Artlantis

Fotorealistické vizualizace architektury

Artlantis je samostatný vizualizační program svými funkcemi a nástroji zaměřený na architekturu a design a svým ovládáním určený do rukou architektů, nikoli profesionálních vizualizátorů. Hlavními kritérii kvality programu jsou pro vývojáře, firmu Studio Base 2 (dříve Abvent), jednoduchost ovládání, co nejkratší čas pro nastavení projektu a rychlost výpočtu, přesto Artlantis pracuje s fyzikálně přesným výpočtem. Artlantis  je určen ke zpracování statických obrázků i animací.

Uživatelské rozhraní

Artlantis maximálně využívá rozlišení monitoru, ovládání programu je navrženo tak, aby počet kliknutí potřebných pro přístup k požadované funkci byl co nejmenší. Interface je plně standardizovaný dle MacOS a Windows, je založen na jednom nastavitelném pracovním okně. Tzv. inspektoři jsou seskupeni v horní části obrazovky, seznamy nalevo a katalog dole, prostor pro pracovní náhled je maximalizován. Artlantis vychází z originálního konceptu interaktivního náhledového okna, které se v reálném čase aktualizuje. Extrémně rychlý způsob výpočtů zahrnuje radiozitu a raytracing. Práce v Artlantisu je rychlá a přehledná díky systému ukládaných pohledů, resp. scén. Ke scéně patří nejen poloha a nastavení kamery, ale i datum, hodina, zdroje světel, pozadí a kombinace vrstev. Seznam pohledů je ve formě malých náhledů zobrazován po levé straně obrazovky.

Inspektoři (ovladače)

Ovladače umožňující nastavení všech parametrů jsou seskupeny v liště podél horní hrany obrazovky. Jsou rozděleny do pěti základních skupin: shadery, světla, slunce, objekty, pohledy. Díky tomu se lze plně soustředit na hlavní pracovní okno s náhledem.

2D schematické okno

S nastavením pohledu/scény lze pracovat nejen v základním náhledovém okně, ale i ve schematickém 2D okně (půdorys, boční pohledy), kde je dobře vidět uspořádání jednotlivých objektů. Nastavuje se zde například výškové umístění objektů nebo dráha pro pohyb objektu či pozici uzlů pro iVisit 3D panoramata.

Pohlednice

Artlantis pracuje s originální technologií pro sdílení informací o použitých materiálech PostCard™. Tato technologie umožňuje vytvářet alba projektů z jednoduchých JPEG obrázků, které v sobě nesou kompletní informace o použitých shaderech.

Katalogy médií

Artlantis obsahuje rozsáhlý katalog s médii – shadery, objekty, bilboardy – pro zpracování opravdu přesvědčivých (a na míru šitých) vizualizací.

Uspořádání katalogů

Katalogy jsou optimalizovány tak, aby práce s nimi (vyhledání konkrétního objektu) byla co nejpřehlednější. Objekty jsou setříděny do logicky pojmenovaných kategorií a podkategorií. Pakliže uživatel v průběhu práce načte do projektu nový objekt, je tento automaticky zatříděn do odpovídající kategorie. Okno katalogu v plné velikosti lze přesunout na druhý pracovní monitor.

Shadery

Práce se Shadery (shader je parametrický popis materiálu) je v Atlantisu jednoduchá a rychlá – „drag&drop“ z katalogu přímo na povrch ve scéně. Dialogové okno nastavení Shaderu umožňuje intuitivním způsobem detailně vyladit vzhled materiálu a výsledek ihned zkontrolovat. Mezi parametry některých shaderů patří reliéf povrchu nebo simulace přírodních ploch typu tráva a voda či „opakujících“ se struktur typu mozaikový obklad.

Textury

Pro znázornění materiálu může uživatel rovněž použít jakýkoli obrázek jako materiál a to prostým přetažením myší z katalogu na povrch. Pak už stačí jen nastavit jeho horizontální a vertikální opakování.

3D objekty

3D objekt do scény stačí přemístit myší, jeho umístění se provede automaticky podle vlastností, např. stolní lampa bude vždy stát svisle. Naopak objekty lze taktéž ukládat ze scény do katalogu a to i včetně zdrojů světel. S objekty lze manipulovat v okně náhledu i ve schematickém 2D okně, vždy jsou k dispozici intuitivní grafické pomůcky.

3D lidé

Modely lidských postav jsou vyvíjeny specializovanou firmou AXYZ Design. Postavy lze rozpohybovat. Stejně jako ostatní objekty se 3D modely postav umísťují do scény jednoduše myší systémem ‘táhni & pusť. Nastavitelné vlastnosti 3D postav jsou velikost, oblečení a chování, resp. pohyb (pouze Artlantis Studio).

3D rostliny

Ve spolupráci s VB Visual a Bionatics jsou vyvíjeny 3D modely rostlin. 3D modely rostlin se umísťují do scény jednoduše myší systémem ‘táhni & pusť. Vzhled těchto objektů (např. barva a hustota listí) se navíc přizpůsobuje ročnímu období.

Bilboardy

Bilboard je fotografie nalepená na neviditelnou svislou desku (lidé, ale také např. dopravní značky atd.). Do scény se bilboardy umísťují systémem „drag&drop“. Stín vržený bilboardem odpovídá nalepené fotografii, bilboard se automaticky natáčí kolmo na kameru, bilboardy tak působí zcela realisticky.

Referenční soubor

Pro případ, že se projekt, resp. architektonický model, mění v průběhu zpracování vizualizace je k dispozici funkce „Použij referenční soubor“ umožňuje aktualizovat a měnit model aniž by došlo ke ztrátě informací o materiálech, texturách a světlech, resp. nastavení celé scény.

Animace

Rozpohybované objekty (jdoucí člověk, otevírající se dveře, vlnící se hladina vody) a vlastnosti (změna barvy) spolu s pohybem kamery dokážou vytvořit zajímavou a přesvědčivou prezentaci.

Scénář

Objekty, světla, slunce, shadery, atmosférické efekty, post-procesor, řezné roviny, mraky, …. — v podstatě všechno ve scéně lze animovat. Nástroj “Edit Path/Editovat dráhu” dostupný ve 2D schematickém okně slouží k zadání dráhy, po které se bude vybraný objekt pohybovat.

Časová osa

Okno s časovou osou je jednoduché na ovládání, přesto představuje výkonný nástroj pro přesné nastavení celkové animace. Časová osa obsahuje tolik stop, kolik je animovaných parametrů. Pro přesnou synchronizaci jednotlivých akcí jsou zarážky magnetické. Je až překvapující, jak jednoduché a přitom přesné je grafické nastavení animace ať už se to týká pohybu objektů nebo světelných efektů.
 

Trial verze (zdarma) >>
Přehled cen >>