Propojení na ARCHICAD

ARCHICAD je se SMC přímo propojen prostřednictvím doplňku (add-on), který v ARCHICADu vytvoří SMC paletku obhospodařující obousměrnou komunikaci. To umožňuje efektivní kontrolu projektu již během práce na něm. Vzhledem k tomu, že SMC kontroluje nejen integritu konstrukce (zeď nemůže volně “viset” v prostoru), ale i funkčnost budovy (dostatečný prostor za otevřenými dveřmi; přístup na invalidním vozíku), je nejen “pasivní” pomůckou, ale i “aktivním” prvkem pro “vyladění” budovy. Všechny problémy v projektu jsou “zvizualizovány”, identifikovány, popsány a následně přeneseny zpět do ARCHICADu k vyřešení.

Download add-on propojení ARCHICAD-Solibri >>