Srovnání verzí

 AC21SE2018SE2017SE2016SE2015SE2014
BIM MODELOVÁNÍ
zobrazení vazeb/průniků zdí v půdorysu dle jejich priority++++++
uživatelské nastavení hran střech/desek++++++
komplexní objekty přes více podlaží ++++++
param. nastavitelné zobrazení konstrukčních prvků ve 2D++++++
nástroj Komplexní střecha++++++
správa vazev mezi objekty++++++
asociativní střešní okna/světlíky/vikýře++++++
neomezený počet vrstev v sendvičových konstrukcích++++++
okna/dveře ve zdech polygonálního půdorysu++++++
nastavitekný nadsvětlík u oken/dveří++++++
správce profilů++++++
šikmé zdi, sloupy a trámy s obecným profilem++++++
okna/dveře v šikmých zdech obecného půdorysu++++++
zdi obecného půdorysu s obecným profilem++++++
nástroj Skořepina++++++
nástroj Morf++++++
obloukové nosníky++++++
kopírování v řezu/pohledu++++++
nastavitelná referenční čára v sendvičích++++++
vazba konstrukcí dle priorit++++++
kompozitní struktury se vzduchovou vrstvou+++++
kompozirní struktury se vzduchovou vrstvou+++++
definice NURBS v GDL+++
podpora SketchUp v2016+++
Nástroj Schodiště s technologií Predictive Design++
Nástroj Zábradlí++
Stavební materiály pro profily a GDL prvky++
import/export 3DM (Rhino)+
vazba výšky prvků k podlaží+
nástroj LOP+
VIZUALIZACE
vnitřní renderovací engine ARCHICADu++++++
vodící čáry++++++
průhledové zobrazení++++++
průhlednost v OpenGL++++++
geometrie 3D zón dle tvarů++++++
ohraničujících konstrukcí++++++
částečné zobrazení konstrukcí++++++
natočení pohledu++++++
pravítko++++++
stíny v OpenGL++++++
3D pomocné pracovní roviny++++++
3D zpětná vazba pomocí pracovních rovin a vodících čar ++++++
v prostoru nastavitelné řezné roviny++++++
dvojúběžníková perspektiva+++
3D styly++
monochroamtické zobrazení modelu++
renderovací engine CineRender+
renderovací engine skica+
ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE
optimalizace čar a výplní (při importu DXF/DWG)++++++
3D dokument s asociativními kótami ++++++
obrázkové, průsvitné a plné výplně++++++
nástroj Pracovní list++++++
symbol tepelné izolace v sendvičových konstrukcích++++++
interaktivní výpisy oken/dveří s možností anotací++++++
gradientové výplně++++++
automatické kótování++++++
rozšířená kritéria pro výběr++++++
výkresy detailů závislé na měřítku++++++
text před a za kótou++++++
zákres do fotografie++++++
export interaktivních tabulek do formátu Excel++++++
externí kresby (PDF, DWG, obrázky) ++++++
načtení geo. zaměření a jeho transformace do Morfu++++++
3D dokument z půdorysu++++++
publikace BIMx hyper modelu+++
autotext v popiskách++
publikace informací o prvcích do BIMx hyper modelu+
funkce pro zpracování výkresů rekonstrukcí a renovací+
revize výkresové dokumentace+
PRAC. POSTUPY - PRODUKTIVITA - ŘÍZENÍ PROJEKTU
předvýběr s graf. nápovědou pro překrývající se objekty++++++
integrované výkresové prostředí++++++
podpora "myši" 3D Connexion Space Navigator++++++
anotační nástroje++++++
64-bit nativně na Apple Mac++++++
super rychlé automatické ukládání (autosave)++++++
integrovaný portál s knih. prvky bimcomponents.com++++++
jednoduchá tvorba vlastních parametrických objektů++++++
grafické nastavení severu projektu++++++
inteligentní stavební materiály++++++
výpočty na pozadí pro rychlé generování 3D++++++
práce s PDF jako s CAD dokumentem (vrstvy, atributy,...)+++++
výkonnější systém uchopovacích bodů a vodících čar++++
otevřená pracovní okna v záložkách (Win i Mac)++++
režim zobrazení full-screen v Mac prostředí++++
výkazy vrstev sendvičových a profilových konstrukcí++++
optimalizace zobrazení kót++++
více popisek k jednomu objektu++++
detekce kolizí TZB prvků++++
prediktivní výpočty na pozadí++++
optimalizace OpenGL pro plynulou navigaci v projektu++++
nový interface, vektorové ikony+++
grafická oblíbená nastavení+++
podpora Retina displejů na MAC+++
Touch Bar podpora pro Apple MacBook Pro++
pokročilý přenos parametrů mezi objekty++
kopírování podél křivky++
nastavení hloubky zobrazení v řezu++
publikace projektu+
prohlížení a anotace+
připojené moduly+
připojené moduly přes více podlaží+
funkcionalita zapůjčovací licence+
nástroj pro vyhodnocení energetické náročnosti+
multithreading pro neomezený počet jader+
KOMUNIKACE; I/O; INTEROPERABILITA
AutoCAD DWG/DXF import/export ++++++
příkaz Uložit jako … PDF++++++
načtení geodetických dat do objektu Síť (terén)++++++
klasifikace objektů pro sdílení projektu s TZB a statiky++++++
sdílení dat s programy pro statiku++++++
integrovaný IFC engine pro import/export++++++
správa klasifikace objektů pro výměnu dat IFC++++++
propojení s Google Earth / Sketchup ++++++
PDF / export (dlouhodobá archivace)++++++
podpora BCF (BIM Collaboration Format)+++++
správa a export IFC dat dle IFC schémat+++++
mapování BIM parametrů&množství do IFC+++++
certifikovaný import/export IFC2x3 Coor. View 2.0+++++
přesné načtení IFC geometrie++++
IFC4 export/import+++
detailní nastavení IFC převodníků++
klasifikace prvků++
podpora datového formátu PMK+
podpora DXF/DWG externích referencí (Xref) +
publikace IFC+
export více výkresů do jednoho DWG dokumentu+
"rozbit" DWG do jedné vrsvy ArchiCADu+
export formátu STL+
podpora mračen bodů+
export IFC dat do BIMx+
export do gbXML+
export do PHPP+
otevřít/uložit projekt ARCHICAD 21+|+-|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt ARCHICAD EDU+|+-|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2014+|-+|-+|-+|-+|-+|+
otevřít/uložit projekt projekt SE 2015+|-+|-+|-+|-+|+-|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2016+|-+|-+|-+|+-|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2017+|-+|-+|+-|- -|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2018+|-+|+-|- -|- -|- -|-
KNIHOVNA
datový formát .lcf pro uložení knihoven++++++
knihovní prvky vložené přímo do uloženého projektu++++++
nastavení zobrazení 3D pro objekty++++++
do projektu vložení pouze potřebných objektů++++++
migrace knihoven přes různé verze ARCHICADu++++++
správa knihoven++++++
vyhledávání na základě klíčových slov++++++
2x rychlejší načítání knihoven, rychlejší práce ve 3D++++++
zjednodušené nastavování Oken a Dveří++++
nové a vylepšené objekty Popisek++++
neomezený počet znaků v názvech prvků+++
OpenGL náhled v dialogovém okně nastavení+++
TEAMWORK & BIMCLOUD+
týmová spolupráce založená na BIM Serveru+
rezervační metody+
okamžitá komunikace v rámci týmového projektu+
vzdálená správa projektu+
technologie DeltaServer+
monitor výkonu BIM Serveru+
správa prostřednictvím technologie klient-server+
přenositelnost dat a vzdálený přístup+
64-bit BIM Server na MacOS+
optimalizovaný BIM Server (automat. ukládání, rychlost)+