Novinky v23

DESIGN

PŘEPRACOVANÉ NÁSTROJE SLOUP A TRÁM

ARCHICAD 23 umožňuje projektantům rychle vytvořit přesný konstrukční model, jenž je zdrojem výkazu výměr. Je jedno, zda se jedná o konstrukce z vyztuženého betonu, oceli, dřeva či kompozitů. Komplexní sloupy a zakřivené, šikmé a lité nosníky lze nastavit tak, aby splňovaly standardy 2D výkresů i vizualizací. Nosníky a sloupy lze v různých pohledech zobrazit prostřednictvím různých symbolů či různých nastavení zobrazení.

KOORDINACE

NIKY A PROSTUPY

ARCHICAD 23 přichází se zcela novým nástrojem Prostup, který je určen pro modelování i koordinaci prostupů, nik a výklenků. Prostup lze umístit vodorovně, svisle i šikmo, napříč prvkem nebo skupinou prvků, skrze jedno či více podlaží. Prostupy jsou důležité pro koordinaci, protože mají stejnou důležitost z pohledu architekta, projektanta i specialisty, a musejí být zakresleny do jimi zpracovávané dokumentace. Prostupy lze díky novému nástroji modelovat, vykazovat, vykreslovat a sdílet prostřednictvím formátu IFC.

VIZUALIZACE

FOTOREALISTICKÉ VIZUALIZACE JEDNÍM KLIKNUTÍM DÍKY PROPOJENÍ SE TWINMOTION

Díky přímému připojení jsou archicadovský BIM model i model Twinmotion synchronizovány v reálném čase, což umožňuje upravovat návrh a testovat různá řešení „za chodu“, protože všechny změny provedené v BIM programu jsou automaticky realizovány uvnitř Twinmotion. Všichni uživatelé komerčních verzí ARCHICADU 23 mají zdarma nárok na odpovídající počet licencí plně funkčního Twinmotion 2020. Takto získaná licence Twinmotion bude funkční do uvolnění další verze ARCHICADu.

SPOLUPRÁCE

PRACUJTE RYCHLEJI, NE URPUTNĚJI

Aktualizované propojeni se Solibri
Propojení ARCHICAD – Solibri zajišťuje rychlou a automatickou kontrolu projektu z hlediska kolizí a proveditelnosti. Aktualizovaný doplněk (add-on) automaticky detekuje a následně prověřuje ty konstrukce, které byly změněny, takže odezvy mezi ARCHICADem a Solibri jsou mnohem rychlejší. Týmová komunikace probíhá přes formát BCF (BIM Collaboration Format), který umožňuje ke zprávám přiřadit vazbu diskutovaných problémů s BIM modelem, resp. dokumentací.

Živé propojení Rhino-Grasshopper-ARCHICAD
Vazba Rhino–Grasshopper–ARCHICAD propojuje ty nejlepší programy ve svých oborech (obecné modelování, BIM projektování). Propojení zaručuje plynulý přechod od koncepčního návrhu k BIM projektu. Funkce „de-konstruktor“ umožňuje zpětné využití dat z ARCHICADu v prostředí Rhino-Grasshopper. Lze pracovat i s údaji, jako jsou rozměry parametrických profilů či souřadnice uzlů BREP geometrie. Výsledkem je, že projektant může provádět optimalizaci svého návrhu pomocí rozsáhlé sady specializovaných doplňků pro Grasshopper a Rhino.

DGN a IFC
ARCHICD 23 podporuje import i export formátu DGN v8 (nativní formát Bentley MicroStation). Dokumenty od správců sítí či geodetů jsou obvykle předávány projektantům právě ve formátu DGN. ARCHICAD 23 plně podporuje IFC4 Reference View (jeho nové entity a typy geometrie) a od sdružení buildingSMART získal certifikaci IFC4 Reference View Export.

VÝKON

RYCHLEJŠÍ ODEZVY

ARCHICAD 23 dosahuje výrazně kratších odezev na příkazy než předchozí verze, dál zjednodušuje pracovní postupy a odstraňuje zbytečné prodlevy. ARCHICAD 23 dokázal zrychlit otevírání projektů, zmenšit data, zrychlit IFC export a import. Přeskakování mezi záložkami projektu je okamžité díky optimalizaci CPU multi-threading operací. Čas potřebný k přestavování modelu byl značně zkrácen tím, že program přepočítává pouze změněné konstrukce nikoli celý model. Nový dialog spouštění aplikace zobrazuje naposledy otevřené projekty. Více projektů lze spustit jedním kliknutím. Během načítání projektu se neobjevují žádná upozornění. Obsah jednotlivých záložek naznačují velké ikony.

VYLEPŠENÍ ZVYŠUJÍCÍ EFEKTIVITU PROJEKTOVÁNÍ

NEJNOVĚJŠÍ VERZE CINERENDER ENGINU (R20) OD MAXONU

Nový engine R20 s rychlejším a přesnějším fyzikálním renderem a plně obnovený základní katalog povrchových materiálů s modernizovanými texturami a skutečnými odrazy.

ZOBRAZENÍ TRÁMŮ A DESEK

Dvě nová nastavení ve Volbách zobrazení modelu: Jedno umožňuje upravit zobrazení trámů zakrytých deskou (automaticky se vykreslí skrytým typem čáry), druhé umožňuje nastavit typ čáry hran navazujících desek se stejnou horní úrovní a povrchovým materiálem (bězná hrana, skrytá hrana nebo skrytá čára).

SPRÁVCE ATRIBUTŮ

Povrchové materiály s chybějící texturou se nyní zobrazí s červenou výstražnou ikonou. Na základě této chybějící textury lze materiály řadit a problém následně vyřešit.

AKTIVACE/ DEAKTIVACE KLÍČE

Pokud ARCHICAD nedokáže najít platný softwarový klíč lokálně ani v síti a uživatel je v ARCHICADu přihlášen svým GSID, bude softwarový klíč automaticky stažen z cloudu.

CENTRUM AKCÍ

Při spouštění ARCHICADu se již nezobrazují varování o chybějících knihovnách nebo aktualizaci kreseb. Všechny zprávy o projektu jsou nově v přehledném informačním centru, kde na ně lze také reagovat nebo otevřít příslušné okno nastavení.

VYLEPŠENÍ NASTAVENÍ

Okno nastavení zóny a popisky bylo aktualizováno. Skořepina a Morf mají zjednodušené ikony.

NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

Při přejmenování kombinace vrstev, grafického stylu, 3D stylu a jiných kombinací se již v nastavení zobrazení neukazuje hlášení CHYBĚJÍCÍ kombinace.

Leták ARCHICAD 23 CZ >>
Přehled předchozích verzí ARCHICADu >>
Přehled cen >>

ZKUSTE ARCHICAD