Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/cegracz/home/www/wp/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Novinky — Cegra

Novinky

Aktualizace Archicadu (české verze)  jsou ke stažení ze stránek Graphisoftu >>
Zkušební (TRIAL) verze Archicadu je zdarma zde >>

Novinky Archicad 27

Varianty návrhu
Integrované řešení pro zpracování variant návrhu modelu. Vytvořené kombinace jsou nastavením na úrovni zobrazení modelu, lze tedy uložit půdorysy, řezy a jakákoli jiná 2D a 3D zobrazení jako samostatné položky a publikovat je na výkresech. Nastavení je provázané s prvky modelu, takže jej lze využít i při vykazování nebo popisování prvků. Finální variantu lze kliknutím začlenit do hlavního modelu.

Distanční asistenti
Vkládání a posouvání vybraných prvků je díky dynamickým kótám asociovaným k okolním prvkům jednodušší. Distanční asistenty lze využít před samostatným umístěním objektu nebo po něm. Využít je lze při práci s objekty, zdmi, sloupy, trámy, okny, dveřmi a prostupy.

Formátování interaktivních tabulek
Buňkám v interaktivních tabulkách lze nastavit pozadí, např. rozlišit záhlaví a součty, nastavit střídavě pozadí jednotlivých řádků/sloupců. Lze odstranit sloupce snížením jejich šířky na nulu. Pozice aktuální buňky (sloupec a řádek) je vždy zvýrazněna.

Vlastní skupiny pravidel grafických stylů
Přibyla možnost organizovat pravidla grafických stylů do vlastních složek, kontextová nabídka byla doplněna o nejčastěji používané příkazy a samotné uspořádání pravidel a složek lze provádět jednoduchým přetažením.

Magický informátor
V Informátoru je nově možné používat matematické operace násobení a dělení. Za zobrazenou hodnotu 2000 lze napsat např. 2/ a potvrdit, výsledkem bude 1000, nebo 2* a získat 4000.

Vizualizace
Přibyla nativní podpora importu a exportu souborů FBX – de facto standardu pro přenos 3D modelů do AR/VR aplikací. Renderovací engine Redshift byl doplněn o ambientní okluze, vícenásobné zdroje, monochromatický a bílý model či realistické vyvážení světla. Vedle toho lze nyní Redshift spustit přes CPU, pokud nemá počítač na požadovanou úlohu GPU s dostatečným výkonem. Kromě vlastních integrovaných vizualizačních nástrojů nabízí Archicad přímé, a vesměs obousměrné, propojení se specializovanými programy jako jsou Artlantis, Enscape, Lumion, Twinmotion.

Zjednodušené a automatické zadávání zatížení
Vkládání zatížení na hranách členů se zjednodušilo, lze vytvářet zatížení, která nejsou asociovaná k hranám členů (kdekoli na ploše prvku) a zobrazit přesahující části zatížení. Lze generovat zatížení z nenosných částí nosných konstrukcí.

TZB modelář
Trasování je intuitivní – sérií kliknutí (jako při kreslení lomené čáry) lze navrhnout vzduchotechnické rozvody, potrubí nebo nosníky kabelů. Redukce a napojení/odbočky jsou generované automaticky. S trasami se pracuje jako s celky, ale upravovat lze i jejich jednotlivé segmenty nebo uzly.

Stručný přehled všech novinek:

Novinky Archicad 26

0:39 – správa atributů
0:47 – strukturování Navigátoru projektu
0:57 – rychlé vyhledání v Navigátoru
1:02 – Library Part Maker
1:20 – povrchové materiály prostupu
1:36 – vylepšení kuchyňských skříněk
1:57 – vylepšení 2D nástrojů
2:35 – Selektivní import stránek PDF
2:55 – nové autotexty pro výkresovou složku
3:10 – vylepšená výšková kóta
3:25 – pravidla v kombinacích grafického stylu
3:50 – rozšířený katalog povrchových materiálů
4:20 – profily vícesegmentových trámu a sloupů po exportu SAF
4:40 – užitné zatížení
4:55 – správa SAF převodníků
5:05 – navýšení výkonu BIMcloud
5:20 – ekologická udržitelnost

Některé novinky Archicad 25

Nativní geodetický bod
Různé CAD/BIM programy různým způsobem pracují se souřadným systémem. Různé požadavky na počátek souřadného systému mají různé profese či místní zvyklosti (např. JTSK). Nový prvek Geodetický bod lze vložit kamkoli do půdorysu a definovat tak počátek souřadného systému daného projektu ve vztahu ke spolupracujícím projektantům či navazujícím profesím. Takto „přenastavený“ souřadný systém se projeví i při sdílení projektu prostřednictvím „obecných“ datových formátů jako jsou IFC, BCF a DWG. Což je samozřejmě zcela zásadní pro to, aby v projektu sdíleném v různých aplikacích byly veškeré konstrukce na správném (stejném) místě.

Import RFA TZB objektů jako nativních GDL prvků do Archicadu
Tuto novou funkci ocení ti, kteří spolupracují s uživateli Revitu MEP. Import rodin (objektů) z Revitu MEP jako objektů GDL zajistí, že importované TZB systémy budou mít možnosti připojení (podobně jako nativní objekty Archicad MEP) a lze je použít k vytváření systémů TZB bez jakýchkoli potíží nebo dalšího nastavování.

Vylepšení propojení Archicad – Solibri
Doplněk Archicad – Solibri Connection je k dispozici ke stažení a instalaci zdarma. Solibri je špičkový program pro kontrolu projektu a jeho proveditelnosti. Doplněk udržuje živé spojení mezi Archicadem a Solibri a eliminuje tak export a import souborů. Doplněk byl vylepšen o možnost synchronizace pozic 3D kamer a podporu statického analytického modelu.

 

Vylepšená navigace mezi 2D/3D
Značné zrychlení práce přináší fakt, že prvek označený ve 2D (půdorys, řez, pohled) lze kliknutím zobrazit ve 3D (perspektiva, axonometrie) a naopak. Prvky označené ve 3D lze kliknutím skrýt.