EL

DDS-CAD elektro

Program je určen pro návrh vnitřních rozvodů elektroinstalace v třírozměrném prostoru, ale rovněž v půdorysech, libovolných pohledech, perspektivách a řezech. Program obsahuje systém vlastních libovolně rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Základní databáze obsahuje vzory přístrojů tak, aby je bylo možné doplňovat o konkrétní výrobky. Knihovny obsahují běžně používané značky pro ČSN EN a DIN. Půdorysy stavby lze načítat z jiných CAD/BIM programů pomocí formátu DXF/DWG nebo IFC. Také v samotném DDS-CAD lze nakreslit jednoduchý půdorys v případě, že jej projektant stavební části nepředal v elektronické formě. Do půdorysu se pak rozmístí jednotlivé přístroje včetně zadání montážní výšky, které se propojí vybraným kabelem/vodičem. Připojení do obvodu tyto výšky respektuje a výhoda se projeví ve správné kalkulaci délek použitých kabelů a vodičů. Program registruje všechny nakreslené obvody pro jednotlivé rozváděče a po doplnění konkrétních jistících, spínacích a dalších prvků lze automatizovaně kreslit schémata rozváděčů (jednopólové, vícepólové, ovládací, popř. vnitřní náplň skříně). Výstupem je také výpis materiálu.