Srovnání verzí

 AC25SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016
BIM MODELOVÁNÍ
zobrazení vazeb/průniků zdí v půdorysu dle jejich priority++++++++
uživatelské nastavení hran střech/desek++++++++
komplexní objekty přes více podlaží ++++++++
param. nastavitelné zobrazení konstrukčních prvků ve 2D++++++++
nástroj Komplexní střecha++++++++
správa vazeb mezi objekty++++++++
asociativní střešní okna/světlíky/vikýře++++++++
neomezený počet vrstev v sendvičových konstrukcích++++++++
okna/dveře ve zdech polygonálního půdorysu++++++++
nastavitekný nadsvětlík u oken/dveří++++++++
správce profilů++++++++
šikmé zdi, sloupy a trámy s obecným profilem++++++++
okna/dveře v šikmých zdech obecného půdorysu++++++++
zdi obecného půdorysu s obecným profilem++++++++
nástroj Skořepina++++++++
nástroj Morf++++++++
obloukové nosníky++++++++
kopírování v řezu/pohledu++++++++
nastavitelná referenční čára v sendvičích++++++++
vazba konstrukcí dle priorit++++++++
kompozitní struktury se vzduchovou vrstvou++++++++
kompozirní struktury se vzduchovou vrstvou++++++++
definice NURBS v GDL+++++++
nástroj Schodiště s technologií Predictive Design++++++
nástroj Zábradlí++++++
stavební materiály pro profily a GDL prvky++++++
parametrické profily+++++
pokročilá parametrizace Sloup a Trám++++
nástroj Nika a Prostup++++
prostup polygonálního profilu++
vylepšení nástroje Schodiště++
kontrola analytického modelu+
kontrola stavebního modelu+
import/export 3DM (Rhino)+
vazba výšky prvků k podlaží+
nástroj LOP+
VIZUALIZACEAC25SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016
vnitřní renderovací engine ARCHICADu++++++++
vodící čáry++++++++
průhledové zobrazení++++++++
částečné zobrazení konstrukcí++++++++
natočení pohledu++++++++
pravítko++++++++
stíny v OpenGL++++++++
3D pomocné pracovní roviny++++++++
3D zpětná vazba pomocí pracovních rovin a vodících čar ++++++++
v prostoru nastavitelné řezné roviny++++++++
dvojúběžníková perspektiva+++++++
3D styly++++++
monochromatické zobrazení modelu++++++
povrchové textury v řezech & pohledech++
textury ve vektorových výplních++
nativní podpora technologie Metal graphics nahrazuje Open GL na macOS++
renderovací engine CineRender+
renderovací engin Redshift+ (pouze SupportPack)
renderovací engine skica+
ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACEAC25SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016
optimalizace čar a výplní (při importu DXF/DWG)++++++++
3D dokument s asociativními kótami ++++++++
obrázkové, průsvitné a plné výplně++++++++
nástroj Pracovní list++++++++
symbol tepelné izolace v sendvičových konstrukcích++++++++
interaktivní výpisy oken/dveří s možností anotací++++++++
gradientové výplně++++++++
automatické kótování++++++++
rozšířená kritéria pro výběr++++++++
výkresy detailů závislé na měřítku++++++++
text před a za kótou++++++++
zákres do fotografie++++++++
export interaktivních tabulek do formátu Excel++++++++
externí kresby (PDF, DWG, obrázky) ++++++++
načtení geo. zaměření a jeho transformace do Morfu++++++++
3D dokument z půdorysu++++++++
publikace BIMx hyper modelu+++++++
autotext v popiskách++++++
editace násobného výběru v interaktivních tabulkách+++++
rozšířené zabezpečení PDF dokumentů+++++
uživatelsky vytvořená popiska+++++
vylepšený způsob editace polyčar+++
zobrazení Zón v řezech a pohledech++
popisky Zón využívající autotexty++
publikace informací o prvcích do BIMx hyper modelu+
funkce pro zpracování výkresů rekonstrukcí a renovací+
revize výkresové dokumentace+
PRAC. POSTUPY - PRODUKTIVITA - ŘÍZENÍ PROJEKTUAC25SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016
předvýběr s graf. nápovědou pro překrývající se objekty++++++++
podpora "myši" 3D Connexion Space Navigator++++++++
anotační nástroje++++++++
64-bit nativně na Apple Mac++++++++
integrovaný portál s knih. prvky bimcomponents.com++++++++
jednoduchá tvorba vlastních parametrických objektů++++++++
grafické nastavení severu projektu++++++++
inteligentní stavební materiály++++++++
práce s PDF jako s CAD dokumentem (vrstvy, atributy,...)++++++++
výkonnější systém uchopovacích bodů a vodících čar++++++++
otevřená pracovní okna v záložkách (Win i Mac)++++++++
režim zobrazení full-screen v Mac prostředí++++++++
výkazy vrstev sendvičových a profilových konstrukcí++++++++
optimalizace zobrazení kót++++++++
více popisek k jednomu objektu++++++++
detekce kolizí TZB prvků++++++++
prediktivní výpočty na pozadí++++++++
nový interface, vektorové ikony+++++++
grafická oblíbená nastavení+++++++
podpora Retina displejů na MAC+++++++
Touch Bar podpora pro Apple MacBook Pro++++++
pokročilý přenos parametrů mezi objekty++++++
kopírování podél křivky++++++
nastavení hloubky zobrazení v řezu++++++
nový algoritmus pro výpočet polohy slunce+++++
vzorce v hodnotách vlastností+++++
studie oslunění poskytuje živou zpětnou vazbu++++
studie oslunění zobrazuje uživatelsky nastavené datum a čas++++
nativní geodetický bod ++
vylepšená navigace mezi 2D/3D++
nastavení průhlednosti povrchu v pravidlech pro Grafické styly++
možnost skrýt obrysy řezaných a neřezaných částí prvků++
sledování změn a vylepšené porovnávání modelů+
aktualizace vlastností v připojených modulech+
příkaz pro kontrolu (částečného) překryvu lineárních prvků+
publikace projektu+
prohlížení a anotace+
připojené moduly+
připojené moduly přes více podlaží+
funkcionalita zapůjčovací licence+
nástroj pro vyhodnocení energetické náročnosti+
filtr rekonstrukcí+
pokročilá detekce kolizí+
multithreading pro neomezený počet jader+
KOMUNIKACE; I/O; INTEROPERABILITAAC25SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016
AutoCAD DWG/DXF import/export ++++++++
příkaz Uložit jako … PDF++++++++
načtení geodetických dat do objektu Síť (terén)++++++++
klasifikace objektů pro sdílení projektu s TZB a statiky++++++++
sdílení dat s programy pro statiku++++++++
integrovaný IFC engine pro import/export++++++++
správa klasifikace objektů pro výměnu dat IFC++++++++
propojení s Google Earth / Sketchup ++++++++
PDF / export (dlouhodobá archivace)++++++++
podpora BCF (BIM Collaboration Format)++++++++
správa a export IFC dat dle IFC schémat++++++++
mapování BIM parametrů&množství do IFC++++++++
certifikovaný import/export IFC2x3 Coor. View 2.0++++++++
přesné načtení IFC geometrie++++++++
IFC4 export/import+++++++
detailní nastavení IFC převodníků++++++
klasifikace prvků++++++
mapování vrstev při importu IFC+++++
import NURBS geometrie z IFC+++++
import IFC vlastností jako vlastností ARCHICADu+++++
export hodnot komponent a vlastností do IFC+++++
podpora DGN v8+++
RFA a RVT Geometry Exchange+++
společné prostupy pro TZB+++
Správa událostí (BCF 2.1)+++
aktualizace BIMx desktop prohlížeč+++
podpora datového formátu PMK+
podpora DXF/DWG externích referencí (Xref) +
publikace IFC+
export více výkresů do jednoho DWG dokumentu+
"rozbit" DWG do jedné vrsvy ArchiCADu+
export formátu STL+
podpora mračen bodů+
export IFC dat do BIMx+
export do gbXML+
export do PHPP+
práce se zatížením (statika)+
podpora všech verzí formátu SAF (statika)+
automatizované vytvoření podpor konstrukcí (statika) +
sdílení RFA & RVT geometrie+
Archicad - Solibri propojení+
otevřít/uložit projekt Archicad 25+|+-|--|--|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt Archicad EDU+|+-|--|--|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2016+|-+|-+|-+|-+|-+|-+|-+|+
otevřít/uložit projekt projekt SE 2017+|-+|-+|-+|-+|-+|-+|+-|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2018+|-+|-+|-+|-+|-+|+-|- -|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2019+|-+|-+|-+|-+|+-|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2020+|-+|-+|-+|+-|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2021+|-+|-+|+-|--|--|--|--|-
otevřít/uložit projekt projekt SE 2022+|-+|+-|--|--|--|--|--|-
KNIHOVNAAC25SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016
datový formát .lcf pro uložení knihoven++++++++
nastavení zobrazení 3D pro objekty++++++++
do projektu vložení pouze potřebných objektů++++++++
migrace knihoven přes různé verze Archicadu++++++++
vyhledávání na základě klíčových slov++++++++
neomezený počet znaků v názvech prvků+++++++
OpenGL náhled v dialogovém okně nastavení+++++++
parametrické modulární kuchyně++
TEAMWORK & BIMCLOUDAC25SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016
týmová spolupráce založená na BIM Serveru+
rezervační metody+
okamžitá komunikace v rámci týmového projektu+
vzdálená správa projektu+
technologie DeltaServer+
monitor výkonu BIM Serveru+
správa prostřednictvím technologie klient-server+
přenositelnost dat a vzdálený přístup+
64-bit BIM Server na MacOS+
optimalizovaný BIM Server (automat. ukládání, rychlost)+
podpora více verzí Archicadu na jednom serveru+
vizualizace změn v projektu (TW)+
Add-onsAC25SE2022SE2021SE2020SE2019SE2018SE2017SE2016
PARAM-O+