OpenBIM/IFC

Iniciativa OpenBIM vychází z předpokladu, že jediná možná cesta k opravdu efektivní spolupráci je založena na otevřeném přístupu k informacím. Ve vztahu k softwarovým nástrojům to znamená, že datový formát, prostřednictvím kterého programy komunikují (sdílejí projekt), musí být taktéž otevřený. Základním standardem pro OpenBIM komunikaci je datový formát IFC, jenž je vyvíjen pod záštitou buildingSMART® International. Kvalita standardu IFC se mimo jiné odráží v jeho přijetí jako ISO standardu. Přehledné shrnutí informací k OpenBIM najdete na www.OpenBIM.cz 

OpenBIM garantuje v praxi počítačového projektování dva zásadní principy:
  • jakýkoli vývojář dokáže upravit svou aplikaci tak, aby se její uživatel mohl podílet na BIM projektování
  • v případě, že se jakýkoli článek BIM projektu rozhodne upgradovat svůj program, nenutí tím ostatní články k upgradu jejich aplikace

Koncept OpenBIM