Kurz Řízení kvality BIM modelů (QA/QC v BIM)

Prezentace/školení 22. 2. 2024

Školení pro mírně pokročilé až pokročilé seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Kurz organizuje BIMLab ČVUT v rámci CŽV.

Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací je klíčovou dovedností v BIM projektech. Techniky zajištění a kontroly kvality řídí spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví (zejména ve veřejném sektoru) velký dluh. Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílejí na tvorbě nebo využití dat BIM modelu. V praxi se dávno ukázalo, že procesy kontroly kvality (QC) a zajištění kvality (QA) jsou nezbytnou součástí všech digitalizovaných průmyslových odvětví.

Naučíte se mimo jiné:

  • využívat různé nástroje kontroly modelů;
  • nastavovat kontrolovatelnou kvalitu modelů,
  • sestavovat kontrolní výkazy množství,
  • provádět účelové pohledy do modelu,
  • inženýrsky analyzovat návrh stavby,
  • vytvářet automatické kontroly negrafických informací,
  • vytvářet vlastní sady pravidel pro kontrolu včetně jejich řízení napříč projekty,
  • využívat pokročilých možností komunikace chyb/připomínek nad modelem – BCF/BCF API
  • využít rozšířenou realitu a mračna bodů pro kontrolu návrhu a výstavby,
  • a mnoho dalšího.

Kurzem provází BIM manažeři, Elektrárna Dukovany II, ČVUT v Praze, Karlova univerzita, STRABAG a Swietelsky.
Kurz organizuje BIMLab ČVUT v rámci CŽV.

Více informací a přihláška >>