OrthoGraph

OrthoGraph – zaměření a zákres stávajícího stavu budovy, pasportizace

OrthoGraph je pokročilý software, určený pro zpracování zákresu a zaměření budov. Program patří do rukou všem, kteří potřebují přímo v místě rychle a přesně zpracovat zaměření do formy půdorysných plánů i schematických modelů pro zpracování výkazu výměr a inventarizace majetku.

Aplikace určená pro tablety využívá všech výhod dostatečně velké dotykové obrazovky a podporuje BIM pracovní postupy do všech detailů a přímo v zaměřovaném místě

Ať už potřebujete zaměřit místnosti pro realizaci nových podlah nebo se podílíte na pasportizaci velké kancelářské budovy, OrthoGraph je nástroj pro Vás.

Vytvoření a zpracování náčrtků

Použijte svůj tablet pro načrtnutí půdorysu přesně tak, jak byste to udělali s tužkou a papírem. OrthoGraph chápe pohyby prstů a vytváří půdorys. Nové místnosti přidáte jednoduše vykreslením nových zdí. Systém podporuje zakreslení vícepodlažních objektů.

Měření, vykazování

Měřit lze cokoliv: stěny, úhlopříčky, předměty, okna a dveře. Měření je možné velmi zrychlit připojením kompatibilního laserového dálkoměru, naměřené údaje se automaticky přenesou do tabletu a práci se systémem tak zvládne jedna osoba.

Zprávy, výpočty

Každý důležitý výpočet máte ve svých rukách. Obratem máte k dispozici rozměry ploch či obvody místností. Výkaz místností včetně odpovídajících 3D zobrazení ve formě PDF dokumentu získáte přímo na místě.

BIM modelování

OrthoGraph pracuje s různými BIM vlastnostmi, například komplexní hierarchická struktura lokality, výplně otvorů se směrem otevírání zdi se všemi atributy, k dispozici je více než 100 parametrických objektů. Tato komplexní data lze vyexportovat do IFC a DXF souborů.

CAD kompatibilita

OrthoGraph umožňuje export projektů v datových formátech IFC pro BIM komunikaci nebo DXF pro přenost 2D výkresů pro další zpracování v programech jako jsou Archicad, AutoCAD či Solibri Model viewer.

Obchodní podmínky

Licence k programu je dodávaná přímo výrobcem, firmou OrthoGraph,  formou předplatného. Více informací www.orthograph.com