Grasshopper Live Connection

Prezentace/školení 29. 3. 2019

GRASSHOPPER LIVE CONNECTION 1
propojení parametrického a BIM modelování, základy práce v modulu Grasshopper, interaktivní navrhování

Délka školení: 5 hodin
Lektor: Petr Vacek petrvacek.com
Základní cena školení: 2500,- Kč (+ DPH); uživatelé se smlouvou SupportPack 1750,- Kč (+ DPH)
Termíny:
aktuálně není vypsán žádný termín
Místo: Cegra Praha
Přihláška:

Anotace:
Během školení se uchazeči naučí principy práce v modulu Grasshopper a jeho základní propojení s programem ARCHICAD. Smysl a výhody spolupráce obou programů budou prezentovány na několika příkladech a účastníci si vyzkouší vytvořit jednoduchý interaktivní model složený z nativních ARCHICAD prvků ovládaných pomocí Grasshopperu.
Obsah školení:
Prezentace příkladů z praxe, ukázka výhod, pracovní prostředí Grasshopperu, pochopení pojmu „parametrické modelování“, vysvětlení symbolů, osvojení práce s elementy a s daty, propojení ARCHICADu s Grasshopperem, vzájemná komunikace obou programů, parametrizace nativního ARCHICAD prvku, tvorba jednoduchého interaktivního modelu, volná geometrie v ARCHICADu.
Účastník se naučí propojit modelovací prostředí programů Grasshopper a ARCHICADu. Zvládne vytvořit jednoduché parametricky editovatelné modely a použít je v denní praxi. Školení zároveň otevře cestu k free-form tvorbě.
Požadavky:
Toto školení vyžaduje pouze základní uživatelskou znalost programu ARCHICAD. Ostatní znalosti nejsou nutné, vysvětlení práce v Grasshopperu je předmětem školení.

GRASSHOPPER LIVE CONNECTION 2 – komplexní parametrizace ARCHICAD modelu, použití v každodenní praxi, interaktivní fasáda

Délka školení: 5 hodin
Lektor: Petr Vacek petrvacek.com
Základní cena školení: 2800,- Kč (+ DPH); uživatelé se smlouvou SupportPack 2000,- Kč (+ DPH)
Termíny: aktuálně není vypsán žádný termín
Místo:
Cegra Praha
Přihláška:

Anotace:
Během školení vytvoříme interaktivní model jednoduché budovy. Ten bude možné měnit v závislosti na proměnných (počet pater, objemy, orientace, rozvržení sloupů apod.). Ukážeme si, jak jednoduše vytvořit složitý geometrický free-form prvek a převést jej do ARCHICAD modelu. Navrhneme fasádu budovy reagující na pohyb slunce. Součástí bude prezentace příkladů užití z běžné praxe.
Obsah školení:
Přenos geometrie z a do ARCHICADu, interaktivní ovládání nativních prvků ARCHICAD (deska, zeď, sloup, trám, okno, dveře, střecha, fasáda, morf…), atraktory, model reagující na proměnlivé vstupní podmínky, výstupy v ARCHICADu.
Absolvent kurzu se naučí využívat základní principy parametrického modelování Grasshopperu ve workflow ARCHICADu. Zavedení free-form geometrie do běžné praxe navíc bezesporu přinese konkurenční výhodu v dynamicky se rozvíjejícím prostředí soudobého navrhování
Požadavky:
Kurz volně navazuje na základní školení (link). Od účastníků se předpokládá základní znalost práce v prostředí Grasshopper a fungování Grasshopper Live Connection.

GRASSHOPPER LIVE CONNECTION 3 – nástavbové moduly, vlastní skript, ovládání GDL prvků, optimalizace modelu

Délka školení: 5 hodin
Lektor: Petr Vacek petrvacek.com
Základní cena školení: 3100,- Kč (+ DPH); uživatelé se smlouvou SupportPack 2250,- Kč (+ DPH)
Termíny: aktuálně není vypsán žádný termín
Místo:
Cegra Praha
Přihláška:

Anotace:
Grasshopper je otevřenou tvůrčí platformou, do které lze přidávat další víceúčelové nástroje a pluginy. Během školení se účastníci seznámí se základními zásuvnými moduly a s jejich použitím pro praxi (LunchBox, Karamba3D, FireFly, Ladybug Tools, Elk, Kangaroo…). Součástí je tvorba jednoduchého algoritmu a skriptu v jazyce Python.
Obsah školení:
Stažení a instalace pluginů, jednotlivé funkce, zapojení do workflow, algoritmizace, autonomní rozhodování (logické operátory True a False), syntaxe Rhino scriptu, optimalizace pomocí algoritmu Galapagos, loop (Hoopsnake), selekce konstrukčních profilů na základě statického modelu v Karamba3D, editace vlastností GDL prvků ARCHICADu.
Absolvent kurzu bude připraven ovládat širokou škálu nástrojů, které Grasshopper Live Connection přináší do každodenní praxe. Školení účastníky motivuje k samostatnému pokračování na profesionální úrovni.
Předpoklady:
Kurz volně navazuje na přechozí školení (link). Předpokládá se znalost práce s Live Connection i s Grasshopperem, pochopení datových struktur a schopnost samostatně tvořit základní jednoduché parametrické modely. Uchazeči budou pokračovat v práci na modelu vycházejícím z předchozího kurzu (účast na kurzu 2 však není podmínkou).