Statika

Díky obousměrné komunikaci řešené buď sdílením datového formátu nebo prostřednictvím IFC může architekt/projektant pracovat se stejnými daty, přičemž ARCHICAD odvozuje z virtuální budovy stavební model, kdežto pro statika je tatáž virtuální budova zdrojem modelu výpočtového. Přímé vazba: FEM Design v7. Vazba přes formát IFC: SCIA ESA PT, Tekla Structures, Autodesk Revit Structure, Axis VM, SAP2000, ETABS. Více o komunikaci a sdílení projektu se statiky najdete v materiálu Graphisoftu (PDF dokument anglicky)

Pracovní postupy pro sdílení dat se statiky

Video ukázky vysvětlují, jak může probíhat komunikace mezi architektem/projektantem pracujícím s ARCHICADem a statikem, který pracuje s jakoukoli aplikací, jež podporuje IFC. Jak lze sdílet informace o projektu, sdílet a spravovat navrhované a prováděné změny s cílem vytvořit vysoce profesionálně zpracovanou plně integrovanou dokumentaci.

Export architektonického modelu z ARCHICADu

Načtení statického modelu do ARCHICADu

Management různých verzí projektu

Komunikace ARCHICAD – Scia Engineer

Prezentace rekapituluje základní filosofii obou systémů a ukazuje jak architekt/projektant, uživatel ARCHICADu, a statik, uživatel Scia Engineer, mohou sdílet projekt a současně zpracovávat změny na něm prováděné. Prezentace vysvětluje krok za krokem OPEN BIM komunikaci na reálném projektu.

Komunikace ARCHICAD – AxisVM

Ukázka sdílení BIM projektu mezi architektem/projektantem a statikem. Komunikace mezi profesemi probíhá prostřednictvím formátu IFC