Solibri 9.10.4 – nejnovější verze programu ke stažení

Novinky pro registrované 27. 12. 2019

Verze 9.10.4 přináší ředu vylepšení, ta hlavní se týkají přehlednosti práce. Instalátor je k dispozici na Solibri Solution Center

Důležitá vylepšení

  • Přehlednější vizualizace díky „klasifikačním barvám“.
    Konstrukce lze barevně odlišit podle jejich klasifikace, každé skupině lze přiřadit vlastní barva.
  • Použití standardních názvů entit IFC
    Od verze Solibri 9.10.4 se zobrazují standardní názvy entit IFC. Názvy entit IFC lze nalézt na kartě Identifikace a lze je použít v klasifikaci, pravidlech a filtrech. Se standardními názvy entit lze lépe spolupracovat s jiným softwarem, který je rovněž používá, aniž by se muselo provádět jakékoli další mapování.
  • Vylepšení zobrazení událostí/problémů
    Dvě funkce přinášejí lepší možnost prezentace událostí/problémů: obrázkové ikony a obrázky.

Více informací >>