Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Energetické analýzy — Cegra

Energetické analýzy

Data, která obsahuje virtuální budova ARCHICADu, jsou zdrojem pro zpracování energetických analýz již od úvodních fází zpracování projektu. Faktem je, že z 80% je skutečná energetická náročnost budovy ovlivněna architektem již ve fázi úvodní studie. Zbývajících 20% ovlivní specialisté při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Je tedy jasné, že architekt by měl mít nástroj, který mu umožní provést rychlý a spolehlivý výpočet energetické náročnosti budovy právě v této fázi a také porovnat případné varianty návrhu. Graphisoft sám dodává  EcoDesigner STAR (od ArchiCAD 16 je základní verze EcoDesigneru součástí ARCHICADu pod nabídkou Energetické hodnocení), rovněž jsou k dispozici přímá softwarová propojení na Energy Plus, Riuska, ArchiPhysik, ECOTECT či přes GMB.xml Green Building Studio.

Energetické hodnocení (funkce ARCHICADu)

Za pomoci ARCHICADu může architekt jednoduše analyzovat, právě již v úvodních fázích projektu, energetickou náročnost svého návrhu, emise CO2 a měsíční bilance zisků a ztrát. Díky přesným a přitom jednoduše a rychle získaným údajům dokáže projektant dostát požadavkům norem a vyjít vstříct nárokům klienta na co nejnižší náklady na provoz budovy.

Postup práce

1. Analýza

 • Automatické rozpoznání a označení konstrukcí rozdělí konstrukce do skupin relevantních pro energetický výpočet
 • Konstrukce jsou zobrazeny různými barvami jak v půdorysu tak ve 3D modelu, práce je mnohem přehlednější.
 • Pomocí palety „Model Review“ lze uživatelsky velmi jednoduše změnit, resp. „vyladit“, automaticky vygenerované rozdělení konstrukcí do skupin.

2. Zadání hodnot potřebných pro výpočet

 • Lokace & funkce: na základě zadání zeměpisných souřadnic použije program relevantní hydrometeorologické údaje (teplota, vlhkost, rychlost a směr větru a sluneční výkon) z on-line databáze na internetu. V případě, že pracovní počítač není aktuálně připojen k internetu, pracuje program se svou vlastní vestavěnou databází.
 • Orientace budovy, ochrana před větrem, vliv slunce
 • Typ budovy jako například: „těžká“, „střední“, „lehká“
  Vnitřní tepelné zisky a požadovaná teplota v interiéru: předdefinované teplotní profily „den po dni“ jsou připojeny ke každému typu objektu kanceláře, bytové domy, nemocnice, školy, průmyslové stavby s volbou činnosti, atd.).
 • Zastínění budovy (vliv okolních objektů a vlastních zastiňovacích prvků) lze definovat.
 • Konstrukce & výplně otvorů: Kalkulátor U-hodnoty zjednodušeným algoritmem počítá průměrný koeficient přenosu tepla. Program pracuje s přesným dynamickým výpočtem, který testuje prostup tepla obálkou budovy každou hodinu během roku.
 • Vlastní energetický výpočet stojí na přesnějším dynamickém algoritmu, který počítá prostup tepla obálkou budovy každou hodinu během roku.
 • Tepelně izolační vlastnosti výplní otvorů lze doplnit z vestavěného katalogu nebo je lze zadat ručně
 • TZB systém & energie: pro dosažení přesného výpočtu je nutné zadat relevantní informace o navrženém TZB systému
 • Zadává se rovněž způsob větrání, informace o rekuperačním přenosu energie vzduch/vzduch, charakteristiky tepelných čerpadel, solární panely, zdroj teplé vody, teplotní limity, způsob chlazení.
 • Emise CO2 lze vyhodnotit zadáním místních cen v projektu využívaných energií.

3. Výpočet

Jakmile jsou zadána všechna potřebná data, program spustí StruSoft VIPCore Calculation Engine, který provede dynamickou analýzu zisků/ztrát energie. Výsledky výpočtu jsou generovány do XML formátu

3. Výsledky (dokument o vyhodnocení energetické náročnosti)

 • V záhlaví dokumentu se zobrazí základní údaje, jako jsou jméno projektu, zeměpisné souřadnice resp. název obce, typ aktivity tak, jak jsou zadány uživatelem v úvodním dialogovém okně.
 • Celkové výsledky spotřeby energie jsou k dispozici ve formě koláčového grafu a tabulek. Spotřeba energie je počítána podle způsobu (vytápění, chlazení, osvětlení, …) a zdroje (plyn, nafta, uhlí, jaderná energie, elektřina). Je vyhodnocena průměrná U hodnota budovy jako celku.
 • Karbonová stopa: tento index poskytuje informace o emisích CO2 způsobených budovou za jeden rok. Součástí informace je i údaj o ploše tropického pralesa potřebné k pohlcení emitovaného množství CO2.
 • Měsíční bilance zisků a ztrát: grafickou formou je zobrazeno množství energie emitované budovou (horní oblast grafu), stejně tak jako množství energie absorbované z okolního prostředí i vlastních zdrojů budovy (spodní oblast grafu) měsíčně.
 • Finální zpráva je k dispozici kdykoli ve formátu PDF >>.