Archicad

Archicad je CAD/BIM pro architekty a projektanty

Archicad je vyladěný CAD/BIM pro architekty a projektanty, unikátní schopností pracovat jako BIM a současně produkovat 2D výkresy až do úrovně prováděcí dokumentace. Archicad je aplikace vyvíjená pro platformy Windows a MacOS.

Prazákladem Archicadu je 3D systém pro navrhování potrubních systémů vyvinutý v roce 1982. Jeho výjimečnost spočívala ve skutečnosti, že byl vyladěn pro HP “kalkulačku” s 64K RAM paměti a to díky technologii GDL (Geometric Description Language). Chytrý kurzor, v Archicadu od roku 1989, je dalším prvkem, který doposud určuje způsob práce v projekčních programech. Technologie Archicad Teamwork, která umožňuje souběžnou práci na projektu, byla v roce 1995 technologickou bombou. Nová generace Teamworku, poprvé implementovaná v Archicadu 13 v roce 2009, reprezentovala zcela nový přístup k týmovému projektování, umožňující spolupráci prostřednictvím internetu. Dnes v oblasti týmové BIM spolupráce udává Graphisoft směr svou technologií BIM Cloud Server. Krédem Graphisoftu je vymýšlení nových funkcí tak, aby vystihovali postupy používané projektanty. Téměř po celou historii firmy vede tým zodpovědný za uživatelské rozhraní architekt. Příkladem tohoto úsilí je Průhledové zobrazení (Virtual Trace™), které včleňuje práci s průsvitkami do BIM projektování. 3D dokument umožňující použít jakoukoli perspektivu nebo axonometrii pro okótovaný a popsaný výkres. Nástroj Schodiště využívající patentovanou technologii Predictive Design™. Graphisoft je lídrem mezi tvůrci BIM aplikací díky svým vizím a technologiím. Nejde však jen o samotný Archicad, ale i schopnost jeho uživatelů spolupracovat s navazujícími profesemi. Postupy aplikované pro Open BIM meziprofesní komunikaci založené na datovém formátu IFC (Industry Foundation Classes), to je aktuální téma, na němž Graphisoft tvrdě pracuje.

Koncepce BIM projektování v Archicadu

 

MODELOVÁNÍ

Archicad včlenil modelování obecných tvarů do BIM prostředí. Nástroj MORF dovoluje vymodelovat prvek s jakoukoli geometrií v intuitivním grafickém prostředí. Nástroj Komplexní střecha umožňuje vytvořit jeden komplexní objekt s maximální flexibilitou. Nástroj Skořepina je určen pro konstruování objektů geometrie typu „revolve“, „extrude“ a „rule“, které Archicad plně integruje do BIM prostředí včetně správně vygenerovaných půdorysů. Unikátní prostředí pro algoritmické BIM navrhování vytváří obousměrné propojení Archicad – Rhino – Grasshopper.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Archicad již dlouho nabízí nejlepší BIM pracovní postupy pro modelování i rýsování. BIM model je zdrojem automaticky generovaných výkresů až do měřítka 1:50. To díky například technologiím Vazba konstrukcí dle priorit a Inteligentní stavební materiály. Pro případné 2D projektování nabízí Archicad funkce a nástroje jako jsou Průhledové zobrazení, Pracovní list či Konstrukční detail. Samostatnou kapitolu tvoří výkazové tabulky. Jsou interaktivní, změnou tabulky lze změnit model, resp. výkres. Tabulku lze editovat i v Excelu načíst ji zpět do Archicadu.

REKONSTRUKCE

Stav rekonstrukce je jednou z možných vlastností objektů Archicadu. Parametry “stávající”, “k vybourání” a “nové” jsou východiskem pro generování upraveného a barevně rozlišeného BIM modelu a relevantní výkresové dokumentace včetně výkazů. Archicad disponuje přednastavenými šablonami výkresů rekonstrukcí respektujících požadavky norem a lokálních zvyklostí, navíc si lze uživatelsky vytvořit vlastní styly rekonstrukčních plánů.

VARIANTY NÁVRHU

Integrované řešení pro zpracování variant návrhu modelu. Vytvořené kombinace jsou nastavením na úrovni zobrazení modelu, lze tedy uložit půdorysy, řezy a jakákoli jiná 2D a 3D zobrazení jako samostatné položky a publikovat je na výkresech. Nastavení je provázané s prvky modelu, takže jej lze využít i při vykazování nebo popisování prvků. Finální variantu lze kliknutím začlenit do hlavního modelu.

SPOLUPRÁCE

Archicad dovoluje pracovat více projektantům současně na jednom projektu a to v prostředí lokální sítě i internetu. Základní technologie pro týmovou spolupráci BIMcloud Basic je standardní součástí Archicadu. Pro početné projekce pracující na velkém množství projektů je určen samostatně dodávaný BIMcloud. Více informací zde.

KNIHOVNY BIM OBJEKTŮ

Elektronické katalogy prvků pro stavbu budov a zařízení interiérů jsou jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících segmentů BIM projektování. Modelovací funkce, 3D grafické uživatelské prostředí a připojení Archicadu ke cloudovým BIM databázim umožňují vytvářet, vyhledávat, vkládat a stahovat BIM komponenty dle vlastního výběru. Plně integrované webové portály dělají ze sdílení BIM objektů pilíř mezioborové komunikace. BIMcomponents.com je centrálním „tržištěm“ všech GDL objektů (provozovatelem je Graphisoft), které jsou zde archicadistům k dispozici.

ZELENÁ ARCHITEKTURA

Udržitelnost je imperativem všech stavebních projektů. Do Archicadu integrovaný systém pro vyhodnocování energetické náročnosti podporuje modelování složených tepelných zón. Studie oslunění je generovaná automaticky z modelu. Tato technologie umožňuje provádět spolehlivou dynamickou analýzu energetické náročnosti a následnou optimalizaci BIM modelu, jež vychází z automaticky převzaté geometrie 3D přesného konstrukčního modelu a přesných hodinu po hodině on-line získávaných údajů o počasí v místě stavby.

 

VIZUALIZACE

Soukromá rezidence, Londýn, Velká Británie Scenario Architecture – scenarioarchitecture.com Vizualizace Fanis Anastasiadis v prostředí Maxon Cinerender

Archicad má přímo v sobě zabudováno několik renderovacích enginů. Sketch engine simuluje rukou dělané skici. Technologie CineRender (engine Cinema 4D) slouží k profesionálnímu výpočtu fotorealistických obrázků a animací, počítá průhlednost a průsvitnost, odrazy světla a měkké stíny. Stereoskopické a sférické rendery lze vytvářet složením pohledů více kamer. Archicad lze obousměrně propojit se simulačně vizualizačním programem Twinmotion, ze specializovaných vizualizačních programů má těsnou vazbu na Artlantis.

 

VÝKON

Kvalitu BIM systému neurčují jen jeho funkce, ale i schopnost pracovat s velkými a komplexními projekty. Archicad plně podporuje 64-bit a více procesorové systémy (WIN i MAC), využívá (ve světě BIM) unikátní technologii prediktivní výpočty na pozadí a disponuje vyladěnou správou centrální grafické jednotky pro plynulou OpenGL 3D navigaci.

 

Přehled cen >>

ZKUSTE ARCHICAD