Začínající architekti

Program pro mladé architekty a projektanty

I. Obecná pravidla

Cílem Programu pro mladé architekty firmy Graphisoft (PMA) je zpřístupnit začínajícím architektům a projektantům Archicad pro jejich komerční práci. Začátek každého podnikání vyžaduje nemalé investice a v případě projekční praxe hraje softwarové vybavení zásadní roli. Tento problém se snaží řešit Program, v jehož rámci mohou získat projekční software začínající architekti a projektanti za výrazně lepších podmínek.

II. Produkty zahrnuté v PMK

Archicad – právě aktuální verze Archicadu za cenu 105 300,- Kč +DPH (standardní cena je 132 000,- Kč +DPH). Nutno uzavřít smlouvu SupportPack.
Artlantis  – právě aktuální verze Artlantis za cenu 12 600,- Kč +DPH (standardní cena je 17 220,- Kč +DPH)

III. Podmínky

1. Podmínky PMK nelze převést na třetí osobu
2. V rámci PMK lze získat pouze jednu licenci od každého produktu, jenž je součástí programu
3. Speciální podmínky PMK nelze kombinovat se žádnou jinou speciální nabídkou

IV. Oprávnění, termíny

PMK mohou využít studenti škol *), kteří získali studentskou verzi Archicadu registrací na https://myarchicad.com/, jeden semestr po registraci, maximálně však tři roky po úspěšném zakončení bakalářského, resp. magisterského, stupně studia. Jako identifikace slouží roční licenční číslo Archicadu, které student získal při registraci a kopie potvrzení o studiu resp. kopie diplomu včetně jeho ID čísla.

*) Seznam vysokých škol, jejichž studenti/absolventi mohou využít PMK
1. Fakulta architektury Vysokého učení technického Brno (FA VUT Brno)
2. Fakulta stavební Vysokého učení technického Brno (FSv VUT Brno)
3. Fakulta architektury Technického učení Liberec (FA TUL Liberec)
4. Škola architektury Akademie výtvarného umění Praha (AVU Praha)
5. Fakulta architektury Českého vysokého učení technického Praha (FA ČVUT Praha)
6. Fakulta stavební Českého vysokého učení technického Praha (FSv ČVUT Praha)
7. Katedra architektury vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze (VŠUP Praha)
8. Katedra zahradnictví a krajinářské architektury České zemědělské univerzity Praha (ČZU Praha)
9. Zahradnická fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v lednici (MZLU Brno)
10. Technická univerzita Ostrava (VŠB Ostrava)
11. Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB Zlín)
12. ARCHIP Praha