatelsky jednoduchou editaci jasu, barvu, směru a úhlu kužele světla. Artlantis nabízí dvě metody nastavení nasvícení: automatika a ISO/clona. Automatika sama přizpůsobí intenzitu světel a neonů umístěných ve scéně obloze a slunci. Rovněž stojí za zmínku, že neony v Artlantis 6 byly kompletně přepracovány, a to s ohledem ke zvýšení kvality i rychlosti výpočtu.
©Abvent

Zaměření laserem

Kliknutím myši lze na referenční plochu v okně náhledu lze definovat pozici a směr laserového paprsku. Červenou linku laserového paprsku lze použít pro zarovnání objektů nebo textur ve scéně.
©Abvent