Archicad – BIM audit

BIM audit prověřuje nastavení procesů po stránce technické, organizační, IT a na základě požadavků definuje způsob komunikace a doporučuje pracovní postupy. U subjektů, kde je již Archicad zaveden, hodnotí aktuální úroveň využití a navrhuje případnou optimalizaci nastavených procesů.
Na pracovištích, kde má teprve dojít k zavedení Archicadu, vyhodnocuje celkovou připravenost subjektu a definuje doporučení na další postup implementačního procesu.

Individuální školení

Na základě požadavků auditovaného a doporučení BIM auditu je připraveno schéma individuálních či skupinových školení a konzultací, která architektům/projektantům poskytnou dostatečné znalosti pro práci v Archicadu a souvisejících navazujících produktech (BIMcloud, BIMx, vizualizační nástroje, …). Zaškolení pracovníků probíhá dle přání zákazníka prezenčně, online nebo formou konzultací na pracovišti.

Firemní šablona

BIM audit vypracovaný v první fázi slouží také jako podklad při vývoji personalizované firemní šablony. Obsah a podrobnost nastavení šablony lze určit individuálně – od grafiky výkresové dokumentace (STS, DSP, …) přes vlastní nebo upravenou sadu atributů projektu po výkazové tabulky, mapování BIM dat nebo podrobné nastavení exportu IFC modelů nebo DWG podkladů. Šablony jsou dle požadovaného obsahu a způsobu užívání řazeny do tří základních obsahových/cenových kategorií:

  • Základní šablona
  • BIM šablona | 1. úroveň
  • BIM šablona | 2. úroveň

BEP dokument a finální implementace

Úspěšná implementace šablony a nastavených pracovních postupů se opírá o dokument BEP (BIM Execution Plan), který vše nastavené popisuje a slouží jako návod a manuál na práci postavené na nové firemní šabloně. Připraveno je také finální školení/prezentace veškerých nastavených procesů, které BIM audit, školení a šablona definují.

Případný zájem o BIM audit směřujte na ing. arch. Jan Beneš benes@cegra.cz