Tvorba knihoven

Knihovny GDL

Ideálním prostředím pro vytváření elektronických katalogů pro Archicad je GDL (Geometric Description Language). Množství katalogů na bázi technologie GDL roste geometrickou řadou. Tento fakt je umožněn čtyřmi základními vlastnostmi GDL objektů:

  • PARAMETRIČNOST – GDL vytváří parametrické objekty. Parametry GDL vystihují vlastnosti pro tyto konstrukce typické, například materiál. Rovněž je pamatováno na grafické znázornění konstrukcí a objektů ve 2D výkresech, například detailnost prokreslení dle měřítka
  • INTERNET – technologie GDL umožňuje publikovat knihovny na internetu nezávisle na nainstalovaném software
  • UNIVERZÁLNOST – z GDL lze uložit objekty i do jiných CAD formátů například DWG, DXF, IFC, DGN nebo 3DS
  • VELIKOST – GDL objekty jsou velmi malé, lze je jednoduše distribuovat i prostřednictvím internetu

V ČR nabízí svůj sortiment formou knihoven objektů GDL již celá řada výrobců a dodavatelů. Jako první se začaly objevovat katalogy interiérového zařízení, dnes lze získat i ryze stavební prvky včetně sofistikovaných konstrukčních systémů.

V případě zájmu o zpracování elektronického katalogu GDL Vašeho sortimentu kontaktujte prosím: Ing. Tomáš Lejsek, tel.: 257 310 090, e-mail: lejsek@cegra.cz