BIM normy & příručky

Mezinárodní normy vztahující se k BIM:

ISO 19650-1 – Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles
ISO 19650-2 – Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets

V ČR platné normy vztahující se k BIM:

  • ČSN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: ne pro klasifikaci informací
  • ČSN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
  • ČSN ISO 16354 Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
  • ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
  • ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu
  • ČSN ISO 29481-1 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
  • ČSN ISO 29481-2 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
  • ČSN P ISO-TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

Pro normy pro BIM jsou vybrány třídící znaky ve struktuře:

73 0101 až 0109 pro obecné dokumenty

– 73 0101 – ISO 12006
– 73 0102 – ISO 22263
– 73 0109 – ISO 16739 (IFC)

73 0111 až 0119 pro knihovny

– 73 0111 – ISO 16354
– v budoucnu sem bude patřit ISO/DIS 16757 (Product Data for Building Services System Models)

73 0121 až 0129 pro pravidla BIM

– 73 0121 – ISO/TS 12911
– 73 0122 – ISO 29481

00 je vždy ponechána pro budoucí sumarizaci terminologie pro danou kategorii.

Příručky & další publikace a dokumenty: