Solibri

Solibri – program pro kontrolu kvality stavebních modelů

Program Solibri přináší zcela nový rozměr procesu zajišťování kvality. Stará se o hladký tok informací od návrhu až po konstrukci. Program je nabízen ve čtyřech variantách.

Solibri Anywhere

Prohlížení modelu a přístup k informacím. Program je k dispozici zdarma.

Pro ty, kteří potřebují vidět to, co se staví. Na každém projektu se podílejí ti, kteří navrhují a organizují, a ti, kteří skutečně stavějí. Solibri Anywhere umožňuje prohlížet model a zobrazovat potřebné informace přímo na stavbě.

Solibri Site

Na stavbě není nutné používat všechny funkce programu. Stačí jen ty, které včas a spolehlivě poskytnou příslušné informace k tomu, aby se projekt stal reálnou budovou. Solibri Site. je nástrojem pro získání potřebných informací v okamžiku, kdy jsou třeba.

Pro ty, kteří dávají věci do pohybu. Stavbyvedoucí a další, kteří jsou zodpovědní za vlastní stavbu, musejí zajistit, aby se vše postavilo, tak, jak bylo naprojektováno. Solibri zajišťuje plynulý tok informací z projekční kanceláře na stavbu a zpět. Přímo na stavbě lze pracovat s modelem a připomínky elektronicky posílat projektantům.

Pro ty, kteří objednávají materiál. Znalost toho, co a v jakém množství je potřeba, je zásadním požadavkem pro úspěšné řízení stavby. Program nejen vygeneruje výkazy přímo z BIM modelu, ale umožňuje přímo na stavbě upravovat klasifikaci konstrukcí či definovat konkrétní oblasti zájmu (systém vzduchotechniky) a vytvářet a sdílet konkretizované výkazy.

Solibri Office

Komplexní systém, který poslouží k řešení těch nejsložitějších problémů.

Pro ty, kteří jsou středobodem projektu. Uživatelé Solibri Office pracují s informacemi, které jsou zásadní pro všechny zúčastněné subjekty, včetně lidí přímo na stavbě i vlastníků. Data jsou získávána z modelů různých profesí vytvořených ve specializovaných CAD/BIM aplikacích, které jsou spojeny do jednoho modelu v Solibri. Ten je podkladem pro provádění kontroly, komunikaci problémů, vykazování a popisování.

Pro ty, kteří určují pravidla. Kontrola kvality v Solibri je založena na předdefinovaných a přizpůsobitelných pravidlech. Solibri nabízí předdefinovaná pravidla nejen pro kontrolu kvality modelu, ale mnohá další, týkající se například komfortu při používání budovy, třeba efektivně navržená a přitom jednoduše přístupná parkovací místa. Požadavky se liší projekt od projektu, budova od budovy, oblast od oblasti. To je důvod, proč předdefinovaná pravidla jsou parametrická, a lze si je jednoduše přizpůsobit. A pokud potřebujete pravidla zcela nová, systém jejich tvorbu umožňuje.

Solibri Enterprise

Uživatelsky upravitelné prostředí, jež lze přizpůsobit velikosti projektu.

Pro velké společnosti, pracující na velkých projektech. Schopnost celkově řídit realizaci velkých stavebních projektů, na kterých se podílí různě velké týmy, a přitom zajistit, aby každý vždy pracoval s aktuálními a správnými daty, je rozhodující pro to, aby se dodržel rozpočet a časový harmonogram. Kompletní balík Solibri nabízí nejen všechny funkce pro kontrolu kvality, koordinaci komunikace, ale i možnost automatizace procesů kontroly či uzpůsobení dle počtu uživatelů.

SOLIBRI - srovnání verzí

Solibri
ANYWHERE
Solibri
SITE
Solibri
Office
Solibri
ENTERPRICE
prohlížení modelu (IFC & SMC)++++
kombinace více souborů IFC++++
připomínky k záznamům++++
vytváření záznamů++++
výměna poznámek ve formátu BCF++++
anotační a kótovací nástroj++++
použití klasifikací++++
vytváření klasifikací+++
výkazy a výpisy+++
kontrola modelu++
uživatelská pravidla++
autorun+
uživatelská přizpůsobení+

Uživatelské rozhraní

Solibri pracuje v prostředí MacOS i Windows,komunikuje přímo s ARCHICADem a dalšími BIM aplikacemi. Program dokáže současně načíst několik IFC a DWG dokumentů do jednoho projektu. Lze načítat aktualizované verze stejného IFC dokumentu. Zkomprimované IFC dokumenty lze načítat bez jejich předchozího rozbalení, což dokáže ušetřit až 80% diskového prostoru. Solibri může pracovat s původní barevností načtených modelů nebo využívat vlastní barevná schémata pro rozlišení jednotlivých profesí. Prostředí programu umožňuje procházet modelem obdobným způsobem jako v počítačových hrách. Pro rychlé vyhledání konkrétních konstrukcí a objektů disponuje program speciálními funkcemi, výběry lze různě třídit. Uživatelské rozhraní sestává ze tří základních oken. Okno zobrazující model slouží pro procházení budovou, ovšem zobrazují se zde IFC modely i případné DWG výkresy. Výsledky vlastní kontroly jsou zobrazovány v dalším okně. Konkrétní chyby v konstrukci zobrazuje třetí okno. Reporty lze generovat ve formátech RTF, PDF a XML. Prezentace výsledků analýz a kontrol jsou generovány automaticky.

Automatická analýza a kontrola projektu

Program vyznačí místa potenciálních problémů přímo ve 3D modelu. Problémy jsou roztříděny do skupin podle jejich závažnosti. Pravidla pro kontrolu jsou součástí instalace a současně si je uživatel může upravovat i vytvářet podle svých potřeb a záměrů. Solibri dále generuje výkazy výměr a výkazy prvků s možností je propojit se specializovanými rozpočtářskými programy. Program disponuje sofistikovaným algoritmem pro hledání a kontrolu únikových cest z budovy, inteligentním vyhodnocováním kolizí mezi konstrukcemi na základě jejich vlastností vycházejících z té které profese. Program dokáže porovnat různý verze modelu i reflektovat vazbu mezi stavebním a statickým modelem v případě, že odpovídající konstrukce byly modelovány rozdílnými nástroji (zeď, sloup, deska, …). Pravidla, jejichž dodržení Solibri kontroluje, lze seskupovat do tzv. sad např. integrita BIM modelu nebo dodržení protipožárních norem. Během analýzy modelu program automaticky oklasifikuje závažnost nalezených problémů. Tato schopnost odbourává jinak velmi časově náročné vyhodnocování analýz a eliminuje „lidský faktor“. Standardní instalace obsahuje sady pravidel pro kontrolu integrity BIM modelu z pohledu architekty, statika i TZB specialistů.

Výkazy výměr

Solibri generuje výkazy výměr

 

„Customer Insights“ je seriál webinářů, kde uživatelé programu Solibri ukazují, jak se systémem pracují na svých projektech

SOLIBRI ASSISTS WEBINARS

„Solibri Assist“ jsou video návody, kde specialisté ze Solibri vysvětlují funkce programu a doporučují různé pracovní postupy

Download zkušební verze SMC >>
Download Solibri Anywhere >>
Mám zájem o Solibri >>