AD2017

ArchiDAYs 2017 – sedmý ročník konference proběhl 8. a 9 června 2017 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.
Fotografie z celých ADAYS 2017 najdete zde

Čtvrtek 8.6. 2017

Registrace 9:00 10:00    
Úvodní slovo 10:05 10:30 0:25 Tomáš Lejsek, Cegra
Open BIM v roce 2017 10:30 11:15 0:45 Tamás György Erős, Graphisoft
Gergely Korpos, Graphisoft
Možnosti Open BIM spolupráce se dramaticky vyvíjejí. Prezentace ukáže, jak lze dnes spolupracovat na jednom projektu sdílením IFC dat. V akci budou programy SCIA-Tekla-ARCHICAD-DDS-CAD a Solibri.          
Upoutávky výstavních stánků 11:15 11:35 0:20  
přestávka 11:35 11:55 0:20  
Postupná implementace BIM ve firmě OK PYRUS 11:55 12:40 0:45 Oto Uchytil, OK Pyrus
Anotace: Automatizace zpracování výkresové dokumentace pro stavební povolení je pouhý začátek. Provázání projektu s výrobou, využití technologií jako jsou EcoDesigner a BIMx logicky následují. Někdy to jde hladce, někdy to tak jednoduché není.          
BIM přináší projektantům nové příležitosti 12:40 13:25 0:45 Jiří Slánský, JIKA CZ
Anotace:          
přestávka (oběd) 13:25 14:35 1:10  
Organická architektura v praxi 14:35 15:20 0:45 Michal Jirát, Ondřej Otýpka, NOSCALE architects
Anotace: Představení soutěžního návrhu Expozice Arktidy v Zoo Praha. Reálné využití spolupráce ARCHICADu s obecným modelářem Rhino a algoritmickým modelářem Grasshopper v návrhu organicky tvarovaného modelu expozice.          
ARCHICAD 21 CZ: Schodiště a Zábradlí
15:20 15:50 0:30 Jan Beneš, Cegra
přestávka 15:50 16:10 0:20  
ARCHICAD 21 CZ: Přehled dalších novinek 16:10 16:40 0:30 Michaela Jandeková, Cegra
ARCHICAD 21 CZ: Interoperabilita, IFC, BIMcloud, BIMx 16:40   17:10 0:30 Jan Beneš, Cegra
Rekapitulace dne 17:10 17:25 0:15 Tomáš Lejsek, Cegra

Během celého dne budou k dispozici kontaktní stanoviště firem/produktů navazujících na ARCHICAD.

 • ARCHICAD 21
 • BIM cloud – BIMx
 • Artlantis; Twinmotion
 • DDS-CAD
 • Solibri
 • Tekla – Construsoft
 • ArchiFM
 • Rhino
 • Odborná rada pro BIM
 • BIM Project
 • BIM Tech
 • BW precision systems (3D skenování)
 • Gefos
 • GOLDMAX SERVICES

Doprovodný program

18:30 koncert v Kostele Povýšení svatého Kříže – recitál Irvin Venyš, klarinet

 • Johann Sebastian Bach – Suita č. 1 G dur – výběr
 • Béla Kovács – Hommage á Manuel de Falla
 • Jörg Widmann – Fantasie pro klarinet sólo
 • Gusttavo Tirincanti – Clarinettologia

19:10 RAUT v Rajské zahradě Hotelu GM s tombolou
19:30 ArchiKVÍZ

Pátek 9.6. 2017

Začátek workshopů v 9:00. Každý workshop trvá 75 min, následuje pauza 15 min. Každý workshop se třikrát zopakuje, což znamená, že každý účastník se může zúčastnit maximálně tří různých workshopů. Přestávka na oběd 11:45 – 13:15. Ukončení posledního kola workshopů je v 14:30.

workshop začátky moderátor
A. ARCHICAD 21 9:00; 10:30; 13:15 Michaela Jandeková
Novinky podrobně AC21 podrobně a s komentářem. Práce s novými nástroji Schodiště a Zábradlí. Přehled dalších vylepšení ve verzi 21. HW požadavky na v21. Převod projektů ze starších verzí ARCHICADu do verze 21.
   
B. Výměna dat a komunikace v BIM prostředí ARCHICADu
9:00; 10:30; 13:15 Jan Červenka
Spolupráce se specialisty a komunikace s úřady stojí vesměs na předávání 2D podkladů, ke slovu se ale dostává výměna dat ve formě 3D modelu, nejčastěji prostřednictvím formátu IFC, na jehož přípravu a export je třeba se také zaměřit. Základní formáty exportovaných dat (DWG, IFC, PDF) může doplnit BIMx. Ten poslouží také jako prohlížečka PDF nebo umožní plnohodnotnou obousměrnou komunikaci přes prostředí BIMcloud.    
C. Zavádění BIM procesů do praxe (implementace BIM)
9:00; 10:30; 13:15 Jan Beneš
BIM projektování přináší řadu výhod. Zůstávají ale i nevýhody – školení pracovníků, změna pracovních postupů uvnitř kanceláře i při komunikaci s profesemi, návaznost na SW, který subdodavatelé používají (vč. těch, kteří BIM nevyužívají) a další. Workshop se zaměří na přípravu „jízdního řádu“ a samotné zavádění BIM projektování v kanceláři, její softwarové vybavení, způsob předávání dat a další, aby byl dopad zmiňovaných nevýhod co nejmenší.    
D. Vizualizace a prezentace / aktuální sw nástroje
9:00; 10:30; 13:15 Jakub Mizera
Vizualizace lze získat přímo z ARCHICADu díku vestavěnému prostředí CineRender nebo použít samostatné aplikace. Workshop zrekapituluje možnosti nejnovější verze CineRenderu ve srovnání s aktuálními verzemi programů Artlantis 6.5 a Twinmotion 2016  a neposlední řadě aplikace BIMx.    
E. Parametrické navrhování; Grasshopper – Rhino – ARCHICAD 9:00; 10:30; 13:15 Dušan Piše
Skriptování resp. parametrické navrhování není nástrojem jen pro navrhování budov organických tvarů, ale i pro hledání optimální zástavby území ve vztahu zastavěná plocha / výška objektů, zastínění v závisloti na poloze slunce a mnoho dalších úloh. Propojení programů Rhino – Grasshopper – ARCHICAD je unikátním skriptovacím BIM nástrojem. Workshop vysvětlí rozdíly mezi vazbou ARCHICAD – Rhino a vazbou ARCHICAD – Rhino – Grasshopper. Ukáže grafické skriptování, optimalizace pomocí evolučního algoritmu a automaticky generovanou výrobní dokumentaci stavby.
  odborní konzultanti Jaroslav Baron, Michal Jirát, Ondřej Otýpka