Projekt management & rozpočty

Virtual Construction

Systém Virtual Construction vychází z koncepce BIM (Building Information Modeling), využívá 3D modelování pro virtuální realizaci investiční výstavby. Virtual Construction je přínosem pro každou fázi projektu. Všechny jsou propojeny 3D modelem, který přesně popisuje stavbu a svazuje náklady s časem a konstrukcí. Tak vzniká „5D“ model: 3D + čas + cena. Virtual Construction přitom nenutí k významným změnám stávajících pracovních postupů.

Systém podporuje:

  • efektivnější analýzy postavitelnosti díky simulaci stavby jak z hlediska prostoru i času
  • zpracování přesných výkazů přímo odvozením z modelu. Změny v plánech či případné varianty řešení lze vykázat a
  • posoudit nesrovnatelně rychleji oproti stávajícím postupům
  • časové harmonogramy jsou značně vylepšené 4D modelem (3D model + čas). To zvyšuje schopnost identifikovat případný problém mnohem dříve
  • vytváření konkurenceschopných nabídek a následnou kontrolu efektivity jednotlivých projektů
  • data vložená do systému lze propojit s firemním účetnictvím

Výrobce Vico Software