S Archicadem z domova – I

Znáte to? 16. 3. 2020

Požadavek na omezování pohybu osob vyvolává dvě otázky: „Jak pracovat z domova s firemní síťovou licencí Archicadu?“ a „Jak se z domova připojit k týmovému projektu?“
Oběma situacemi se podrobně zabývají dva materiály na Graphisoft Help Center:

*) Poznámka pro sdílení klíče ve VPN síti popisovaného v článku „Working from home in ARCHICAD with a Company Network license“:

V některých případech nedochází k automatickému načtení klíče ze síťového serveru, i když jinak VPN připojení funguje bez potíží. Problém lze snadno vyřešit ručním „nasměrováním“ CodeMeter ovladače vzdáleného počítače na server (počítač, který spravuje licenční klíč).

Na připojeném počítači otevřete webové prostředí CodeMeter WebAdmin a na záložce Configuration přidejte do seznamu Server Search List loklání IP adresu serverového počítače (IP adresa počítače ve firemní interní síti). Webadmin otevřete zadáním adresy localhost:22350 do adresního řádku webového prohlížeče.

VPN