Extra přesnost globálního osvětlení

Novinky pro registrované 30. 5. 2022

V Artlantisu 2021 a 2020 přibyl nový parametr „Extra GI Accuracy“ pro zvýšení realističnosti finálních vizualizací.

Artlantis posiluje parametry renderování pomocí funkce Extra Precision – Global Illumination. Tento nový parametr, který je nyní v Artlantisu k dispozici, umožňuje opravit některé chyby vznikající při průniku světla kolem otvorů a zejména kolem skleněných ploch. Díky tomuto novému nastavení lze zvýšit realističnost vizualizací a zároveň omezit potřebu postprodukce. Více informací >>