AD2023

ArchiDAYs 2023

                       13. ročník konference proběhl  8. – 9. 6. 2023, centrem byl Dělnický dům v Jihlavě.
                                                                 Fotografie z ADAYS 2023 najdete zde.

 

Čtvrtek

dopoledne

09:30 – 10:00 Registrace
10:05 – 16:30 Přednášky a kontaktní stanoviště firem/produktů
17:45 – 23:30 Odpolední/Večerní program

Úvodní slovo
Archicad v ČR; Graphisoft Road Map, ...
10:05 - 10:25 (20min)Tomáš Lejsek (ředitel CEGRA)
Velkoformátový 3D tisk (nejen) z Archicadu
Fenomén 3D tisku budov a jejich návrh pomocí Archicadu. Úvodní část představí definici 3D tisku budov a jeho historický vývoj, spolu s technologiemi, které se při tomto procesu používají. Dále jsou prozkoumány výhody, které 3D tisk budov přináší, včetně snížení nákladů a časové efektivity, flexibilitu designu a ekologické aspekty. Následuje přehled úspěšných projektů, které již využily 3D tisk pro stavbu budov. Nevynechány nejsou ani výzvy a omezení spojená s touto technologií, jako je regulace, technické problémy a dostupnost materiálů. Přednáška také nahlíží do budoucnosti a prezentuje trendy ve výzkumu a možné další využití 3D tisku budov.
10:25 - 11:00 (35min)Jiří Stránský
Upoutávky kontaktních stanovišť firem/produktů11:00 - 11:20 (20min)
Přestávka11:20 - 11:45 (25min)
Kampus Albertov - řízení investičních indikátorů metodou BIM
Kampus Albertov je jedním z největších výstavbových projektů ve školství. Kromě svého rozsahu se vyznačuje citlivostí na investiční indikátory. Investiční indikátory jsou vázané na množství, typ a kapacitu navržených prostor. Zpětná analýza MŠMT několika investičních výzev ukázala, s jak neporovnatelnými informacemi se u jednotlivých veřejných zakázek pracuje. Proto byl na MŠMT vypracován první široce využitelný standard pro metriku a klasifikaci prostor (pro pasporty stávajících staveb i budoucí výstavbové projekty). Standard metriky a klasifikace prostor MŠMT byl aplikován a řízen metodou BIM. Klíčovým se v tomto užití modelu ukázal nástroj Solibri Office a maximální využití IFC.
Prezentace provede standardem MŠMT, jeho aplikací a navázaném využití modelu BIM.
11:45 - 12:20 (35min)Zdeněk Rudovský (koordinátor BIM, Odbor výstavby a investiční činnosti, ČVUT v Praze)
Sídlo Cegra - BIM na dřeň
Rekonstrukce a dostavba budovy za pomoci BIM projektování
12:20 - 12:55 (35min)Vladimír Slunský (Echiche s.r.o.)
Přestávka - oběd12:55 - 14:05 (70min)
BIMcloud a Teamwork v praxi
BIMcloud a Teamwork v Archicadu představují pokročilé nástroje pro efektivní spolupráci na projektech v reálném čase. Ukážeme si, jakým způsobem lze s těmito nástroji pracovat v praxi.
14:05 - 14:40 (35min)Jiří Horn (Adam Rujbr Architects)
Archicad 27
Archicad 27 přináší celou řadu novinek a vylepšení – varianty návrhu, TZB modelář 2.0, vylepšená správa zatížení, certifikovaný import IFC 4 a další.
14:40 - 15:20 (40min)tým technické podpory CEGRA
Přestávka15:20 - 15:40 (20min)
DSS – Datový standard staveb v Archicadu
Informace o datovém standardu staveb, jeho struktuře, vývoji a implementaci do prostředí Archicadu. DSS se postupně prosazuje jako standard ve veřejných i soukromých BIM zakázkách.
15:40 - 16:00 (20min)tým technické podpory CEGRA
BIMcloud
Komunikace a správa dat v prostředí BIMcloudu – vazba na DDS-CAD, integrovaný BIMx problížeč a další novinky v prostředí BIMcloudu.
16:00 - 16:20 (20min)tým technické podpory CEGRA
Rekapitulace dne16:20 - 16:30 (10min)Tomáš Lejsek

Kontaktní stanoviště firem/produktů

►ARCHICAD
►BIM Technology
bimtech.cz
►Construsoft (TEKLA)
www.construsoft.com
►DDS-CAD
►GEFOS
www.gefos-leica.cz
►MICHNA&PERHÁČ – AxisVM www.mpce.cz; www.axisvm.cz
Nema Dřevostavby www.nema-drevostavby.cz
Odborná rada pro BIM (czBIM – buildingSMART ČR) www.czbim.org
►Rhino/Grasshopper
►SCIA
www.scia.net
►SOLIBRI
►TWINMOTION/ARTLANTIS

Odpoledne/večer

Uvolnění po náročném dni přinese procházka Jihlavským historickým podzemím, jež vyvrcholí zcela netradičně. Pro velký ohlas z loňského ročníku, budeme i letos pokračovat v D clubu v Dělnickém domě. Nejdříve v patře lehkou večeří a poté v D clubu, kde bude možnost „zařádit“ si na parketu i vyhrát řadu cen, jejichž hodnota vynikne v dnešních, tak turbulentních časech.

Pátek

Začátek workshopů v 9:00. Každý workshop trvá 75 min, následuje pauza 15 min.

workshopzačátkymoderátor
A. Projekty interiérů
Workshop se zaměří na projekty interiéru od studie po prováděcí dokumentaci. Ve fázi studie si ukážeme, jak pomocí nástrojů Archicadu dosáhnout líbivých výstupů a připravit efektní prezentaci, nebo jak doplnit knihovnu. V další části nastíníme postupy, jak připravit výrobní schémata generovaná z modelu (zjednodušená výrobní dokumentace) a podrobné výkazy výrobků a zařízení.
Pro koho je workshop určen? Úroveň projektové dokumentace.
Interiéroví architekti a projektanti, kteří potřebují nejen navrhnout interiér stavby, ale také zpracovat výrobní schémata.
Fáze PD: studie a prováděcí dokumentace.
9:00; 10:30; 13:15Karel Landa
CEGRA
B. Detaily v projektové dokumentaci
Projektová dokumentace ve fázi provádění stavby zpravidla obsahuje sérii detailů, které zpřesňují kritická místa 3D modelu. V tomto workshopu se podíváme na metody a postupy, kterými můžeme požadovaného výsledku dosáhnout.
Pro koho je workshop určen? Úroveň projektové dokumentace.
Projektanti, kteří zpracovávají projekt do prováděcí fáze.
Fáze PD: jednostupňová a prováděcí dokumentace.
9:00; 10:30; 13:15Radovan Richtárik
CEGRA
C. Data management v Archicadu
Ukážeme si, jak v organizovaném modelu pomocí vlastností a výrazů vizualizovat a analyzovat data a také jak je exportovat. Data lze uložit např. do sešitu excelu nebo, pro lepší názornost, do IFC jako nositele informací provázaných s prvky modelu. Ukážeme si, jak lze nyní data organizovat dle vznikajícího standardu DSS, a jak jej můžeme rozšířit a využít pro zrychlení práce.
Pro koho je workshop určen? Úroveň projektové dokumentace.
Pokročilí uživatelé, kteří chtějí mít pod kontrolou data projektu. Chtějí data analyzovat a využívat sami, případně je exportovat a předávat ostatním profesím.
Fáze PD: všechny fáze, primárně stavební povolení a prováděcí dokumentace.
9:00; 10:30; 13:15Filip Korvas
CEGRA
D. Twinmotion (ve vazbě na Archicad)
Na workshopu prozkoumáme prostředí a fungování programu Twinmotion včetně nově uvedené verze. Ukážeme si jak rychle a efektivně exportovat vizualizace projektu včetně zapracování změn návrhu. Zaměříme se také na způsob propojení Archicadu a Twinmotionu.
Pro koho je workshop určen? Úroveň projektové dokumentace.
Všichni uživatelé Archicadu s nejnovější verzí programu Twinmotion, kteří potřebují rychlé a kvalitní vizualizace pro základní prezentace svých projektů.
Fáze PD: studie stavby.
9:00; 10:30; 13:15Jakub Nohejl
CEGRA
E. Zpracování mračen bodů v Archicadu
Zaměření stávajícího stavu formou 3D scanneru je stále běžnější. Ovšem pro jeho efektivní použití je třeba postupovat podle určitých pravidel.
Pro koho je workshop určen? Úroveň projektové dokumentace.
Workshop je určen pro architekty a projektanty

Architektonická studie stavby (STS)
Dokumentace pro územní řízení (DUR)
Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení (DOS)) stavby (DSP)
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)
9:00; 10:30; 13:15Petr Vaněk
czBIM