OPEN BIM případová studie z Holandska

Novinky 16. 11. 2018

Projekt komplikují krátké termíny a skutečnost, že budoucí majitelé bytů mají možnost individuálního řešeni jejich budoucího bydlení. To vedlo „MAD Modeling and Design“ k rozhodnutí vytvořit v ARCHICADu konstrukční BIM model. Subdodavatelé, využívající softwarové vybavení odpovídající jejich profesím, začlenili své BIM modely do modelu centrálního díky Open BIM přístupu. Projekt je považován za obrovský úspěch.