TZB modelář

Graphisoft MEP Modeler ™- TZB modelář – je doplněk (add-on) ARCHICADu. TZB modelář je CAD/BIM nástroj pro koordinaci a navrhování rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace a elektra je určen pro architektonické kanceláře a stavební projekce. Lze pomocí něj načíst, upravovat a i vytvářet 3D modely TZB sítí (v případě elektrorozvodů kabelových tras) v BIM projektu.

Detekci kolizí mezi takto načtenými TZB projekty a stavebním projektem lze provést automaticky. Technické rozvody lze následně jednoduše koordinovat a vizualizovat. TZB modelář je ovládán prostřednictvím uživatelského rozhraní obdobného ARCHICADu. Špatná koordinace profesí je jednou z největších příčin překračování rozpočtu i časových termínů. V případě ceny se může jednat o 2-4% navýšení původního rozpočtu. TZB modelář je tak jednou z významných pomůcek k dosažení co nejefektivnějšího procesu výstavby.

V případě, že specialisté pracují se 3D programem, může stavební projektant načíst TZB model do ARCHICADu importem IFC dat. ARCHICAD disponuje obecným IFC převodníkem a TZB modelář komunikaci s TZB BIM aplikacemi ještě vylepšuje (Revit MEP, AutoCAD MEP, DDS-CAD MEP, MagiCAD, atd.). V případě, že specialisté komunikují formou 2D výkresů, mohou architekti a stavební projektanti ve svém archicadovském prostředí díky speciálním funkcím automaticky a poloautomaticky vytvořit ze 2D výkresů 3D model TZB konstrukcí pro koordinaci a eliminaci kolizí.

TZB nástrojová paleta

Nástrojová paleta TZB modeláře obsahuje nástroje pro navrhování jednotlivých TZB systémů:
– přímé, ohnuté, flexibilní vedení (roury, trubky, lávky)
– spojky a redukce pro vzájemné propojení TZB prvků
TZB prvky jsou parametrické, umožňující snadnou konfiguraci rozměrů a dalších vlastností. 

Knihovna s TZB objekty

Graphisoft TZB modelář je dodáván s rozsáhlou knihovnou TZB prvků. Tato knihovna obsahuje speciálně konfigurované prvky s inteligentními připojovacími body pro automatické začlenění prvku do TZB systému. Po instalaci TZB modeláře jsou některé standardní objekty ARCHICADu (např. zařizovací předměty, kuchyňské linky, topení atd.) obdobně rozšířeny o tyto inteligentní spojovací body a pro TZB specifické parametry.

Uživatelsky vytvořené TZB objekty

Vlastní TZB prvky lze vytvořit a uložit pomocí standardních nástrojů ARCHICADu, jako jsou Stěny, Desky a Morf. Tyto vlastní knihovní prvky jsou automaticky přidány do aktuální TZB knihovny. Mohou být umístěny do aktivního projektu, nebo je lze znovu použít i v jiných projektech. Vlastní TZB prvky mají stejné inteligentní chování jako standardní knihovní prvky TZB dodané s TZB modelářem.

TZB systémy

Graphisoft TZB modelář vnímá technické sítě jako komplexní systémy tvořené skupinami parametrických objektů. V okamžiku, kdy je systém rozšířen o další objekt, přebírá tento automaticky vlastnosti sítě, jako jsou tvar, průměr či šířka a výška profilu potrubí.

Osazování TZB prvků

Jednou ze základních metod vytváření TZB systémů je osazení jednotlivých segmentů rour, trubek nebo lávek elektrorozvodů, jeden kus po druhém. Při použití této metody jsou spoje vytvořeny taktéž jeden po druhém a poloha prvků je upravena individuálně při jejich umístění. Jedná se o velmi flexibilní „LEGO ® styl“, kde má uživatel plnou kontrolu nad typem a parametry použitých prvků.

Inteligentní trasování

Funkce trasování rozvodů dovoluje navrhnout i větvenou síť sérií kliknutí myší. Chytrý kurzor ARCHICADu a jeho systém dočasně zobrazovaných pomocných vodících čar jsou dalšími pomůckami pro jednoduché a rychlé navrhování technických rozvodů. Navrhovat trasu rozvodu lze v půdorysu i ve 3D zobrazení.

Práce s TZB prvky

TZB modelář disponuje sadou výkonných nástrojů pro grafickou editaci tvaru i parametrů jednotlivých TZB objektů. Úprava části systému automaticky změní propojené prvky. Do „již hotového“ systému lze přidat další objekty, všechny vazby se automaticky aktualizují.

Automatická detekce kolizí

Graphisoft TZB modelář nabízí plně automatizovanou funkci pro identifikaci a zobrazení kolizí mezi stavební konstrukcí a technickými rozvody. Detekce kolizí zobrazí přesné umístění nesrovnalosti v příslušném půdoryse i 3D pohledu. Všechny kolizní položky jsou automaticky přidány do palety ARCHICADu Anotační nástroje, jež poskytuje snadný přístup k ID všech zjištěných kolizí. Projektanti mohou rychle posoudit identifikované kolize a určit jejich polohu v projektu. Osoby zodpovědné za hledání alternativních řešení mohou vést svá jednání pomocí anotačních nástrojů ARCHICADu.

Spolupráce se specialisty

Projekty TZB systémů lze do ARCHICADu přímo importovat ze specializovaných aplikací Autodesk AutoCAD MEP, Revit MEP, DDS-CAD MEP, MagiCAD, atd. prostřednictvím formátu IFC. Takto načtené TZB systémy jsou identifikovány a automaticky převedeny na nativní TZB objekty ARCHICADu. Komunikace probíhá prostřednictvím doplňků (add-ons) vyvíjených Graphisoftem, které lze zdarma nainstalovat do aplikací Autodesk AutoCAD MEP a Revit MEP.

Sdílení a vizualizace TZB modelu

ARCHICAD má široké schopnosti exportu dat umožňující jeho uživatelům sdílet projekty v různých formátech včetně IFC 2×3 a IFC 4 podporujícího Open BIM. Schopnost vizualizovat TZB systémy v kontextu kompletního stavebního projektu zlepšuje komunikaci mezi architekty, inženýry a dodavateli. Vizualizace lze realizovat různým způsobem. Třeba použít různé barvy pro jednotlivé TZB sítě a čárový model pro stavební konstrukci nebo vytvořit klasickou fotorealistickou vizualizaci.

Demo verze >>
Přehled cen >>