VZT

DDS-CAD VZT

Program je určen pro návrh vnitřních rozvodů vzduchotechniky v třírozměrném prostoru, ale rovněž v půdorysech, libovolných pohledech, perspektivách a řezech. Program obsahuje systém vlastních libovolně rozšiřitelných knihoven a databází výrobků. Základní databáze obsahuje vzory přístrojů tak, aby je bylo možné doplňovat o konkrétní výrobky. Knihovny obsahují běžně používané značky pro ČSN EN a DIN. Půdorysy stavby lze načítat z jiných CAD/BIM programů pomocí formátu DXF/DWG nebo IFC. Také v samotném DDS-CAD lze nakreslit jednoduchý půdorys v případě, že jej projektant stavební části nepředal v elektronické formě. Standardní součástí programu jsou vestavěné výpočty pro dimenzování potrubí, tepelné ztráty a tlakové ztráty a řada podpůrných funkcí pro pomoc při návrhu rozvodů. Výstupem je také výpis materiálu. DDS-CAD disponuje funkci detekce kolizí navrhovaných konstrukcí.