Novinky

Aktualizace Archicadu (české verze)  jsou ke stažení ze stránek Graphisoftu >>
Zkušební (TRIAL) verze Archicadu je zdarma zde >>

V ČR je aktuálně v prodeji Archicad 24. Archicad 25 CZE bude zpřístupněn 15.9. 2021.

Novinky Archicad 25

Spolupráce

Nativní geodetický bod
Různé CAD/BIM programy různým způsobem pracují se souřadným systémem. Různé požadavky na počátek souřadného systému mají různé profese či místní zvyklosti (např. JTSK). Nový prvek Geodetický bod lze vložit kamkoli do půdorysu a definovat tak počátek souřadného systému daného projektu ve vztahu ke spolupracujícím projektantům či navazujícím profesím. Takto „přenastavený“ souřadný systém se projeví i při sdílení projektu prostřednictvím „obecných“ datových formátů jako jsou IFC, BCF a DWG. Což je samozřejmě zcela zásadní pro to, aby v projektu sdíleném v různých aplikacích byly veškeré konstrukce na správném (stejném) místě.

Vyladění analytického modelu
Analytický model přinesl Archicad 24 a byl to přelomový krok k plynulé spolupráci mezi stavařem a statikem. Ovšem tahle cesta je dlouhá a pětadvacítka po ní pokračuje. Pravidla, na základě kterých je ze stavebního modelu generován model analytický, byla vyladěna, a to i v případě konstrukcí s opravdu komplexní geometrií. Dříve ruční práce se „zarovnáváním“ konstrukcí proběhne automaticky a to díky nové funkci posunutí virtuálního průsečíku.

Práce se zatížením
Statik si může být jistý, že zatížení, která uvažuje ve svém analytickém programu (např. Scia), Archicad zobrazí. Pětadvacítka totiž k analytickému modelu zatížení (v bodě, na úsečce, na ploše, vlastní vahou) doplnila, lze je sdružovat do skupin a kombinací. Archicad graficky znázorňuje typ, směr a hodnotu zatížení. Obousměrné sdílení informací mezi Archicadem a statickým programem probíhá prostřednictvím formátu SAF.

Import RFA TZB objektů jako nativních GDL prvků do Archicadu
Tuto novou funkci ocení ti, kteří spolupracují s uživateli Revitu MEP. Import rodin (objektů) z Revitu MEP jako objektů GDL zajistí, že importované TZB systémy budou mít možnosti připojení (podobně jako nativní objekty Archicad MEP) a lze je použít k vytváření systémů TZB bez jakýchkoli potíží nebo dalšího nastavování.

Vylepšení sdílení RFA & RVT geometrie
Plugin pro sdílení RFA a RVT byl s předchozími verzemi Archicadu zdarma ke stažení. V Archicadu 25 je implementován do standardní instalace. Byla vylepšena funkce výměny geometrie, je podporován také Revit 2021.

Vylepšení propojení Archicad – Solibri
Doplněk Archicad – Solibri Connection je k dispozici ke stažení a instalaci zdarma. Solibri je špičkový program pro kontrolu projektu a jeho proveditelnosti. Doplněk udržuje živé spojení mezi Archicadem a Solibri a eliminuje tak export a import souborů. Doplněk byl vylepšen o možnost synchronizace pozic 3D kamer a podporu statického analytického modelu.

Navrhování

Vylepšená navigace mezi 2D/3D
Značné zrychlení práce přináší fakt, že prvek označený ve 2D (půdorys, řez, pohled) lze kliknutím zobrazit ve 3D (perspektiva, axonometrie) a naopak. Prvky označené ve 3D lze kliknutím skrýt.

Prostupy polygonálního profilu
Nástroj Prostup je zásadní pomůckou při BIM projektování, a to jak z hlediska koordinace stavební konstrukce/TZB, tak z hlediska vykazování. Pětadvacítka rozšířila možnosti tohoto nástroje, ve 2D i 3D lze navrhovat prostupy s polygonálním profilem (s rovnou i oblou hranou). Pro návrh lze využít kouzelnou hůlku. Polygonální prostup zpřesňuje výkazy a vykreslení konstrukcí ve 2D.

Vylepšení nástroje Schodiště
Nová metoda výpočtu délky stupňů „Podél sečny“, nová volba „Zamknout referenční čáru“ při editaci schodiště, automatizované nastavení „Podesty schodiště“, nové nastavení symetrického uspořádání zkosených stupňů. Schodiště lze vytvořit dle všech lokálních standardů. Díky větší flexibilitě při navrhování schodiště se vyhnete situacím, kdy vznikaly nemožné geometrické konfigurace, při tom lze stále modelovat požadovaná atypická schodiště. Délka ramen schodiště může být při navrhování a editování schodiště automaticky natahována nebo zkracována.

Rozšíření knihovny
Byly doplněn nábytek a dekorace pro obývací pokoje, kuchyňské židle, venkovní nábytek, ale hlavně plně parametrické modulární kuchyně. Prvky kuchyňských skříněk jsou seřazeny do tří hlavních kategorií – Spodní skříňky, vysoké skříňky a horní (nástěnné) skříňky – a dále tříděné dle tvaru (např. obdélníkové, zkosené, tvaru L, C nebo S) – a díky tomu lze rychle zvolit prvek, který se vám v projektu nejvíce hodí. Každý prvek linky (skříňka) je plně parametrický a nabízí celou škálu uživatelsky nastavitelných elementů (úchytka).

Archicad – Rhino 6 a 7 propojení
Propojení (export/import) mezi Archicadem a Rhinem zajišťuje zdarma stažitelný doplněk. Doplněk dostupný s Archicadem 24 podporoval Rhino 5, pětadvacítka rozšiřuje tuto vazbu pro Rhino 6 a 7. Tato vazba slouží například pro „překlopení“ koncepční studie do prostředí BIM či k BIM navrhování freeform konstrukcí.

Vizualizace

Povrchové textury v řezech & pohledech
Materiály v Archicadu s sebou nesou informace o barvě, textuře a vektorové šrafě na povrchu. Tyto parametry byly primárně určeny pro 3D zobrazení modelu. Pětadvacítka s nimi pracuje i ve 2D zobrazeních (řezy, pohledy), kde mohou dokreslit povrchy konstrukcí i vyplnit plochy stínů. Přesvědčivost a vypovídající hodnotu 2D dokumentů rozšiřuje možnost nastavení „hloubky“ pohledu, které rozliší zobrazení konstrukcí podle jejich vzdálenosti od roviny řezu/pohledu.

Textury ve vektorových výplních
Jak už bylo řečeno, Archicad 25 umí zobrazit textury v řezech a pohledech. Je tu však ještě další funkcionalita. Pětadvacítka umí zobrazit texturu materiálu ve výplni (nástroj Výplň). Nejedná se o obrázkovou výplň, se kterou pracují už předchozí verze Archicadu, ale rozšíření parametrů Výplně a způsobu práce s nimi. Ačkoli výplň je pouze 2D objektem, lze ji použít pro zobrazení různých variant návrhu a to v dokumentech jako jsou půdorys, řez a pohled, aniž bylo nutné přenastavovat samotný objekt Výplň.

Dokumentace

Popisky TZB prvků
Předchozí verze Archicadu dokázaly přiřadit popisku pouze celému TZB systému. Teď lze přiřadit popisku jednotlivým prvkům a nechat tak vypsat potřebné informace jedním kliknutím.

Novinky Archicad 24 Update 3 (build 5000)

Vytváření vlastních knihovních prvků ve Windows i macOS. Integrovaný parametrický modelář PARAM-O je nyní k dispozici pro obě platformy, Windows i macOS. Díky PARAM-O lze rychle vytvářet vlastní objekty a konstrukce a to bez napsání jediného řádku kódu nebo skriptu GDL. PARAM-O má snadno použitelné uživatelské rozhraní vyvinuté pro architekty a projektanty.

Ušetřete čas díky vylepšenému analytickému modelu pro statické výpočty. Vylepšené automatické mapování ocelových profilů (ve formátu SAF) je nyní k dispozici nejen pro import, ale i pro export profilů.

Seznam problémů vyřešených v této aktualizaci.
Aktualizace vždy zlepšují kvalitu Archicadu odstraňováním známých problémů. Kompletní seznam najdete zde.

Archicad 24

Archicad 24 zavádí integrované pracovní postupy. Propojuje architekty, projektanty, statiky a specialisty ve sdíleném prostředí BIMcloud. Tato technologie umožňuje způsob komunikace a sdílení projektu, které se dají bez nadsázky nazvat integrovaným navrhováním. Transparentní výměna informací vytváří důvěru mezi členy týmu, eliminuje duplicitu modelu a zbytečnou práci, ať už na straně architekta nebo specialisty.

Navrhování

Vestavěný TZB modelář. TZM modelář se stal standardní součástí Archicadu. Přímo zde lze tak pracovat s inteligentními prvky reprezentující technické rozvody v budově a využívat automatizované vazby mezi nimi a stavební částí projektu.
AC24 TZB modelář
Sdílejte a konzultujte varianty návrhu. Porovnejte nápady a alternativy návrhu do posledního detailu. Pošlete návrhy k posouzení ostatním. Jakmile budou odsouhlaseny, okamžitě se stanou součástí projektu.
AC24 srovnání modelů
Jednoduché vytváření objektů. Vytvořte si vlastní objekty pomocí vizuálního nástroje PARAM-O, aniž byste musili znát programování v GDL. Modelovat lze cokoli, od detailů interiéru až po městské části, a to na úrovni plně parametrických objektů!
DOWNLOAD PARAM-O https://graphisoft.com/downloads/param-o
ParamO
Param-O

Analýza

Vestavěný analytický model. Archicad 24 staví architekty a statiky těsně vedle sebe tím, že integruje analytický model přímo do BIM modelu architektonického. Už v prvních fázích návrhu je možné konzultovat řešení na základě obousměrně sdílených informací.

Vestavěná kontrola architektonického i analytického modelu. Spolehlivost a přesnost navrhovaných konstrukcí prověřuje vestavěný kontrolní systém architektonického a analytického modelu využívající obousměrnou komunikaci mezi architektem a statikem.

Spolupráce

Jednoduchá správa změn. Protože na projektu spolupracuje více subjektů, je důležité, aby měli možnost sledovat jeho vývoj včetně změn a rozuměli mu. Archicad umí porovnat dvě varianty 3D modelu, dvě různá zobrazení v jenom modelu nebo verzi před a po odeslání změn v Teamwork projektu, vizualizovat a filtrovat rozdíly mezi nimi a nabízí tak způsob, jak dosáhnout nejlepšího řešení.

Sledování a řešení problémů. Řešte situace rychle a snižte tak riziko z nevyřešených problémů díky přehledné on-line správě hlášení o problémech a změnách na BIM modelu. Začleňte připomínky od nezávislých konzultantů na základě kompatibility s průmyslovými standardy pro sdílení připomínek k BIM modelu.

Neustálá synchronizace. Díky BIMcloud nahrávejte a aktualizujte model bez ohledu na tom, kde jste. Ušetřete čas, vyhýbejte se chybám a bezpečně sdílejte data, o nichž jste si jisti, že jsou neustále aktuální. Přístup ke sdílenému modelu v reálném čase v průběhu práce na projektu znamená, že všichni členové týmu jsou vždy synchronizováni.

Přímé sdílení informací s Revitem. Vyměňujte si informace přímo s Revitem. Importujte a exportujte prvky s jejich přesnou geometrií a parametry (jako needitovatelný obsah) ze souborů Revit (RVT) pro účely koordinace a jako referenční model. Přistupujte k souborům RVT lokálně nebo prostřednictvím BIMcloud s využitím funkcí Hotlink nebo Publikovat.

Jednoduché předání projektu. Jednoduše publikujte projekty z Archicadu do sdílených online uložišť díky zjednodušenému procesu odesílání. Není třeba zůstat přilepený k obrazovce, abyste mohli sledovat průběh publikace nebo něco ručně nahrávat. Archicad se o to postará.

Připojte se ke špičkovým CDE systémům jako je Aconex pomocí otevřených protokolů definovaných organizací buildingSMART.

Dokumentace

Automatizujte, co automatizovat lze. Pomocí programovacích jazyků jako je Python vytvářejte v Archicadu skripty, které dokáží automaticky zrealizovat sadu příkazů. Získejte přístup k obecným prvkům, informacím o vlastnostech a informacím o prvcích a podle potřeby je upravte či prvky překlasifikujte.
Více o Python https://graphisoft.com/downloads/python

Chytřejší výměna informací. Informace s konzultanty mimo BIM model si vyměňujte inteligentním a efektivním způsobem: exportem (a následným importem) hodnot vlastností z interaktivních tabulek do Excelu (.xls) při zachování vlastních přednastavených voleb, např. třídy požární bezpečnosti.

Vizualizace

Nové a aktualizované povrchové materiály.  Je to fotografie nebo vizualizace? Vytvářejte špičkové vizualizace rychle a snadno za pomoci nových a aktualizovaných povrchových materiálů. 500+ povrchových materiálů, včetně nových tapet a realistických kovových povrchů, vedou k ohromujícím fotorealistickým renderům.
AC24 vizualizace
Vdechněte život navrhovaným interiérům. Oživte 2D i 3D zobrazení projektu a získejte modernější vzhled vizualizací a dojem z nich. Umístěte své projekty do scén doplněných o zbrusu novými objekty z aktualizované knihovny.
AC24 vizualizace

Žádný projekt není příliš velký.
Prezentujte projekty libovolné velikosti přímo na svém mobilním zařízení díky zcela novému enginu BIMx 3D. Získejte plnohodnotný zážitek z BIMx také na svém počítači.

Ohromující vizualizace v reálném čase. Vytvářejte špičkové vizualizace pomocí Archicad-Twinmotion Direct Link přímo při práci na vašem BIM projektu. Dokážete tak dělat informovaná rozhodnutí během návrhu a máte přesvědčivé prezentace pro klienty. Twinmotion 2021 je pro uživatele Archicad 24 se službou SupportPack zdarma – do 31.12. 2021.