ARCHICAD Training Program

BIM projektování v ARCHICADu

CEGRA uživatelům ARCHICADu nabízí unikátní sérii kurzů ARCHICAD Training Program. Program je rozdělený do tří bloků podle náročnosti a je určený jako odrazový můstek k produktivnímu využívání ARCHICADu v projekční praxi, nebo poslouží stávajícím uživatelům jako prostředek ke zvýšení efektivity práce ve vybrané oblasti. Úroveň prvního bloku je přizpůsobena uživatelům, kteří s ARCHICADem nemají žádné zkušenosti a musí se jej naučit od nuly.

Každý blok je rozdělený do šesti kurzů, ve kterých se školitel s účastníky dopodrobna zaměří na dané téma, program pokrývá veškeré základní, pokročilé i expertní funkce ARCHICADu, celkový rozsah je 94 hodin.

Školení lze absolvovat v rozsahu celého programu, zvoleného bloku nebo jen vybrané lekce. Probíhají v učebně v sídle společnosti CEGRA v Praze od 9:00 hodin.

Termíny kurzů:

Běh 20 – od 10. ledna 2020 (následující kurzy v každý druhý pátek)


Cena celého programu:
40 200 Kč (bez DPH, 28 200 Kč se SP)*. Cena bloků a jednotlivých školení je uvedena níže.
Objednávka >> (do formuláře zadejte prosím kód „ATP“ a počet osob)

Přehled kurzů programu ARCHICAD TRAINING PROGRAM  (září 2019 – květen 2020) – BĚH 19/20

 A.I  4.09.2019 A.II 18.9.2019 A.III 2.10.2019 A.IV 16.10.2019 A.V 30.10.2019 A.VI 13.11.2019
 ZÁKLADY KRESLENÍ,
NÁSTROJE 1. ČÁST: 2D,
NÁSTROJE 2. ČÁST: NAVIGÁTOR PROJEKTU NAVIGÁTOR PROJEKTU VIZUALIZACE,BIMx, VÝMĚNA
 PRÁCE S PRVKY ZÁKLADNÍ 3D
3D NÁSTROJE 1. ČÁST 2. ČÁST DAT s RHINEM
 B.I 27.11.2019 B.II 11.12.2019 B.III 8.1.2020 B.IV 22.1.2020 B.V 5.02.2020 B.VI 19.2.2020
ATRIBUTY PROJEKTU KOORDINACE – import, export
GRAFICKÉ STYLY, REKONSTRUKCE SCHODIŚTÉ STĚCHA, SKOŘEPINA
CHYTRÉ ANOTACE
  externí obsah ZÁBRADLÍ VYKAZOVÁNÍ PRVKŮ
 C.I 4.3.2020 C.II 18.3.2020 C.III 1.04.2020 C.IV 15.04.2020 C.V 29.04.2020 C.VI 13.05.2020
 MORF, VLASTNÍ POKROĆILÁ SPOLUPRÁCE – DWG, REVIZE a SPRÁVA DAT TZB MODELÁŔ TEAMWORK VLASTNÍ ŚABLONA
 GDL OBJEKTY moduly, detekce kolizí PROJEKTU ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BIM SERVER PRACOVNÍ PROSTŔEDÍ

Přehled kurzů programu ARCHICAD TRAINING PROGRAM  (leden 2020 – srpen 2020) – BĚH 20

 A.I 10.01.2020 A.II 24.01.2020 A.III 07.2.2020 A.IV 21.2.2020 A.V 6.3.2020 A.VI 20.3.2020
 ZÁKLADY KRESLENÍ,
NÁSTROJE 1. ČÁST: 2D,
NÁSTROJE 2. ČÁST: NAVIGÁTOR PROJEKTU NAVIGÁTOR PROJEKTU VIZUALIZACE,BIMx,
 PRÁCE S PRVKY ZÁKLADNÍ 3D nástroje
3D NÁSTROJE 1. ČÁST 2. ČÁST TWINMOTION
 B.I 3.4.2020 B.II 17.4.2020 B.III 30.04.2020 B.IV 15.5.2020 B.V 22.5.2020 B.VI 12.6.2020
ATRIBUTY PROJEKTU
KOORDINACE – import, export, GRAFICKÉ STYLY, REKONSTRUKCE
SCHODIŠTĚ
STŔÉCHA, SKOŔEPINA
ANOTACE, POPISOVÁNÍ
externí obsah 3D STYLY ZÁBRADLÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ VYKAZOVÁNÍ PRVKŮ
 C.I 19.6.2020 C.II 3.7.2020 C.III 17.7.2020 C.IV 31.7.2020 C.V 14.8.2020 C.VI 28.8.2020
 MORF, VLASTNÍ POKROĆILÁ SPOLUPRÁCE – DWG, REVIZE a SPRÁVA DAT
TZB MODELÁŔ
TEAMWORK VLASTNÍ ŚABLONA
 GDL OBJEKTY moduly, detekce kolizí PROJEKTU
ENERGETICKÉ HODNOCENÍ
BIM SERVER
PRACOVNÍ PROSTŔEDÍ

A. ŠKOLENÍ ARCHICADu blok I. – projekt na úrovni studie

První blok školení ARCHICADu je určen pro uživatele, kteří mají s programem malé nebo žádné zkušenosti. Zaměřuje se na techniky kreslení a upravování prvků, podrobné nastavení základních 2D a 3D nástrojů a automatické vytváření projektové dokumentace. Poslední část se věnuje důležitému tématu z pohledu architekta – vizualizacím.

Absolvent prvního bloku školení bude bezpečně schopný v ARCHICADu vymodelovat základní model jednoduchého objektu v úrovni studie.

Školení lze absolvovat v celém rozsahu, dle zájmu také jen vybrané kurzy.

Rozsah bloku školení: 6 lekcí (v délce 5 nebo 6 hodin, celkem 32 hodin)
Cena bloku školení: 16 000 Kč / osoba (bez DPH, 11 200 Kč se SP)*

Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „A“ a počet osob)

A.I ZÁKLADY KRESLENÍ a PRÁCE S PRVKY

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „AI“ a počet osob)
Anotace:
Cílem školení je představit uživatelům  hlavní prostředí programu a naučit je orientovat se v nástrojích nebo paletkách. V druhé části se uživatelé naučí, jakým způsobem zadávat, označovat a upravovat prvky a používat veškeré grafické pomůcky, které program nabízí.

Obsah školení:
Pracovní prostředí a rozvržení paletek, označování prvků, různé způsoby kreslení a zadávání souřadnic, pomocné prvky a body, vodící čáry, základní úpravy prvků z plovoucí paletky, seskupování, pořadí kreslení, zamykání, pohyb, zarovnání, rozmístění, změna tvaru, nastavení prvku, nástroj čára a základy nástrojů deska a zeď.

A.II NÁSTROJE 1. ČÁST: 2D a ZÁKLADNÍ 3D NÁSTROJE

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „AII“ a počet osob)
Anotace:
Předmětem školení jsou základní 3D nástroje – zeď, sloup – jejich nastavení, úpravy a zobrazování.

Obsah školení:
Podrobné nastavení nástrojů zeď, sloup, deska a trám; vytváření dalších zobrazení modelu: řezů, pohledů, interiérových pohledů, detailů, 3D dokumentů.

A.III NÁSTROJE 2. ČÁST: 3D NÁSTROJE

Délka školení: 6 hodin
Základní cena: 3 400 Kč / osoba (bez DPH, 2 400 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „AIII“ a počet osob)
Anotace:
Cílem školení je podrobně seznámit uživatele se všemi 3D nástroji a jejich základním použitím. Výsledkem bude kompletně vymodelovaný objekt v úrovni studie.

Obsah školení:
Základní nastavení a práce s dveřmi, oknem, schodištěm, zábradlím, střechou, skořepinou, střešním oknem, lehkým obvodovým pláštěm, morfem, objektem, sítí, koncem zdi, rohovým oknem a lampou.

A.IV NAVIGÁTOR PROJEKTU 1. ČÁST: mapa projektu a mapa zobrazení

Délka školení: 6 hodin
Základní cena školení: 3 400 Kč / osoba (bez DPH, 2 400 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „AIV“ a počet osob)
Anotace:
Při školení získají uživatelé celkový přehled o nastavení a správě struktury projektu (podlaží, řezy, pohledy a další zobrazení modelu), jakým způsoben lze nastavit zobrazení modelu a jak ho ukládat pro další použití (přenášení na výkresy).

Obsah školení:
Využití mapy projektu: nastavení podlaží, tvorba řezů, pohledů a interiérových pohledů, využití pracovních listů, tvorba detailů a 3D dokumentů, základní úpravy tabulek a indexů projektů, využití mapy zobrazení: nastavení měřítka, vrstev a jejich kombinací, částečného zobrazení konstrukcí, sad per, voleb zobrazení modelu a grafických stylů a 3D stylů, nastavení filtrů rekonstrukcí, struktura mapy zobrazení, ukládání, úpravy a nastavení zobrazení, správa záložek.

A.V NAVIGÁTOR PROJEKTU 2. ČÁST: výkresová složka a sady publikací

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „AV“ a počet osob)
Anotace:
Školení se zaměří na vytváření dokumentace a její publikaci (ukládání a tisk). Po jeho absolvování budou účastníci schopni vytvořit vlastní výkresové prostředí (struktura číslování, firemní rozpisky a razítka) a využívat všech automatických funkcí, které vytváření výkresů ulehčují. Naučí se používat externí podklady.

Obsah školení:
Vytváření výkresů a vlastní rozpisky, příprava šablon výkresů, autotexty (texty s vazbou na různá data projektu), vkládání kreseb na výkresy (obsah výkresů), nastavení struktury složek a řazení výkresové složky, přednastavení sad publikací, export výkresů do PDF, DWG nebo příprava pro přímý tisk.

A.VI VIZUALIZACE, BIMx MODEL a TWINMOTION

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „AVI“ a počet osob)
Anotace:
Vizualizace jsou nedílnou součástí projektu již od fáze studie. Cílem školení je představit uživatelům funkce ARCHICADu, které v této oblasti můžou využít. Naučí se přiřadit prvkům požadované povrchové materiály, upravit jejich nastavení a nastavit finální render. Důležité téma je BIMx model – jeho vytvoření, ovládání v mobilních aplikacích a vazba na Teamwork.
Během školení bude představen a vyzkoušen program Twinmotion, zaměřený na tvorbu vizualizací, videí a virtuální reality.
Obsah školení:
Nastavení renderovacího enginu Cinerender, práce se scénami, světelnými zdroji, kamerami, globálním osvětlením scény a pozadím, nastavení kamery pro zasazení modelu do fotografie, příprava a export modelu do BIMx (včetně výkresové dokumentace), vytvoření průletu v BIMx a práce s aplikací na tabletu, propojení s BIM Cloudem, propojení s programem Twinmotion a synchronizace modelu.


B. ŠKOLENÍ ARCHICADu blok II. – projekt na úrovni stavebního povolení a prováděcí dokumentace

Školení v druhém bloku se nejprve zaměřují na komunikaci – výměnu dat mezi  ARCHICADem a jinými programy v nejčastěji používaných formátech DWG, PDF a IFC. Vrací se ke komplexním 3D nástrojům typu schodiště nebo lehký obvodový plášť, kterým je věnováno více času, aby byli uživatelé schopni využít všechny jejich výhody a speciální funkce. Školení se podrobně věnují také způsobům zobrazování prvků ve 2D i 3D zobrazeních a podrobnému nastavení projektu a jeho atributů. BIM modelování je v tomto bloku zastoupeno důležitou oblastí – zadáváním informací prvkům projektu formou vlastností. Veškeré informace a hodnoty se uživatelé naučí vykazovat pomocí tabulek a seznamů.

Druhý blok tematicky navazuje na blok první, rozšiřuje ho o další témata a v řadě oblastí ho doplňuje o pokročilé funkce a nastavení. Absolventi druhého bloku školení získají zkušenosti s používáním ARCHICADu, které využijí při vytváření dokumentací vyšších stupňů – DSP a prováděcí dokumentace.

Školení lze absolvovat v celém rozsahu, dle zájmu také jen vybrané kurzy

Rozsah bloku školení: 6 lekcí (v délce 5 nebo 6 hodin, celkem 32 hodin)
Cena bloku školení: 16 000 Kč / osoba (bez DPH, 11 200 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „B“ a počet osob)

B.I ATRIBUTY PROJEKTU

Délka školení: 6 hodin
Základní cena školení: 3 400 Kč / osoba (bez DPH, 2 400 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „BIII“ a počet osob)
Anotace:
Atributy 2D a 3D prvků modelu rozhodují o jejich zobrazování v prostředí programu (typ čáry, výplň, pero, stavební a povrchový materiál, sendvič, vlastní profil, kategorie zóny…). Školení je zaměřené na vytváření, správu a přenos všech typů atributů, na které v projektu můžou uživatelé narazit.

Obsah školení:
Tvorba vlastních parametrických profilů pro zdi, trámy a sloupy a jejich přizpůsobování pomocí modifikátorů; vhodné nastavení sady per, nastavení stavebních materiálů, práce s povrchovými materiály – funkce Painter, vytváření a úpravy povrchových materiálů; vytvoření vlastní výkresové šrafy a čáry; anotační styly; správce atributů.

B.II KOORDINACE – import/export výkresů a zobrazení, práce s externím obsahem

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „BI“ a počet osob)
Anotace:
ARCHICAD dokáže pracovat (otevřít a upravit) se všemi běžnými formáty (PDF, JPEG, DWG,…). Školení uživatele připraví také na výměnu dat s externími projektanty a subdodavateli. Zaměřuje se na základní způsoby exportu souborů ve formátech DWG nebo IFC a na import a způsoby zobrazení podkladů od profesantů zpět v ARCHICADu. Školení se okrajově věnuje také výměně dat s dalšími programy (SketchUp, 3DS, …) a volně dostupným doplňkům s bonusovým obsahem.

Obsah školení:
Využití pracovních listů, možnosti načtení externího obsahu – kresba/obrázek/XREF, tvorba terénu na základě podkladů, ukládání výkresů ve formátu PDF a jeho možnosti, uložení výkresů do DWG a modelů do IFC, import a export objektů ve formátu .skp, 3D DWG nebo .3ds, výměna dat s Rhinem (.3dm), doplňky AC – BIM Object, BIM Tech, celková správa externího obsahu – Správce kreseb a Správce knihoven.

B.III GRAFICKÉ STYLY a REKONSTRUKCE, KLASIFIKACE a VLASTNOSTI, 3D STYLY

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „BII“ a počet osob)
Anotace:
Školení rozšíří znalosti uživatelů v oblasti zobrazování prvků ve 2D i 3D na základě parametrů prvků a jejich atributů, klasifikací nebo vlastností. Samostatnými oblastmi školení funkce pro vytváření dokumentací rekonstrukcí a možnosti zobrazení a prezentace 3D modelu pomocí 3D stylů.

Obsah školení:
Volby filtru rekonstrukcí, zobrazení stávajících, bouraných a nových konstrukcí, vazba na mapu zobrazení, pravidla a kombinace grafických stylů a jejich vazba na zobrazení modelu ve 2D a 3D, vytváření a správa vlastností (Správce vlastností) a klasifikací (Správce klasifikací), využití vlastností a klasifikací při zobrazování modelu, 3D styly pro zobrazení modelu a jejich vazba na mapu zobrazení.

B.IV SCHODIŠTĚ a ZÁBRADLÍ

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „BV“ a počet osob)
Anotace:
Tématem školení je podrobné seznámení se s nástrojem schodiště, které umožňuje i modelování složitých atypických schodišť s odpovídajícím půdorysným symbolem. Po vysvětlení nástroje zábradlí budou navazovat i netradiční způsoby využití tohoto nástroje a možnosti nastavení zobrazení schodišť a zábradlí na úrovni projektu (Volby zobrazení modelu).

Obsah školení:
Nastavení základních typů schodišť, nastavení konstrukce, stupnic a podstupnic, kotvení a pod., nastavení 2D zobrazení s vazbou na volby zobrazení modelu, tvorba atypických schodišť, nastavení rampy, úprava prvků schodiště, nastavení základních typů zábradlí, nastavení prvků zábradlí (madla, sloupky, tyčová výplň, …), úprava prvků zábradlí, 2D zobrazení s vazbou na volby zobrazení modelu, další možnosti využití nástroje zábradlí (silnice, stromořadí apod. …).

B.V STŘECHA, SKOŘEPINA a LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Délka školení: 6 hodin
Základní cena školení: 3 400 Kč / osoba (bez DPH, 2 400 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „BVI“ a počet osob)
Anotace:
Cílem školení je detailně seznámit uživatele s nástrojem lehký obvodový plášť a vyzkoušet si nejen základní tvarování zavěšené fasády, ale i atypické tvary a napojení na ostatní konstrukce modelu. Součástí školení bude i využití lehkého obvodového pláště jako obložení stěny či konstrukce podhledu. V podrobné úrovni se bude školení věnovat i nástrojům střecha a skořepina.

Obsah školení:
Pokročilé modelování nástroji střecha, skořepina a lehký obvodový plášť, specifické druhy zakřivených ploch a jejich modelování, základní modelování a možnosti editace lehkého obvodového pláště, vlastní profily rámů pláště, vlastní panely, úprava obrysu pláště, napojení pláště na zdi, úprava a napojování střech a skořepin.

B.VI „CHYTRÉ“ ANOTOCE, POPISOVÁNÍ a VYKAZOVÁNÍ PRKVŮ

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „BIV“ a počet osob)
Anotace:
Cílem školení je naučit uživatele rychle a jednoduše doplnit do projektu potřebné anotace. Zaměří se na pokročilé volby kótovacích nástrojů a popisky – skladby konstrukcí, výškové úrovně, povrchové materiály, vlastnosti atd.. Během školení je kladen důraz na efektivní využívání všech funkcí ARCHICADu pro maximální zjednodušení práce a přípravě 2D dokumentace.

Obsah školení:
Pokročilé nastavení délkových, výškových a radiálních kót v půdorysu, řezu/pohledu/3D dokumentu, práce s asociativními popiskami a jejich nastavení, nastavení tabulek prvků, komponentů a povrchových materiálů, nastavení komponent vlastních profilů s vazbou na výkazy, tvorba detailů.


C. ŠKOLENÍ ARCHICADu blok III. – speciální funkce programu, pokročilá koordinace a funkce pro BIM manažery

Třetí – poslední – blok školení se věnuje nejpokročilejším funkcím ARCHICADu, detailně se věnuje nastavení modelu určeného pro koordinační účely (export a import IFC modelů a DWG výkresů) a samotnou detekci kolizí mezi prvky stavebního modelu a rozvody. Nevynechá důležitou oblast – týmovou spolupráci (Teamwork a BIM server) vytváření vlastního pracovního prostředí, vytváření vlastních objektů nebo základy navazujících programů Artlantis a Twinmotion.

Třetí blok školení je určený pro pokročilé uživatele, kteří chtějí ARCHICAD posouvat k jeho limitům, nebo BIM manažery, kteří v ateliéru připravují pracovní prostředí a šablonu pro celý projekční tým..

Školení lze absolvovat v celém rozsahu, dle zájmu také jen vybrané kurzy.

Rozsah bloku školení: 6 lekcí (v délce 5, celkem 30 hodin)
Cena bloku školení: 15 000 Kč / osoba (bez DPH, 10 500 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „C“ a počet osob)

C.I MORF a VLASTNÍ GDL OBJEKTY

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „CI“ a počet osob)
Anotace:
Během školení si uživatelé vyzkouší volné modelování nástrojem morf, jeho pokročilou editaci a tvorbu atypických prvků. Vymodelované prvky poslouží pro tvorbu nových knihovních prvků, které lze uložit jako vlastní knihovní prvky s přizpůsobeným 2D symbolem. Zlehka se teda nahlédne i do prostředí jazyka GDL. Vedle toho se účastníci naučí základy práce s doplňkem Library Part Maker, který umožňuje vytvářet „inteligentní“ objekty bez znalosti GDL jazyka.

Obsah školení:
Základní modelování a operace s morfy, vytvoření objemové studie projektu s výkazem objemů a ploch (např. podle podlaží), modelování atypických konstrukcí, pokročilé editování morfů, převedení objektů na morfy, jejich úprava a následné uložení, vytvoření nového knihovního prvku, nastavení vlastního symbolu knihovního prvku, minimální základy programovacího jazyka GDL, doplněk Library Part Maker, vytváření parametrických objektů – oken, dveří, nábytku atd.

C.II POKROČILÁ SPOLUPRÁCE – DWG, moduly, detekce kolizí

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „CII“ a počet osob)
Anotace:
Předmětem školení je ukázat podporované způsoby spolupráci s ostatními profesemi pomocí IFC nebo DWG souboru a následná koordinace projektu. Zahrnuje ukázku využití modulů pro koordinaci nebo při práci na rozsáhlém území nebo projektu, kde se části objektů (nebo celé objekty) opakují. Součástí je také vytvoření koordinační situace a práce s S-JTSK souřadným systémem.

Obsah školení:
Způsoby načítání DWG souborů, nastavení exportu a importu výkresů (zobrazení) do DWG, nastavení převodníků DWG; základní import a export IFC modelů; vytvoření, vložení a správa modulů; detekce kolizí, koordinační situace s využitím PMK kreseb.

C.III REVIZE a SPRÁVA DAT PROJEKTU

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „CIII“ a počet osob)
Anotace:
Školení se věnuje pokročilé správě výkresové složky, vytváření revizí a publikací edicí výkresů. Zahrnuje správu BIM dat projektu a nastavení systémů vlastností a klasifikací prvků modelu s návazností na export modelu do formátu IFC s využitím těchto dat.

Obsah školení:
Revize, edice, pokročilá publikace výkresů; vytváření a správa vlastností (Správce vlastností) a klasifikací (Správce klasifikací) a jejich využití v modelu nebo při tvorbě výkresů; výrazy ve vlastnostech, export vlastností ve formátu .XLS a import vyplněných hodnot zpět do prostředí ARCHICADu; vazba mezi vlastnostmi a IFC daty; nastavení převodníku IFC, import a export IFC modelů, koordinace.

C.IV TZB MODELÁŘ a ENERGETICKÉ HODNOCENÍ

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „CIII“ a počet osob)
Anotace:
Pomocí doplňku TZB modelář lze vymodelovat a zkoordinovat veškeré rozvody v objektu. Druhá část školení se věnuje energetickému hodnocení – budou vysvětleny požadavky na zpracovaný model a podrobně vysvětleny jednotlivé parametry, které je zapotřebí vyplnit. Výsledkem bude tepelně technické posouzení objektu.

Obsah školení:
Základní požadavky na správnost modelu (z pohledu energetického hodnocení), správné vyplnění zónami a řešení kritických míst, odstranění nekrytých ploch, nastavení operačních profilů, práce s náhledem na energetický model, roční bilance sluneční energie dopadající na okenní a dveřní otvory, studie oslunění, nastavení ceny energií, tepelně technické posouzení, modelování TZB rozvodů a jejich úprava, napojování koncových prvků, správa TZB systémů, koordinace – detekce kolizí.

C.V TEAMWORK a BIM SERVER

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „CIV“ a počet osob)
Anotace:
Rozsáhlé projekty často zpracovává tým projektantů, kteří na projektu potřebují pracovat současně. Teamwork je prostředí, které tuto práci umožňuje. Cílem školení je naučit uživatele zprovoznit BIM Server ve své kanceláři a vysvětlit používání Teamworku. Účastnící budou spolupracovat na společném projektu, čímž si plnohodnotně vyzkouší práci v Teamworku.

Obsah školení:
Instalace BIM serveru – HW, SW a síťové požadavky, správa obsahu BIM serveru – správa uživatelů, přidávání projektů a knihoven, nastavení oprávnění, základy práce v Teamworku, modelování společného projektu.

C.VI VLASTNÍ ŠABLONA a PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „CV“ a počet osob)
Anotace:
S dobře připravenou firemní šablonou a pracovním prostředím šetříte práci s každým novým projektem. Předmětem školení je seznámit uživatele s tvorbou šablony a upozornit je na možná úskalí. Školení zahrnuje výklad všech vlastností a přednastavení, která je důležité zahrnout do šablony. Výsledná šablona může výrazně zefektivnit práci nejen samostatnému projektantovi, ale i celému projekčnímu týmu.

Obsah školení:
Oblasti nastavení přenášené šablonou, úskalí a zkušenosti s tvorbou šablony, nastavení individuálního pracovního prostředí (klávesové zkratky, rozložení paletek a nástrojových lišt, …).

C.VI ARTLANTIS a TWINMOTION

Téma platné pro běh 19
Délka školení: 5 hodin
Základní cena školení: 2 800 Kč / osoba (bez DPH, 2 000 Kč se SP)*
Objednávka >>  (do formuláře zadejte prosím kód „CVI“ a počet osob)
Anotace:
Školení má představit uživatelům další možnosti tvorby vizualizací za pomoci dalších post-produkčních programů. Během školení bude podrobně vysvětlen a vyzkoušen program Artlantis sloužící především pro statické výstupy a program Twinmotion, který je zaměřen primárně na tvorbu videí a virtuální reality.

Obsah školení:
Seznámení s pracovním prostředím Artlantisu, import projektu, práce s materiály, objekty, světlem a prostředím, nastavení renderu, seznámení s programem Twinmotion, import projektu, propojení s ARCHICADem, tvorba okolí a import z Google maps, práce s materiály, objekty a prostředím, výstupy.


*) Cena za prvního zaměstnance firmy. Cena pro každého dalšího účastníka školení ze stejné firmy je 50% z původní ceny.