Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
BIM — Cegra

BIM

BIM je způsob práce, resp. pracovní postupy a pracovní vztahy, kdy veškeré subjekty podílející se na životním cyklu stavebního díla, používají pro svou činnost i pro komunikaci s ostatními subjekty stejnou BIM databázi.

BIM je databáze, jež obsahuje informace o stavebním díle, resp. o jeho celém životním cyklu, od studie k demolici. Tato databáze je unikátní, jedinečná a aktuální. Obrazem této databáze jsou mimo jiné 3D model a 2D výkresy. Pakliže je databáze změněna změnou ve výkrese, 3D model se automaticky aktualizuje a naopak.

BIM je zkratka pro Building Information Modeling (v češtině často uváděno jako informační model budovy). Někdo zkratku BIM interpretuje rovněž jako Building Information Management nebo Building Information Marketing.

„Standardní“ projektování stojí na sdílení „standardních“ dokumentů“, například výkresová dokumentace či technické zprávy. Z podstaty věci to znamená, že musí komunikovat každý s každým a že zcela jistě se ne vždy pracuje s aktuálními informacemi. BIM projektování je práce s jednou společnou databází informací. „Vytáhnu si to své, zpracuji to a vrátím do databáze“. Každý má vždy k dispozici aktuální data.

Sdílení informací při standardním způsobu projektování

Sdílení informací při BIM projektování

Z podstaty věci ale vyplývá, že definic BIM je celá řada. BuildingSMART definuje BIM jako „digitální reprezentaci fyzických a funkčních vlastností objektu“. Britská organizace NBS jej definuje následovně: „BIM je proces pro vytváření a správu informací o stavebním projektu v průběhu celého jeho životního cyklu.“ A AIA jej definuje takto: „BIM je vývoj a použití mnohostranného počítačového softwarového datového modelu, který slouží nejen k dokumentaci návrhu budovy, ale také k simulaci vazeb a provozu nového investičního záměru nebo rekapitalizovaného záměru.“
Z výše uvedeného vyplývá, že:

  1. Definice BIM závisí na tom, jak a kde se na tomto procesu podílíte
  2. BIM není pro všechny stejný
  3. BIM si musíte definovat sami pro sebe a svou praxi