AD2021

Věřili jsme, že ArchiDAYs 2021 vrátí této akci její původní formát: dvoudenní konference, jejímž základem je intenzivní osobní setkání lidí, které pojí společný zájem – Archicad. To nebylo možné a proto 11. ročník proběhl formou jednodenní video konference ArchiDAY dne 3. června 2021.

ODKAZ NA YOUTUBE ZÁZNAM https://www.youtube.com/watch?v=OAva7a7KhSY

Program:

BLOK I 9:30 – 12:45 (veřejná prezentace; YouTube kanál https://youtu.be/OAva7a7KhSY)
BLOK II
14:00 – 16:00 (pouze uživatelé Archicadu; odkaz najdete v sekci pro uživatele zde)

 

DOPOLEDNÍ BLOK - konference pro pro uživatele Archicadu i širokou veřejnost
Úvodní slovo09:30 - 09:40 (10min)
Novinky Archicad 24 update v3
Aktualizace Archicadu mezi hlavními verzemi (např. verze 24) mohou kromě obvyklých vylepšení kvality a stability obsahovat vylepšení funkcí stávajících i funkce nové. Na novinky Archicadu 24 Update 3 se podíváme podrobně.
09:40 - 10:30 (50min)
přestávka10:30 - 10:45 (15min)
Pilotní BIM projekt*) agentury ČAS pohledem zadavatele i zpracovatele10:45 - 12:15 (90min)
Rekapitulace dopolední části ArchiDAY202112:15 - 12:25 (10min)
ODPOLEDNÍ BLOK - konference pouze pro uživatele Archicadu
Úvodní slovo14:00 - 14:05 (5min)
Pilotní BIM projekt*) agentury ČAS pohledem zadavatele i zpracovatele
Workshop s účastníky dopolední prezentace BIM projektu
14:05 - 15:05 (60min)
Q & A15:05 - 15:20 (15min)
Archicad & klasifikační systémy; implementace SNIM do Archicadu15:20 - 15:50 (30min)
Rekapitulace ArchiDAY202115:50 - 16:00 (10min)

*)
BIM PROJEKT

Stavební úpravy koleje Strahov – blok 12 (projekt je zařazen mezi pilotní projekty Agentury ČAS)

http://bim.cvut.cz/wp/bim-projekt-stavebni-upravy-koleje-strahov-blok-12/
https://www.koncepcebim.cz/800-stavebni-upravy-koleje-strahov-blok-12

Popis stavebního záměru
Účelem je zvýšení kvalitativní úrovně ubytování studentů ČVUT v Praze. Odbor výstavby a investiční činnosti na rektorátu ČVUT a správa účelových zařízení ČVUT projektem reaguje na zvýšenou poptávku po apartmánovém bydlení ze strany studentů a zároveň zvyšuje estetickou úroveň morálně zastaralého interiéru.

Základní charakteristiky objektu

  • zastavená plocha: 765 m2
  • obestavěný prostor: 4 527 m3
  • užitná plocha: 1 509 m2
  • počet nadzemních podlaží: 3
  • počet podzemních podlaží: 1

Témata prezentace

  • Cíle BIM a nastavení projektu (BEP)
  • Výběrové řízení
  • Fáze přípravných prací

ZADAVATEL

Odbor výstavby a investiční činnosti, ČVUT v Praze

Zdeněk Rudovský (Ing. arch., Ph.D.), koordinátor BIM
Působení v BIM: Agentura ČAS, elektrárna Dukovany II, a. s., Městské části HMP, garant kurzu IFC a openBIM v rámci CŽV
Aktuální témata v BIM: zadávací řízení a ZZVZ, openBIM, AC/QC v BIM, Asset management: klasifikace prostor a stavu nemovitostí
Vzdělání: Fakulta architektury, ČVUT; Fakulta stavební, ČVUT

ZPRACOVATEL

LAMBDA studio s.r.o.

Vladimír Slunský (Ing.), HIP, BIM koordinátor, architekt, projektant, designér, technický konzultant
Vzdělání: Fakulta stavební, ČVUT

Filip Kebrt (Ing.) BIM manager, projektant, technický konzultant
Vzdělání: Fakulta stavební, ČVUT